ارتباط با ما 02188217901

ناوگان حامل بار آریوتجارت (زنده)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ناوگان حامل بار های آریو تجارت سهیل

علی رغم محرمانگی اسم کشتی های ناوگان، برای اینکه جواب گوی پیگیری مشتری های عزیزمان باشیم اطلاعات و رهگیری آنی کشتی های ناوگان حامل بار های مشتری های آریوتجارت را در این برگه منتشر میکنیم.

ناوگان شناور های 6500 تنی : گیلدا، سومیا، سریر، سانیا

ناوگان شناور های 5000 تنی : پرند، پرین

ناوگان شناور های 3500 تنی : کسما، ویانا، ناردیس، پاتریس، پرمیس، تارادیس، ویستا

ناوگان شناور های روس