ارتباط با ما 02188217901

گالری بارگیری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تخلیه بار ذرت دامی کشتی پرمیس (بندر امیرآباد)

بارگیری ذرت دامی کشتی ویانا (بندر استراخان)

بارگیری کامیون ها برای ارسال جو (بندر انزلی)

مصاحبه با راننده حامل بار ذرت آریو تجارت (بندر امیرآباد)

بارگیری ذرت دامی کشتی ویستا از بندر آستراخان

بارگیری کشتی 

بارگیری ذرت دامی کشتی اندور (بندر استراخان)

بارگیری ذرت ناردیس در بندر آستراخان