ارتباط با ما 02186058870-6

بارگیری های انبار استان و روباری

زمان مطالعه: 2 دقیقه

بارگیری های انبار استان و روباری

برای شفاف سازی حداکثری فعالیت های شرکت، در این صفحه اطلاعات بارگیری های شرکت آریو تجارت سهیل در انبار های استان و روباری ها را بصورت روزانه میتوانید مشاهده کنید.

10 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی پورسخی1401/05/10
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسنعلی صالحی نجف آبادی1401/05/10
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیوحید رزاقی نوش آبادی1401/05/10
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشت و دام سجاد گلدشت1401/05/10
زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیعلی کرمی1401/05/10
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمرغداری هرمز طیور شمیل-09365443818-1401/05/10
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمهدی زارعی-09177284912-1401/05/10
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیرحمت اله نکوئی-آمنه صالحی-09332607240-1401/05/10
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیرامین غلامی-09173315405-1401/05/10
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیکیومرث ومحمد زارع-09173281728-1401/05/10
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیعبدالکریم زارع-آمنه صالحی-09332607240-1401/05/10
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیکشت وصنعت کشاورزی دام کشت لارآبسرآمل( نعمت اله مرآتی )1401/05/10
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیاباذر احمدی ارمی (نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/10
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیمحمد ابراهیم حبیب ماکرانی1401/05/10
مازندرانانبارخانیذرت وارداتینصرت اله خطیبی1401/05/10
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیحسن دامچی1401/05/10
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیمهری کریمی1401/05/10
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای محمدرضا مهدوی هنومرور1401/05/10

10 مرداد 1401 : بارگیری های جو انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
همدانشرکت تعاونی کوثر خزل الوندجو وارداتیگلابعلی اصلانی1401/05/10

10 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی اسدی1401/05/10
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیخوی مرغک شکور1401/05/10
البرزانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز (سهمیه كشت و صنعت و دامپروری زرین هیو)1401/05/10
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد ملک احمدی1401/05/10
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی0913977390حسین عباسی1401/05/10
قمانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشركت آريو تجارت سهيل1401/05/10
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمسیب رزاقی (آرام میرزایی)1401/05/10
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسلیمان استوار(آرام میرزایی)1401/05/10
مازندرانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتعاونی تامین نیاز زنجیره تولید کنند گان جوجه یکروزه مزارع مرغ مادر مازندران نماینده حسین اکبری1401/05/10
مازندرانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیگروه تولیدی ساوانا نماینده علی فلاح نژاد1401/05/10
مازندرانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیگروه تولیدی ساوانا نماینده علی فلاح نژاد1401/05/10
مازندرانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیگروه تولیدی ساوانا نماینده علی فلاح نژاد1401/05/10

9 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
ایلاماداره غلهذرت وارداتیابرهیم کمری1401/05/09
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی گاوداران میلاد شهرستان ملارد1401/05/09
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالقاسم قنقره1401/05/09
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمد مغاری1401/05/09
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی گاوداران میلاد شهرستان ملارد1401/05/09
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسن دشتی خویدكی1401/05/09
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتولیدی دامپروری قاصدك گمرگان1401/05/09
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدعلی امامی جزه1401/05/09
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی09052717535 خانم رئیسی1401/05/09
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران عدالت بیرجند و حومه1401/05/09
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمهران خاکی زائی نماینده و وکیل رشید گوری 091599827541401/05/09
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیرضا جعفری نوعدوست1401/05/09
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیناصر مقدم1401/05/09
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیرضا جعفری نوعدوست1401/05/09
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیناصر مقدم1401/05/09
کردستانانبار گستر زاگرسذرت وارداتیاتحادیه دامداران کردستان(رضا شابلاغی)1401/05/09
کردستانانبار گستر زاگرسذرت وارداتیاتحادیه دامداران کردستان(رضا شابلاغی)1401/05/09
کردستانانبار گستر زاگرسذرت وارداتیاتحادیه دامداران کردستان(رضا شابلاغی)1401/05/09
کردستانانبار گستر زاگرسذرت وارداتیاتحادیه دامداران کردستان(رضا شابلاغی)1401/05/09
کردستانانبار گستر زاگرسذرت وارداتیاتحادیه دامداران کردستان(رضا شابلاغی)1401/05/09
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیعلی طاهری چپی ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/09
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت آسیاب دانه خزر( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/09
مازندرانانبار رستمیذرت وارداتیمرغداران شهرستان امل نماینده نرگس حسن زاده1401/05/09
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیحسین رحیمی نماینده مقداد رحیمی1401/05/09
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیصدیقه دامغانیان1401/05/09
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیسعید سبد چین1401/05/09

9 مرداد 1401 : بارگیری های جو انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
1401/05/09اصفهانانبار مركزيجو وارداتیزرین جاودانه خوانسار
1401/05/09اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمجتمع زنجیره ای طیور حلال اسپادانا
1401/05/09اصفهانانبار مركزيجو وارداتیابوالفضل سلطانی اشیانی
1401/05/09گلستانانبار گرگانجو وارداتیآقای نصیری با کدملی 4569131832 (شرکت اخوت نصر- اتحادیه گاوداران صنعتی)
1401/05/09همدانشرکت تعاونی کوثر خزل الوندجو وارداتیکشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان به نمایندگی امیر سعادتی مهر ویا علی زندیخواه
1401/05/09همدانشرکت تعاونی کوثر خزل الوندجو وارداتیاسد آباد جلگه به نمایندگی فرشید خسروی

9 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
1401/05/09آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه عشایری استان
1401/05/09آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکریم سلیمی
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی آذربایجانغربی
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران آذربایجانغربی
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیلقمان مصطفی زاده
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی آذربایجانغربی
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیخالد حسنی
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی آذربایجانغربی
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری تعاونی 44نقده
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیلقمان مصطفی زاده
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی آذربایجانغربی
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی آذربایجانغربی
1401/05/09آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت تعاونی مرغ گوشتی تارا پیرانشهر
1401/05/09ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیقدرت اله فتحی
1401/05/09چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09133854845مرغ گوشتی مروارید لردگان
1401/05/09چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت مرغ گوشتی قدقد فارسان09133811578 رضا دهقانی
1401/05/09چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09131291146فرزین کریمی
1401/05/09چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09131812699احمد محمدی
1401/05/09چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت مجتمع دامپروری زاگرس بروجن09132847613هادی صیفی پور
1401/05/09چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09131291146فرزین کریمی
1401/05/09چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجهانبخش خلیفه09140818817
1401/05/09چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09132809151 ارسلان آلی پور
1401/05/09خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمدعلی مقدم
1401/05/09زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیابوالفضل جعفری
1401/05/09سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحبیب اله عابدیان
1401/05/09سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد رضا اشتری
1401/05/09سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاحمد وطن پور
1401/05/09کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتعاونی 59 (دانا پیامی)
1401/05/09کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی واحدی خواه
1401/05/09کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد شفیع اکوانی /نماینده تعاونی 270مرغ تخمگذار
1401/05/09مازندرانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعبدالرحیم خطیبی
1401/05/09مازندرانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعبدالرحیم خطیبی
1401/05/09همدانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان به نمایندگی امیر سعادتی مهر و یا علی زندیخواه

8 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیاتحادیه مرغداران گوشتی آذربایجان غربی1401/05/08
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی جوان بخت1401/05/08
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیتولیدی دام و طیور دشت کیمیا1401/05/08
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد جواد اخوان ارمکی1401/05/08
ایلاماداره غلهذرت وارداتیصیاد یوسفیان(اتحادیه دامداران)1401/05/08
بوشهرانبار بادام زارذرت وارداتیآرین دان1401/05/08
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتییداله یوسفی1401/05/08
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحسن ظفر1401/05/08
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیامیرحسین خوشدونی فراهانی1401/05/08
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحسن ظفر1401/05/08
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمهدی قاسم1401/05/08
زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیتولیدی شایان مرغ زنجان1401/05/08
سمنانحسن آبادذرت وارداتیعلی اصغر آشیان1401/05/08
فارسانبار سیلوی بختگانذرت وارداتیاتحادیه صنعت دامپروری-فاطمه ایوبی-09171131116-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیحسین کاظم زاده-سیده لیلی اسدی-09171463825-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیعلی اکبرصالحی دیندارلو-09173077200-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیپویا نهاده کیمیا-علی هوشیار-09174132024-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیهوشنگ جوکار-09173150207-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیغلام عباس ولیلا زارع-09177286353-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمیثم بشول-سیده لیلی اسدی-09171463825-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیفریده ساسانی-کاظم بمانا-09171111838-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیدامپروری سبزدشت-سیدحسن دهقانیان-09177034834-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیقدمعلی دهقان-09173236509-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمحمدرضابهروزی-مهدی روشن-09331172041-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیحامد اسلامی-سیده لیلی اسدی-09171463825-1401/05/08
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتییونس حاجی پور-09173626788-1401/05/08
کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیسجاد کاظمی شولی1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیقنبر علی امینی رستمی ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیماریارجبی کبود چشمه ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمجتبی کرجی ( نعمت اله مرآتی )1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت رشد پروتئین شمال (نعمت اله مرآتی )مازندران1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیقاسم غلام پور ( نعمت اله مرآتی )1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغ وتخم مرغ مازندران ( نعمت اله مرآتی )1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیعلیرضا قلی نژاد( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت تعاونی مرغ امید لنگرود( نعمت اله مرآتی ) .مازندران1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیغلامرضا نجفی زرندینی (نعمت اله مرآتی )مازندران1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیحسن محمدی درویشانی ( نعمت اله مرآتی )1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت کیمیاجوجه آمل ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/08
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت امین تلاونگ ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/08
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیرضا اشکانی پور1401/05/08
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیحسن نبی زاده1401/05/08
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیفاطمه اصفهانیان نماینده اشکان زمانی1401/05/08
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیشرکت بهار نارنج نمونه نودهک طبرستاان نماینده عبدالعلی علی نژاد1401/05/08
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیرضا مرادی1401/05/08
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه مرغداران گوشتی استان1401/05/08
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتقی خطیب نیا1401/05/08
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی پوربافرانی1401/05/08
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسین یزدانی آدرمنابادی1401/05/08
البرزانبار روباری بندر امامذرت وارداتیگسترش و توسعه صنایع بهپرور(سهمیه علیرضا آقازیارتی فراهانی)1401/05/08

8 مرداد 1401 : بارگیری های جو انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاعظم حر
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیحسن چنگانی خوراسگانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیامراله احمدی نیا
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیحسنعلی عباسی دهنوی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیسید جواد ره نمائی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمود جان نثاری یون
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیتولیدی دانه زرین نقش جهان
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیفاطمه میرزائی پور
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمرتضی صادقی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیآراز دانه سپاهان
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاصغر امینی خوراسگانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیسید موسی رهنمائی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد رضا مسیبی جزی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیفریدون اکبریان
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد امینی پزوه
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیامین مظاهری
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاصغر شیرزاد
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاحمد دهقانی حبیب آبادی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد امینی خوراسگانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاحمد صادقی قهنویه
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد علی طیبی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمهدی علی نقیان الیادرانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیعلی شیرزاد
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیآراز دانه سپاهان
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیسید مصطفی روغنی اصفهانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد رضا علیان نجف آبادی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیشیروگوشت بهار زنده رود زاگرس
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمود دوغی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیرسول زارعی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیبهرام حاتمیان
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیرسول نصر اصفهانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیسید رضا اسماعیلیان نجف آبادی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاصغر امینی خوراسگانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیحسن فتاحی دولت آبادی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمرتضی احمدی پزوه
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیحسنعلی قائم پور
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیعلی اکبر کندری ورنوسفادرانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمود جان نثاری یون
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیتولیدی دانه زرین نقش جهان
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیابوطالب عادل نیا نجف آبادی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمرتضی قربانیان کرد آبادی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد عباسی کیانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیکشاورزی دامداران شهرستان تیران و کرون
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیامین حسین شاه علائی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمنوچهر نصیری ده سرخی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیجواد زارعی خیادانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیعباسعلی سلطان محمدی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد رضا علیان نجف آبادی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیتولیدی شیر و گوشت بهاران نقش جهان
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمرتضی جوان بخت
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد جعفری هرندی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیعلیرضا زه تاب اصفهانی
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیکشت و صنعت مهیار دشت
1401/05/08اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحسن میر علی ملک
1401/05/08گلستانانبار گرگانجو وارداتیآقای کبیر با کدملی 2249277222 (اتحادیه گاوداران صنعتی)
1401/05/08همدانشرکت تعاونی کوثر خزل الوندجو وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری استان همدان به نمایندگی محمد رستمی و پرویز پاک بین
1401/05/08همدانشرکت تعاونی کوثر خزل الوندجو وارداتیفاطمه شامرادی به نمایندگی غلامرضا شهبازی
1401/05/08همدانانبار روباری بندر امامجو وارداتیعشایری شهید رجائی به نمایندگی سید جلال صالحی و حسین ترکمان

8 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی سالاریان1401/05/08
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیپخشان درویش زاده1401/05/08
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیرسول رفیعی1401/05/08
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکیوان سالاریان1401/05/08
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعرفان صبوری1401/05/08
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمظفر علایی1401/05/08
البرزانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیگسترش و توسعه صنایع بهپرور(سهمیه علیرضا آقازیارتی فراهانی)1401/05/08
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینوربخش دوستان1401/05/08
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت تعاونی 891401/05/08
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمود رحیمی1401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09133826203 نوراله فیاتضی1401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهران لایقی 091983596231401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09132804641مجتمع دامپروری حجت فرخشهر -خسرو عبدالهی091328046411401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسعید بهرامی091003676321401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09133813810 سید جلال ادین هاشمی1401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09162352159 سید علی سلطان موسوی091623521591401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09133844553 پروار بندی گوسفند فربه چغاخور -مرادی1401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09131844014 نصراله خدابخشی1401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09131086027ابراهیم جمالی1401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسعید بهرامی091003676321401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09131832106 محمود اعلایی1401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09133836381 محمد حیدری1401/05/08
چهارمحال و بختیاریانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتی09133815435 غلامرضا عسگری گهرویی1401/05/08
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعبدمحمد اصلانی1401/05/08
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی جمعه مقصودی ناشلیل1401/05/08
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکودیس خوراک پارس - بابک چراغچی باشی آستانه1401/05/08
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتییعقوب کلاه کج1401/05/08
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیصفدر جلیلی1401/05/08
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحمیدرضا پیروزی1401/05/08
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیقاسم جلالیان1401/05/08
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی اصغر آشیان1401/05/08
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیامجد نظری(دانا محمدی)1401/05/08
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت گسترش بهپرور( مهدی خدابنده )1401/05/08
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکشاورزی دامپروری سفیدرود( بهپرور) مهدی خدابنده1401/05/08
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه مرغداران گوشتی استان1401/05/08
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتقی خطیب نیا1401/05/08
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی پوربافرانی1401/05/08
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسین یزدانی آدرمنابادی1401/05/08
البرزانبار روباری بندر امامذرت وارداتیگسترش و توسعه صنایع بهپرور(سهمیه علیرضا آقازیارتی فراهانی)1401/05/08

6 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمصطفی جعفریان خوراسگانی1401/05/06
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاسماعیل سلیمانی1401/05/06
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی09133836264سید محسن رضوی1401/05/06
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیحبیب اله صالحزهی نماینده محمد داودی091594022531401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیعلی خزائی کوهبر ( نعمت اله مرآتی )مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیسیدابراهیم محبوبی ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمحمد علیپوردرواری ( نعمت اله مرآتی )مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیکشاورزی عشایری صنعت دامپروری سرسبزبابل وحومه ( نعمت اله مرآتی ) .مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیپوریا حق پرست ( نعمت اله مرآتی )مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیکشاورزی تولیدکنندگان نرغ بابل وحومه ( نعمت اله مرآتی )مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیسید عابدین حسینی استانی ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیدام وطیور کوروش ( نعمت اله مرآتی ).مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت کشاورزی دامداران بهنمیروحومه ( نعمت اله مرآتی )1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیتولیدی مرغ گوشتی 229( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمحمد ولی بذرافشان ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت تعاونی سیدمحله ( نعمت اله مرآتی) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیعلیرضا قلی نژاد ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیابراهیم یگانه امیری ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت کشاورزی گاوداران صنعتی اصیل شیری ساری ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمهدی اکبرنژاد(نعمت اله مرآتی )مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیعلی اصغر فلاح نژاد( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیقهرمان جهانی بهنمیری ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیرحمت اله بابائی ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/06
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت طیور شمال ( نعمت اله مرآتی ) .مازندران1401/05/06
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیحشمت اله جمالی1401/05/06
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیجهانشیر غلا می بهنمیری1401/05/06
زنجانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسلیمان رجبی1401/05/06

6 مرداد 1401 : بارگیری های جو انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیامیر مقصودی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان اصفهان
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد حر
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیکشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیحسام پهلوانی نژاد
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیرضا مردانی لنجی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیفخری سادات شریف
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاسماعیل سلیمانی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیکشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیجواد رحیمی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیشیر و گوشت فوده سپاهان
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیحسن کدخدائی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیعلیرضا صفائی نصر آبادی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان اصفهان
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیحمید مظاهری
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیکشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیکشت و دام فضیل
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیابراهیم رنجبران
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان اصفهان
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیمحمد علی نقیان الیادرانی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیکشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتینامفر
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیسید جلال حسینی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیابراهیم اکبری کوشکچه
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیداریوش دویستی موگوئی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان اصفهان
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیجلیل پورسخی
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیکشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
1401/05/06اصفهانانبار مركزيجو وارداتیتولیدی شیر و گوشت موسی خانی
1401/05/06همدانشرکت تعاونی کوثر خزل الوندجو وارداتیمعصومه نیک بخش ذاتی به نمایندگی نسیبه نویدی مقدم
1401/05/06همدانانبار روباری بندر امامجو وارداتیاصغر حمیدی

6 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیغلامرضا رهبری1401/05/06
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلیرضا احمری1401/05/06
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلیرضا احمری1401/05/06
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی شهیدی1401/05/06
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغ مادرمیرزاکوچک گوراب زرمیخ ( مرتضی خباز)1401/05/06
زنجانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسلیمان رجبی1401/05/06

5 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیآذر دانه بناب1401/05/05
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیرضوان دانه تبریز1401/05/05
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیغلامحسین حقیقت نژاد1401/05/05
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاحمد نیسانی حبیب آبادی1401/05/05
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسیف اله متوسل1401/05/05
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین رحمتی1401/05/05
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابراهیم آقایار1401/05/05
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهسا دام آران وبیدگل1401/05/05
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/05/05
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/05/05
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/05/05
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/05/05
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی اكبر آزادی1401/05/05
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدعلی باهری1401/05/05
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی تقی پور1401/05/05
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسن دهقانی علی آبادی1401/05/05
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدعلی باهری1401/05/05
سمنانانبار شاهرودذرت وارداتیمحسن محمدی1401/05/05
سمنانانبار شاهرودذرت وارداتیمرغداران گرمسار1401/05/05
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسید علی هاشمی 091771243621401/05/05
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیجواد آباده ( سیدباقر حسینی افشار )1401/05/05
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیسامان طاهر آبادی1401/05/05
کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیمهدی رضایی /کارخانه زردانه فدک1401/05/05
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای حسین ایمانی با کدملی 22688808691401/05/05
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای بهروز ماهری با کدملی 49797191711401/05/05
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیتولیدی دویست وسی وپنج مرغداران شمال ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/05
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمصطفی مهدوی ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/05
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیروح اله مهدی زاده لهاش ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/05
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیسیدرضاساداتی ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/05
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیتولید کنندگان مرغ وتخم مرغ بابل وحومه ( نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/05
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیسعید رمضانی ( نعمت اله مرآتی )مازندران1401/05/05
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمعصومه تقی زاده (نعمت اله مرآتی ) مازندران1401/05/05
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیکشاورزی و مرغداری دلیجان ( مهدی عسگریان )1401/05/05
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیعبداله نوری1401/05/05
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیکشاورزی و مرغداری دلیجان ( مهدی عسگریان )1401/05/05
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمجتمع کشت و صنعت توداک به نمایندگی مهدی ویسی و یا قربان محمدی1401/05/05
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیشرکت گاو شیری بوستان کویر مهریز (آقای محمد ابویی )1401/05/05
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکاظم شفقی قراعینی1401/05/05
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعباس یزدانی آدرمنابادی1401/05/05
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسعود جمالی فر1401/05/05
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشاورزی مرغداری ایثارگر اردستان1401/05/05
البرزانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز (سهمیه كشت و صنعت و دامپروری زرین هیو)1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتییعقوب کلاه کج1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسیف الله مرادی منگنانی1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکارون صابرین اهواز - عبدالامام حمیدی اصیل1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکلهر دانه جنوب - جلیل حمیدی1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکلهر دانه جنوب - جلیل حمیدی1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیصفر آبان گاه1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیخسرو باور صاد قنبری1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفضل اله باقر طلاگه1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکارون صابرین اهواز - عبدالامام حمیدی اصیل1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکلهر دانه جنوب - جلیل حمیدی1401/05/05
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد نجاتی پور1401/05/05
زنجانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران1401/05/05
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفریباه ناصری منش1401/05/05
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی رضایی /نماینده کارخانه زرفدک1401/05/05

5 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
1401/05/05آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی غفاری حافظ
1401/05/05آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیامامقلی عباسی
1401/05/05آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکشت وصنعت ودامپروری پگاه سلماس
1401/05/05آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشهریار لکان
1401/05/05آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری تعاونی طوبی
1401/05/05آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشهریار لکان
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکلهر دانه جنوب - جلیل حمیدی
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفضل اله باقر طلاگه
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسیف اله مرادی منگنانی
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکلهر دانه جنوب - جلیل حمیدی
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفضل اله باقر طلاگه
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی حسین خانه بابائی
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیافشین پیرمرادی
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفضل اله باقر طلاگه
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکلهر دانه جنوب - جلیل حمیدی
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفضل اله باقر طلاگه
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی عیسی پره
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیهدایت الله مهری دهنو
1401/05/05خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی سعیدی
1401/05/05زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکورش شایان جو
1401/05/05زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزرین دانه هیدج
1401/05/05سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداران گرمسار
1401/05/05سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحسن محمدی
1401/05/05سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه مرغداران استان سمنان
1401/05/05سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعبداله نطنزی
1401/05/05سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیدام دوش
1401/05/05کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسن رحمانی
1401/05/05گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی کریمی
1401/05/05همدانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسکینه نائینی
1401/05/05همدانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمود احمدی صفار
1401/05/05همدانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاکبر پیرزادی

4 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیصمد نورانی1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیگسترش وتوسعه صنایع بهپرور1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتینرگس اوشنی1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمواد غذایی دستچین عالی1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسید محمد علی حسینی قارنه1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی اکبر بخشی محمدی1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیلیلا اوشنی1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمواد غذایی دستچین عالی1401/05/04
ایلامانبار روباری بندر امامذرت وارداتیلیلا پیری1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
زنجانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغداری مرغ سحر زنجان1401/05/04
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیمهدی معمارزاده1401/05/04
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتینیک دانه سهند1401/05/04
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیبهرام صفایی1401/05/04
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمود انتشاری نجف آبادی1401/05/04
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین نور بخش حبیب آبادی1401/05/04
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیماشاءاله نادعلیان دهاقانی1401/05/04
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیتیمور هدایتی1401/05/04
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسینعلی تاجیك اسمعیلی1401/05/04
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری وكشاورزی دهیران1401/05/04
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمریم شارسن1401/05/04
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدحسین نیازی1401/05/04
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی آذروش1401/05/04
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری وكشاورزی دهیران1401/05/04
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسن اردانی1401/05/04
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتیاتحادیه شرکت های تعاونی دامداران صنعتی وسنتی ماندگار استان1401/05/04
خوزستانمجتمع انباري شوشذرت وارداتیکشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان - عیدان کعب نژاد1401/05/04
خوزستانمجتمع انباري شوشذرت وارداتیکشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان - عیدان کعب نژاد1401/05/04
زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیکشت و صنعت شناطیران1401/05/04
زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیصحرا مرغ زنجان1401/05/04
زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیمرغداری مهران زنجان1401/05/04
سمنانانبار شاهرودذرت وارداتیبی نظیر1401/05/04
سمنانانبار شاهرودذرت وارداتیمحمد رضا عشاقی1401/05/04
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمصطفی انصاری مقدم وکیل آقای عبدالعلی حقانی زاده 093616755501401/05/04
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمصطفی انصاری مقدم وکیل آقای عبدالعلی حقانی زاده 093616755501401/05/04
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتییاسین رحمتی 091554754691401/05/04
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمصطفی انصاری مقدم نماینده عبدالعلی حقانی زاده 093616755501401/05/04
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمصطفی انصاری مقدم وکیل عبدالعلی حقانی زاده093616755501401/05/04
فارسانبار سیلوی بختگانذرت وارداتیاتحادیه دامپروری مرودشت داود بارانی 091770309231401/05/04
فارسانبار سیلوی بختگانذرت وارداتیاتحادیه دامداران فارس عیسی نوروزی 091771194841401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاتحادیه صنعت دامپروری-فاطمه ایوبی-09308352610-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیفرزادحمیدی برشنه-09178181255-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسیدمیرزاسجادیان-09173381932-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیدریادشت دانه-علیرضازارع-09358548805-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیصباگروه 617-علی عابدان زاده-09177016961-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیآریان زارع-09171281438-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسیدمحمدحسین عظیمی-09133579526-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیداریوش وفاق نعمت الهی-09177510045-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاحمدغنی-مصطفی طاهری-09171825305-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیتراب لطیفی 091778169841401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاسداله جعفری-09173125683-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیجهانگیردیندارلو-09177285733-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسایرماکیان-محمدحسین سالاری-09172031375-1401/05/04
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیروانبخش نوروزی-09171118087-1401/05/04
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیرضا آباده ( محسن صانعی )1401/05/04
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیحمیدرضا صیدی1401/05/04
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیخوراک دان فرخی/ امید مطاعی1401/05/04
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیخوراک دام فرخی/ امید مطاعی1401/05/04
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیخوراک دام فرخی/ امید مطاعی1401/05/04
گلستانریل ترابر گرگانذرت وارداتیآقای گل محمد محمد آلق با کدملی 49791464651401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیعلی محمد زاده (نعمت مراتی -مازندران )1401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیعلی شاه محمدی (نعمت اله مراتی-مازندران )1401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیحسین غلامی قادی(نعمت اله مراتی-مازندران)1401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتییارعلی محمدی افراکتی(نعمت اله مراتی-مازندران )1401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمحمد جعفریان (نعمت اله مراتی-مازندران )1401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتییارعلی محمدی افراکتی(نعمت اله مراتی-مازندران)1401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمحمد حسن شیخی(نعمت اله مراتی-مازنداران)1401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیعلی محمد زاده (نعمت اله مراتی -مازندران)1401/05/04
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیجواد عرب خزائلی(نعمت اله مراتی-مازندران)1401/05/04
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیعرفان جلیلیان1401/05/04
مازندرانانبار رستمیذرت وارداتیمرغداران شهرستان امل نماینده نرگس حسن زاده1401/05/04
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیرمضانعلی درزی درونکلا1401/05/04
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیمزدک فاضلی1401/05/04
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی تولید وتو زیع مرغ و تخم مرغ استان مازندران نماینده جواد حسینی1401/05/04
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیرمضانعلی درزی درونکلا1401/05/04
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی توید وتوزیع مرغ وتخم مرغ استان مازندران نماینده جواد حسینی1401/05/04
مازندرانانبارشهيد رجائيذرت وارداتیمزدک فاضلی1401/05/04
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیفاطمه محرابی1401/05/04
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیدامداران دلیجان ( محمد حسین نورزوی )1401/05/04
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیفاطمه محرابی1401/05/04
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیخوراک دام کیمیا کوه تویسرکان به نمایندگی مهدی روح الهی1401/05/04
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/05/04
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/05/04
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/05/04
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/05/04
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/05/04

4 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیالماس جوجه ایلخچی1401/05/04
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتییادگار دادروان1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسین نظری1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت کشت وصنعت طلوع آذربایجان1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت اروم رویا1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی حسینی آذر1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشماره بیست وهشت مرغ مادر پیرانشهر1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمجتبی مزرعه لی1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت کشت وصنعت طلوع آذربایجان1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری سمینه بوکان1401/05/04
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاحمد محمدی راد1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیصحرا مرغ زنجان1401/05/04
زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری بهمن طارم1401/05/04
زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیپرورش دهندگان بوقلمون صنعتی اشراق استان زنجان1401/05/04
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیبی نظیر1401/05/04
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد رضا عشاقی1401/05/04
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفریدون رشیدپور(فاتح نقره ای)1401/05/04
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیصمد نورانی1401/05/04
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیگسترش وتوسعه صنایع بهپرور1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتینرگس اوشنی1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمواد غذایی دستچین عالی1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسید محمد علی حسینی قارنه1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی اکبر بخشی محمدی1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیلیلا اوشنی1401/05/04
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمواد غذایی دستچین عالی1401/05/04
ایلامانبار روباری بندر امامذرت وارداتیلیلا پیری1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان خوزستان1401/05/04
زنجانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغداری مرغ سحر زنجان1401/05/04

3 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان غربیشركت سيلوي يكصد هزارتني مسرورذرت وارداتینشاط پروتیین غرب1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد حسین اسماعیلی عطا آبادی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی پهلوان جزی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیامیر مرادخانی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیماه دانه عشایر1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی عباسی دهنوی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید جمال حسینی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسینعلی اکبر مهدی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتینصراله مختاری خوزانی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین طاهریان دهاقانی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیامیر حسین بصره ارانی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجتبی محمدی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین مهرابی کوشکی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتییحیی قاسمی نیل آبی1401/05/03
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن کریمی درچه1401/05/03
بوشهرانبار بادام زارذرت وارداتیاحمد قاید نظامی1401/05/03
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسن شصتی1401/05/03
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی دامداران استان تهران1401/05/03
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفرهاد ناصری منش1401/05/03
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی دامداران استان تهران1401/05/03
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلیرضا یونسی1401/05/03
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسین رسول نصیرآبادی1401/05/03
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیبهروز سلامت1401/05/03
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلیرضا سلیم خانیان1401/05/03
خراسان شمالیسفید ارمغانذرت وارداتیآقای حسن سلیمانیان نماینده موسسه آستان قدسی اسفراین1401/05/03
سمنانانبار شاهرودذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان سمنان طباطبایی سیفعلیان1401/05/03
سمنانانبار شاهرودذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان سمنان طباطبایی سیفعلیان1401/05/03
سمنانحسن آبادذرت وارداتیسید محمد حسینی نژاد1401/05/03
سمنانحسن آبادذرت وارداتیاتحادیه کشاورزی دامداران استان سمنان1401/05/03
سمنانحسن آبادذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان سمنان طباطبایی سیفعلیان1401/05/03
سمنانحسن آبادذرت وارداتیرضا عرب1401/05/03
سمنانحسن آبادذرت وارداتیاتحادیه کشاورزی دامداران استان سمنان1401/05/03
سمنانحسن آبادذرت وارداتیاتحادیه کشاورزی دامداران استان سمنان1401/05/03
سمنانحسن آبادذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی دامداران استان سمنان طباطبایی سیفعلیان1401/05/03
سمنانحسن آبادذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران1401/05/03
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمحمود کهرازه مدیر عامل مرغداری شهاب خاش 091572912661401/05/03
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمحمد رضا رحمانی 091514113831401/05/03
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیشرکت فارس مرغ-هادی فضلی-09177198006-1401/05/03
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیسهیلا افتخاری ( سعید صانعی )1401/05/03
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیفعله گری / علی حشمتی1401/05/03
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیامید مطاعی1401/05/03
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیآقای بیانی با کدملی 4879839736 - اتحادیه گاوداران و اسبداران1401/05/03
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای بیانی با کدملی 4879839736 - اتحادیه گاوداران و اسبداران1401/05/03
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای بیانی با کدملی 4879839736 - اتحادیه گاوداران و اسبداران1401/05/03
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیسلمان زندلشنی1401/05/03
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیامیررضا امیدی1401/05/03
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیخانعلی هداوند1401/05/03
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیامیررضا امیدی1401/05/03
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیگودرز آذرشب1401/05/03
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیمحرمعلی زوورزی1401/05/03
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیکریم دیانی1401/05/03
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیخسرو کمانی1401/05/03
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیتوحید دانه کمره ( عبداله کمانی )1401/05/03
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتی( روستایی انقلاب ( بهزاد عندلیبی)1401/05/03
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای غلامعلی زارع شوازی1401/05/03
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمریم بدرخانی1401/05/03
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد نصیری1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیجمال شجاعی بابا میری1401/05/03
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعباسعلی پوربافرانی1401/05/03
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان گلپایگان1401/05/03
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد علی مختاری1401/05/03
بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاحمد قاید نظامی1401/05/03
هرمزگانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحامداسلامی1401/05/03
آذربایجان غربیشركت سيلوي يكصد هزارتني مسرورذرت وارداتیفروغ قربانی1401/05/03

3 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد نصیری1401/05/03
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار1401/05/03
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعزیز ااصغری الوانق1401/05/03
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسین عرب طاژان دره1401/05/03
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمعصوم باباهاشم زاده1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد فارم 31401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت اروم چکاوک1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزنجیره اقتصاد گستر سالم1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزیبا رسولی1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزنجیره اقتصاد گستر سالم1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاروم گوهر دانه1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام وطیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجمال شجاعی بابا میری1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد1401/05/03
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزنجیره اقتصاد گستر سالم1401/05/03
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیابوذر نادری زرنه1401/05/03
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیامیر بهمن1401/05/03
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی باقر آقایی1401/05/03
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجواد نرگسی1401/05/03
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمراد پری زاده1401/05/03
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکیومرث امیری1401/05/03
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد میرزایی1401/05/03
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاحمد قاید نظامی1401/05/03
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیخداکرم محمدی1401/05/03
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی یزدان پرست1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیامید مرادی1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجعفر ممبنی1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسعید شهریاری1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزاهد موسوی دره اهوازی1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیرحیم شفیعی1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد نجاتی پور1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحبیب وثوق نژاد1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکرمعلی بهمنی1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسجاد راشدی اصل1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجنجال ناصری کریم وند1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیصفر آبان گاه1401/05/03
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیطاهر ممبینی1401/05/03
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتعاونی کشاورزی دامداران استان سمنان1401/05/03
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسیدمحمد حسینی نزاد1401/05/03
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیرضا عرب1401/05/03
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتعاونی کشاورزی دامداران استان سمنان1401/05/03
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت چلچله1401/05/03
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیخلیل مصطفی(فواد رضائی)1401/05/03
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسین سعیدی1401/05/03
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمسلم عبداله نیا1401/05/03
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاسمعیل نوری(آرمان باقری)1401/05/03
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجواد هاشمی1401/05/03
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتعاونی 464دوقلعه/سید عبدالخالق خالقی1401/05/03
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغ گوشتی براداران ویسی/سید عبدالخالق خالقی1401/05/03
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد ملا انجام -غفار انجام1401/05/03
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیساسان امیر پور/خالقی1401/05/03
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسپید ماکیان (حمید رضا رشیدی)1401/05/03
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسپید ماکیان (حمید رضا رشیدی)1401/05/03
همدانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیغلامرضا ناصح1401/05/03

2 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاباذر پیروی1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیطاهر دانه خسروشهر1401/05/02
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسن شجاعی1401/05/02
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشاورزی دامداران شهرستان تیران وکرون1401/05/02
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد رضا رفیعیان اصفهانی1401/05/02
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعفت امینی زازرانی1401/05/02
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسماعیل فلاح زاده کله1401/05/02
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسماعیل براهیمی1401/05/02
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعفت امینی زازرانی1401/05/02
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرتضی ارمودیان1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسلم سلیمانی1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامذرت وارداتیپرویز لاله زاری1401/05/02
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسین زینال1401/05/02
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسلیمان ساعدی1401/05/02
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکرامت جاوید/مسعود پویه1401/05/02
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتعاونی 370/یاسر پیکر1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت بهپرور(مهدی خدابنده )1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت سفیدرود( مهدی خدابنده ) بهپرور1401/05/02
همدانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسعود خانقلی1401/05/02
همدانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسن جلیلی پرور1401/05/02
همدانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسعود خانقلی1401/05/02
همدانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسن جلیلی پرور1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیشکوه دانه آریا1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیابوالفضل زایر کعبه1401/05/02
آذربایجان شرقیشرکت سامان غله زرین(استیجاری)ذرت وارداتیاتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان1401/05/02
آذربایجان غربیشركت سيلوي يكصد هزارتني مسرورذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحسن رحمتی شهرضا1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی و دامپروری دام دوشان البرز1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاسماعیل عابدینی نجف آبادی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرضا مسیبی گزی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیموسی اسماعیلی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاکبر سلیمیان ریزی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسپاهان دانه پارسیان1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید حسن حسینی قارنه1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد عبدالباقی عطا آبادی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابراهیم حاتم پور1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی مرغداران شهرستان نائین1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکابیله شهرضا1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابراهیم معینی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاصغرپوستی قهجاورستانی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین ابراهیمی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد علی مسیبی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسنعلی حاجیان فروشانی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیآزمون دانه غرب سپاهان1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیبهمن محمدی مبارکه1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی مرغداران شهرستان نائین1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن گلی پور شهرکی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعبدالکریم سعادت خواه1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاصغریاری جوهرانی1401/05/02
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیدر دانه اسپادانا سپاهان1401/05/02
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتینجف حسن زاده (نماینده حمل حامد بیگی)1401/05/02
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/05/02
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/05/02
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاتحادیه شرکتها تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز -نمایند حمل مرتضی منصوری1401/05/02
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز -نماینده حمل مرتضی منصوری1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری نژاد برتر ستاره ورامین1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیچراغعلی مصطفائی فخار1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامداری مزرعه آزاده1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكتابعلی حقگو1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت سبز غزال1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجعفر مداری قیه چمن1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیخیراله مزرعه1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی گاوداران میلاد شهرستان ملارد1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیطلا دام ایرانیان1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامداری مزرعه آزاده1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدحسین جوشقانی1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتولیدی بهار بندان1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلیرضا حقیقت نجات1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعباس حضرتی1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیطلا دام ایرانیان1401/05/02
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیخیراله مزرعه1401/05/02
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی1401/05/02
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی1401/05/02
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی1401/05/02
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی1401/05/02
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی1401/05/02
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی1401/05/02
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی1401/05/02
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی1401/05/02
سمنانحسن آبادذرت وارداتیحمید اکبریان1401/05/02
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمحمد مهدی نیک فرجام نوری نماینده شرکت تعاونی مهر پرورش مرغ گوشتی 138 ایلیا نصرت آباد 091573152991401/05/02
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمحمد مهدی نیک فرجام نوری نماینده شرکت تعاونی مهر پرورش مرغ گوشتی 138 ایلیا نصرت آباد 091573152991401/05/02
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمحمد مهدی نیک فرجام نوری نماینده شرکت تعاونی مهر پرورش مرغ گوشتی 138ایلیا نصرت آباد 091573152991401/05/02
فارسانبار سیلوی بختگانذرت وارداتیحمید ایزدی 091713225911401/05/02
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسید مهدی نفیسی 091711775561401/05/02
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمهدی معتمد 09177016770 مجتمع فرزیس1401/05/02
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمجید نعمتی 091730949251401/05/02
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیعلی اکبر نسیمی 091772107351401/05/02
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسید مهدی نفیسی محمد حسین صفایی 0917715006531401/05/02
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتینرجس مصلی نژاد 091779136941401/05/02
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیبیزن فلاح 091772824511401/05/02
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیحمزه قاسمی1401/05/02
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیسلیم رحیمی1401/05/02
کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیسیده محبوبه منصوری1401/05/02
کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیسیده محبوبه منصوری1401/05/02
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیآقای حسین نجفی خان به بن با کدملی 4870004739 - شرکت توکل برفتان1401/05/02
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیآقای احسان آق اتابای با کدملی 20202994021401/05/02
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیخانم فاطمه علیمردانی با کدملی 48798277381401/05/02
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیآقای محمدامیر حسین زاده سرگزی با کدملی 20207963331401/05/02
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیآقای محمد رستمانی با کدملی 22492704491401/05/02
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیآقای یحیی علی مردانی با کدملی 22694007471401/05/02
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای حجت الله رجبلو با کدملی 4879613691- شرکت سحر رامیان1401/05/02
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمعصومه تقی زاده (نعمت اله مراتی-مازندران)1401/05/02
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیگیل سیمین سبز(رحمان حاجی )1401/05/02
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیسید نورالدین ستاری(نعمت اله مراتی-مازندران )1401/05/02
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمد کریمی1401/05/02
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیحسین محمدی روزبهانی1401/05/02
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمدرضا بازوند1401/05/02
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمد کریمی1401/05/02
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیسید قربان حسینی1401/05/02
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیتعاونی سید محله نماینده محمد علیپور1401/05/02
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمرغداری صد و سه اراک ( امین محمودی )1401/05/02
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیفریور دانه زرندیه ( ابراهیم توکلیان )1401/05/02
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمجتمع حامی امید به نمایندگی محمد جواد نظری و یا یزدان فرحی1401/05/02
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیخانم زینب اکرمی ابرقوئی1401/05/02
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتینماینده شرکت گوهر لبن شیرکوه آقای حسین نظری ندوشن1401/05/02

2 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیطاهر رحیم لو1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسین خادمی1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتعاونی 284 ملکان1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتعاونی مرغداران مرغ تخمگذار تبریز1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت کوثر ملکان1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت 1724 اریس اهر1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد روشن پور1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیطاهر دانه خسروشهر1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکوثر جوجه ملکان1401/05/02
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی حاجی زاده1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیپرویز لاله زاری1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت شایلان1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینوالدین علیزاده1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمسلم سلیمانی1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمجید جعفری1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیبهزاد اسپرنگ فرد1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفرشاد عارفی1401/05/02
ایلامانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی نثاری1401/05/02
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری سپید پر دشتی1401/05/02
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسین خلیفه1401/05/02
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری شکوه مهر1401/05/02
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری نظراقا گروه 3801401/05/02
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمدرضا بهروزی1401/05/02
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعبدالحسین رزمی1401/05/02
زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت تعاونی صنعت یکپارچه بوقلمون شمال غرب1401/05/02
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحمید اکبریان1401/05/02
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیرضا اقا بابایی1401/05/02
قمانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشركت آريو تجارت سهيل1401/05/02
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفرهاد آقائی1401/05/02
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمیثم ساعدموچشی1401/05/02
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیبختیار عزیزپور1401/05/02
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعادل کرمی1401/05/02
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیامیر رنجبران1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت مرغ گوشتی جلالیه (کریم زارع )1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسپید ماکیان (حمید رضا رشیدی)1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسپید ماکیان (حمیدرضا رشیدی)1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت مرغ گوشتی جلالیه (کریم زارع)1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسپید ماکیان ( حمید رضا رشیدی)1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت تعاونی تولیدی مرغ گوشتی خزر (شایان نصراله زاده )1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسپید ماکیان (حمید رضا رشیدی)1401/05/02
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسپید ماکیان (حمید رضا رشیدی)1401/05/02

1 مرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتینگین دانه غرب1401/05/01
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیحسین نوری1401/05/01
آذربایجان شرقیشرکت سامان غله زرین(استیجاری)ذرت وارداتیاتحادیه صنعت دامپروری استان1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفرج اله احمدیان کاظم آبادی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیزرین جاودانه خوانسار1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفرهاد توانگرریزی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیقدرت اله عرفانی جزی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهر دانه برکت1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید موسی رهنمائی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاحرار سپاهان1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیجعفر ذنوبی نجف آبادی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی فایضی پور1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیساختمانی براوند1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاکبر امیدیان سوارباغی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاسفندیار احمدی میرآبادی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیغلامرضا رضائیان کالیانی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرمضان قاسمی علی آبادی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسنعلی عباسی دهنوی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحسن تقی فارغ نجف آبادی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید مرتضی امامی زواره1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاصغر رضائی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمنصور محمدی جوشقانی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمود دهدشتی زاده1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابوطالب عادل نیا نجف آبادی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاحمد حسین پورکجانی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعباس آقا میرزایی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابراهیم اکبری کوشکچه1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجید شریفی فلاورجانی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد جواد طهماسبی شاتوری1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید عباس مصطفوی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید محمد زارعی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی محمدی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی و دامپروری فجر اصفهان1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی اصغر یوسفی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیقاسم کافی موسوی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاسداله آقاخانی1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی وطن دوست ساری1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهان1401/05/01
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسنعلی عباسی دهنوی1401/05/01
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیکبری مافی(نماینده حمل حامد بیگی)1401/05/01
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیصادق مشیر آبادی(نماینده حمل مرتضی منصوری)1401/05/01
ایلاماداره غلهذرت وارداتیمحمد ملک احمدی1401/05/01
بوشهرانبار بادام زارذرت وارداتیمرغداری احسان گروه چهارصد و هشتاد ویک1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیداودرضا ایمانی نژاد1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاحد خلیلی1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتولیدی دامپروری صنعتی نورتهران1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری آریا دشت یكتا1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاصغر دولتی1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفدك دام محسن1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی گاوداران پرواربند صنعتی ورامین1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری دام دانا1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاصغر كلهر1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكامبیز سیاه منصوری1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمسلم نجفیان طرقی1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاصغر دولتی1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت پاكدشت1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی پرواربندان دام افروز ورامین1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیآساك تجارت نگین1401/05/01
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمیرمسعود میرلطیفی1401/05/01
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان بیرجند1401/05/01
خوزستانمجتمع انباري شوشذرت وارداتیداریوش آذری دهکردی1401/05/01
سمنانحسن آبادذرت وارداتیمرغداران اتحاد1401/05/01
سمنانحسن آبادذرت وارداتیعلی جعفری1401/05/01
سمنانحسن آبادذرت وارداتیرضا عرب اسدی1401/05/01
سمنانحسن آبادذرت وارداتیبختیار سیف علیان1401/05/01
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیعیسی ارباب مدیر عامل مرغداری گوشتی 1636 سراوان 091514851221401/05/01
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیعیسی ارباب مدیر عامل مرغداری 1636 سراوان 091514851221401/05/01
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمحمد هادی زارع 091772875951401/05/01
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمنصور اهار 091778224221401/05/01
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیعلیرضا محمدی 091771904871401/05/01
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیفرزاد رضایی 091771904871401/05/01
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیرجبعلی زراعت پیشه 091710626731401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیحسن زارعی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیامیر محمد طاهرآبادی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیاسفندیار طاهر آبادی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمحمد زاهد نصیری1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتییوسف مرادی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمحمد شمشادی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیهوشمند صادقی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیحسن زارعی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیامیر محمد طاهر آبادی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیاسفندیار طاهر آبادی1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمحمد زاهد نصیری1401/05/01
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیهوشمند صادقی1401/05/01
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای محسن دهقان با کدملی 2122094567 - پر طلای نومل گرگان1401/05/01
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای سید وحید درازگیسو با کدملی 21225616451401/05/01
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای عبدالمطلب قرنجیک با کدملی 4979879233 - شرکت مرغ قانع گرگان1401/05/01
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای یعقوب آرخی با کدملی 49791843671401/05/01
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای ایران نژاد با کدملی 20203005081401/05/01
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای بای نظر حبیب لی با کدملی 2030175919 - شرکت جرجان گنبد1401/05/01
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیخانم مایا آخوندی با کدملی 22395701561401/05/01
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای یعقوب آرخی با کدملی 49791843671401/05/01
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای مهیار میرا با کدملی 2122715219 - سحرمرغ کردان1401/05/01
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیپاپی علی رضایی1401/05/01
مازندرانانبار رستمیذرت وارداتیمحمد مهدی اسحق لو1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیکشاورزی گاوداران صنعتی ونیمه صنعتی جویبار و حومه نماینده اسماعیل قلیان جویباری1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیکریم دیانی1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیبهدیس پروتئین نصر نما ینده رضا صداقتی1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیحسین اسدی اهنگرکلایی1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیابوالفضل ذامغا نیان1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیسروش صفایی جوان1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیعلی عسگر یزدانی1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیسید رضا ساداتی1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیحسین اسدی اهنگرکلایی1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیمهدی اکبر نژاد1401/05/01
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیکشاورزی تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ بابل وحو مه نماینده مرتضی حلیمی1401/05/01
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیدامداران آشتیان ( آقا نوری و براتی )1401/05/01
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیعشایری شهید مطهری ( رضا خانلو و صدیق)1401/05/01
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیاحمدیوسفی1401/05/01
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیاتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی و سنتی استان (کمل خسرو بیگی )1401/05/01
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیدامداران آشتیان ( آقا نوری و براتی )1401/05/01
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیگاوداران صنعتی ( قدرت اله حسینی )1401/05/01
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیتامین کنندگان نیاز تولید کنندگان گاوداران صنعتی استان ( مرتضی مرادی )1401/05/01
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیاسد آباد جلگه به نمایندگی فرشاد خسروی1401/05/01
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتعاونی مرغداران مرغ تخمگذار تبریز1401/05/01
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتینعمت اله ایزد پناه1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغداری سیمین بوکان1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/01
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتامین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجانغربی1401/05/01
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیآردین دانه سپاهان سپهر1401/05/01
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی سلیمانی1401/05/01
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلیرضا خدابخشی صادق آبادی1401/05/01
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیغلامعلی بهرامی باصری1401/05/01
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد رضا زارعی گیشیری1401/05/01
بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغداری احسان گروه چهارصد و هشتاد و یک1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی علی زاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعباس جمشیدیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان-حسین مخاوات1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیرضا مرادی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیدانه آوران مدرن آنزان - عبدالرضا علیزاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان-حسین مخاوات1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت مرغداری چشمه روشن باغملک-جهانگیر مکوندی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیآریا علاسوند1401/05/01
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسین زنگی1401/05/01
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی قمشال1401/05/01
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحجت مهدی خانی1401/05/01
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی قمشال1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیافسانه خودبین1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیماجد شعبانی1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیماجد شعبانی1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغ گوشتی برادران ویسی نژاد(سید عبدالخالق خالقی)1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسن بخشیان1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسید عبدالخالق خالقی1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیساسان امیر پور(سید عبدالخالق خالقی)1401/05/01
همدانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی قنبری پاک1401/05/01

1 مرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینعمت اله ایزد پناه1401/05/01
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی آقا محمدی استیار1401/05/01
اردبیلانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسوین جوجه زرین اردبیل1401/05/01
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری احسان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعبدالحسین عبدال زاده دزفولی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاطمینان تجارت خوزستان-رضا جهانشائیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتییداله کرمی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشاپور کاید خورده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسیف الله حسینی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعبدالحسین گوهر دوست1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیدانه آوران مدرن آنزان - عبدالرضا علیزاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان-حسین مخاوات1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیرمضان ملائی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینادر آذرنوش1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیغانم عساکره1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفرهاد اهورا1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحبیب دیداری1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی کلاه کج1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاطمینان تجارت خوزستان-رضا جهانشائیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی زمانی بهبهانی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزاده ظهرابی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیایمان احمدی نسب1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد حسین موسوی زاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان-حسین مخاوات1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیابراهیم کاظمی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت تولیدی دام و طیور رومز1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد علی سرامی پور بهبهان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفرهاد اهورا1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیغانم عساکره1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحمزه زرگانی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد بغلانی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاطمینان تجارت خوزستان-رضا جهانشائیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفرزاد جلیلی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیامید دریس1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی علی زاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفریدون شادابی زاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیدانه آوران مدرن آنزان - عبدالرضا علیزاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجواد چاروسائی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی کردونی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرتضی سنائی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینادر عموری1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمجتبی محمد نژاد1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیموسی خدری میرقائد1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاطمینان تجارت خوزستان-رضا جهانشائیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینادر شیخی علی زاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاطمینان تجارت خوزستان - رضا جهانشائیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیصفدر رحیمی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیبهاء الدین قویان پور1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمسود شیرعلی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان-حسین مخاوات1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد زارع سنجری1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت تولیدی دام و طیور رومز1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیهادی محمدی بهبهانی زاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفرهاد اهورا1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیرحیم شفیعی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی مقدم1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاطمینان تجارت خوزستان-رضا جهانشائیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکشاورزی تولید کنندگان تخم مرغ ممتاز جلگه خوزستان - علیرضا خرمیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینبی الله روزخش1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحمید سلمانوندی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجانمحمد نوروزی دهناشی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران فجر خوزستان-حسین مخاوات1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت مرغداری چشمه روشن باغملک - جهانگیر مکوندی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت تولیدی دام و طیور رومز1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتییابر بچاری زاده1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرتضی سنائی1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعباس جمشیدیان1401/05/01
خوزستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیهمایون حیدری1401/05/01
زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیچهار فصل زنجان1401/05/01
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمنصور فردوسی1401/05/01
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداران اتحاد1401/05/01
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیبختیار سیف علیان1401/05/01
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیرضا عرب اسدی1401/05/01
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداران اتحاد1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاسعد قهرمانی1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعابدین ساعدموچشی1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیماجد شعبانی1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیافسانه خودبین1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیهیرش افتخاری پور1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفاروق اصغری1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاسعد قهرمانی1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیصلاح تن آرا1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیماجد شعبانی1401/05/01
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیدامداران استان کردستان (دشت گل )1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینعمت اله حیدر زاده1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسن بخشیان1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحسن صالحی مطلق1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی افسری/خدایار پروین1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی منصور نژادنماینده مرغ گوشتی آرو1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیامیرحسین شیدایی/نماینده مرغداری چم بلبل باشت1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه مرغداران استان-محسن صالحی مطلق1401/05/01
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزریر روستاد1401/05/01
همدانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیخوش اقبال هگمتانه به نمایندگی مهدی شیری1401/05/01

30 خرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیکیمیا دانه گستر راشدی1401/04/30
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیکامل دانه مراغه1401/04/30
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیمجید جودی جباری1401/04/30
آذربایجان غربیشركت سيلوي يكصد هزارتني مسرورذرت وارداتیکشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیپویا اصیلی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیامیرحسین شمعائیان اصفهانی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین عسگریسلمی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیخدابخش یزدانی جعفرآبادی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعصمت شکل آبادی حبیب آبادی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفضل اله محمدی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاحمد سبز علی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحمید رمضانی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی خانی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتییداله محمدی خشوئی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی رفیعیان زاد1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیغلامرضا خاکیارخوراسگانی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی اسدی دولت آبادی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن قربانی سینی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسنعلی سعادت1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی بیغمیان1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاحمد دهقانی حبیب آبادی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیایرج نجفی بوانی1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحیدر قاسمی مبارکه1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیشیروگوشت بهارزنده رود زاگرس1401/04/30
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابراهیم مسیبی جزی1401/04/30
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیحسین رضایی(نماینده حمل مرتضی منصوری)1401/04/30
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیحسین حسینخانی (نماینده حمل مرتضی منصوری)1401/04/30
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابراهیم نوری صفت1401/04/30
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیموسی عزیزی1401/04/30
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیرخش كاران صحرا1401/04/30
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیقاسم عیش آبادی1401/04/30
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی09136745330دامداران صنعتی حاج کهوا جنوبی1401/04/30
زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیمجتمع کشت و صنعت دشت خرمدره1401/04/30
سمنانحسن آبادذرت وارداتیحقانی1401/04/30
سمنانحسن آبادذرت وارداتینمونه چاشم1401/04/30
سمنانحسن آبادذرت وارداتیمنصور سیف علیان1401/04/30
سمنانحسن آبادذرت وارداتیمحمد علی بهشتی1401/04/30
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیسید رضا خسروی1401/04/30
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیمهدی زارع پور1401/04/30
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیقدرت اله گوهری نسب1401/04/30
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیجواد تاران ( سید باقر حسینی افشار )1401/04/30
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیامیر غلامی1401/04/30
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیحمیدرضا سهرابی1401/04/30
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیامیر غلامی1401/04/30
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمرتضی جلیلیان1401/04/30
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای علیرضا ملاعباسی با کدملی 2120271194 - شرکت پیگیر1401/04/30
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای زوارئی با کدملی 09001036711401/04/30
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای جشن تیرگان با کدملی 21226669431401/04/30
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیسعید نورعلی1401/04/30
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمسعود حیدری1401/04/30
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمسعود حیدری1401/04/30
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمحمد رضا اکبری ازادگله1401/04/30
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیسعید رمضانی1401/04/30
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیاحمد محمدی اشرفی1401/04/30
مازندرانانبارخانیذرت وارداتیمجتمع تولیدی طیور شمال نماینده عبدالرحیم خطیبی1401/04/30
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیحسین منصور1401/04/30
همدانشرکت تعاونی کوثر خزل الوندذرت وارداتیدانه داران نهاوند به نمایندگی واحد سیاوشی1401/04/30
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/04/30
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/04/30
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران یزد (آقای جلایی)1401/04/30
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/04/30
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان یزد (آقای جلایی)1401/04/30
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران یزد (آقای جلایی)1401/04/30
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه صنعت دامپروری استان1401/04/30
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد محمدی1401/04/30
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسعود فتحی1401/04/30
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیرشید ابراهیمی1401/04/30
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت کشت و صنعت طلوع آذربایجان1401/04/30
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس1401/04/30
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت تعاونی شماره 71 خوی1401/04/30
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت کشت و صنعت طلوع آذربایجان1401/04/30
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیرحیم احمدی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسید علی حسینی قارنه1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسین فروزان فر1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت چکاوک دانه زواره1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیامید امیر یوسفی ورنوسفادرانی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت سهامی زراعی گلپایگان1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلیرضا محمودی ننادگانی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاعظم السادات موسوی کاظمی محمدی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی داودی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسن اسماعیلی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیابوالفضل محرابی محمود آبادی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی و مرغداری استان اصفهان1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشت ودامداری فکا1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزینب فودازی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسید علی حسینی قارنه1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد حیدری تودشکچوئی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی علی نقیان الیادرانی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمود باصری1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیدامداری و کشاورزی مهندسیه1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرتضی اعظمیان جزی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیابراهیم شفیعی اردستانی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسن صالحی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیصمد دهقانی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحسن قاسمی نژاد1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت سهامی زراعی گلپایگان1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحسن کوشکی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیآشیان دام سپاهان1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسید رضا شیخان شمس آبادی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعفت محسنی1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتییداله حسینی نسب1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی و مرزغداری استان اصفهان1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت کشت و دام قیام اصفهان1401/04/30
اصفهانانبار روباری بندر امامذرت وارداتینصرت نجف آبادی1401/04/30
زنجانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی مقدم1401/04/30
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیقاسم طاهری نسب1401/04/30
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد زارعی1401/04/30
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحمید نوری1401/04/30
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسین صفری1401/04/30
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد زارعی1401/04/30
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد زارعی1401/04/30
قمانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل1401/04/30
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسعود خیرآبادی1401/04/30
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسید شاهو خادم1401/04/30
مازندرانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیگروه تولیدی ساوانا نماینده علی فلاح نژاد1401/04/30
مازندرانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیبهزاد گرزین1401/04/30
مازندرانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیگروه تولیدی ساوانا علی فلاح نژاد1401/04/30
مازندرانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیگروه تولیدی ساوانا نماینده علی فلاح نژاد1401/04/30

30 خرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمود احمدی1401/04/30
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد محمدی1401/04/30
اردبیلانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیاتحادیه دامداران اردبیل1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیجهان مرغ تنگستان1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیزهره زال پور1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتییداله کللی1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسعید زمانی1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحسن هاشمی1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسین تمجیدی پور1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیحسین ارشدی1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی زایرانگالی1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمسلم صادقی1401/04/30
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمدرضا بهروزی1401/04/30
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیارشک مهر1401/04/30
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد علی بهشتی1401/04/30
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینمونه چاشم1401/04/30
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمیلاد قمصری آقایی1401/04/30
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمنصور سیف علیان1401/04/30
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینمونه چاشم1401/04/30
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینرگس قندهاری1401/04/30
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینهیه مرادی1401/04/30
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتییک صدو هفتادودو1401/04/30

29 خرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیشرکت باغ مرغ شبستر1401/04/29
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیبهین دانه آذربایجان1401/04/29
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتینادر حقیقی نیا1401/04/29
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیاسمعیل آقاپور1401/04/29
اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیمنصوره بدلی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلیرضا مازوچی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین زارعان آدرمنابادی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفاطمه چلمقانی قهه1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی اکبر عطائی کچوئی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی احمدی پزوه1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین اسدی اسدآباد1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیشرکت زرین گستر پرتیکان1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمسعود نصیرپور1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی کریمی درچه1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیتولیدی دان مبین کاشان1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن بقایی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی دامداران دهستان نورآباد1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیصفر علی مشهدی قهدریجانی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی ابراهیمی اسپارتی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفریدون اکبریان1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد جواد احمدی نیا1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرغداران نطنز و حومه1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحسن میرعلی ملک1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفاطمه میرزائی پور1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعادل قیطاسی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید طاهر هاشمی فشارکی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفضل اله احمدی پزوه1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید مصطفی روغنی اصفهانی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی رضایی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکاظم خدام فینی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیتقی پور تقی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعبدالحمید ربیعی صادق آبادی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیشرکت زرین گستر پرتیکان1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرغداران نطنز و حومه1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرضا کریمی درچه1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسعید سبد چین1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحبوبه حسنی بلیلی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیبرزو نصیری1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاکبر مطیعی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرضا قربانی سینی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابوالفضل سلطانی اشیانی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرغداران نطنزوحومه1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلیرضا زه تاب اصفهانی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیبیژن امینی چرمهینی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعبدالعلی ذوفقاری1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی رفیعی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیدانشگاه صنعتی اصفهان1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمود جان نثاری یون1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاصغر امینی خوراسگانی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفخری سادات شریف1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعباس علی نژاد1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی بهادرانی باغبادرانی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجتمع زنجیره ای طیور حلال اسپادانا1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی کریمی1401/04/29
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد علی احمدی رنانی1401/04/29
اصفهانقصر طلایی الیگودرز اصفهانذرت وارداتیکشت ودام گلدشت نمونه اصفهان1401/04/29
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیعلی آذروش-کشاورزی مرغداران مرکز-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/04/29
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیکیان مرغ مغان-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالفضل خداداد1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتییداله كیوانی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتینادر مزرعهء1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیالیزدام1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفریدون گنجی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام سامان1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری وكشاورزی جهان صالح1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجلال اسدی فرد1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی گاوداران فعال شهرستان پاكدشت1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت كوهان ابر دژ1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیناصر عزیزی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری دوستان زرین دشت1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالفضل تفنگ سازان1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری تلیسه نمونه1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام ستاره كویر1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداران مهر دام ملارد1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدام گستر پیشگام1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری تلیسه نمونه1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمصطفی حیدری خورمیزی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت روزان1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیبهرامعلی حضرتی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی اكبر رضازاده1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمد سپانلو1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام ستاره كویر1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداران مهر دام ملارد1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیرضا جزینی درچه1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری پیشگامان مهر صبا1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالقاسم مصطفائی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیناصر عزیزی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلیرضا شهرابی فراهانی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالفضل تفنگ سازان1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمحمود عشاقی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام سامان1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری وكشاورزی جهان صالح1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی دامدران مركز1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت فرا پویان زرین سها1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت كوهان ابر دژ1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیموسی دعائی عین الدین1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری دوستان زرین دشت1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیستار گلی ارسی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری تلیسه نمونه1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام ستاره كویر1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدباقر همدانی1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداران مهر دام ملارد1401/04/29
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری تلیسه نمونه1401/04/29
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیسیمرغ1401/04/29
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه تعاونی های كشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی1401/04/29
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركت های تعاونی كشاورزی دامداران خراسان1401/04/29
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه تعاونی های كشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی1401/04/29
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه تعاونی های كشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی1401/04/29
خراسان شمالیسفید ارمغانذرت وارداتیآقای حیدر اسماعیل پور نماینده شرکت آریو تجارت سهیل1401/04/29
زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیخسرو محمودی1401/04/29
سمنانحسن آبادذرت وارداتیمهدی شاه حسینی1401/04/29
سمنانحسن آبادذرت وارداتیمهدی شاه حسینی1401/04/29
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمحمد رضا کاشانی نماینده مرغداری سیمرغ 093722649461401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیبویر احمد محسن خالقی 091734407431401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیصدراله همتی تزنگی-09177394226-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیتعاونی 143-سیدرمضان رضایی-09177011907-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیصمد فروتن 091773172791401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتییوسف امیری بکیانی 091770801321401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیغلامحسین عباسی-09178973661-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسیدمحمدرضا حسینی نژاد-09177109813-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسجاد عابدی 091731802361401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیکشت و صنعت پگاه فارس علیرضا گلشن 090202910021401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتی2265 بویراحمد مرغ گوشتی1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاحمدزارع-09913330651-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیحسن نیک کردار-09177174538-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیقباد کاوسی 091771980301401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسالیذ مرغ محمد عضدی 091778850881401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیامین جوکار-09120641813-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمرتضی دهقانی-09173295677-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیقائم محمودی 091712789551401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیماکیان گوال پارس احمد رستگار 091775796571401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیبوشهر گروه 148 همراه 093679263661401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاحمدساریخانی-09177521319-1401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمحمد رضا صدیقی 091711117951401/04/29
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیعلیرضا پور شریف 091773110621401/04/29
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیعظیم صدیقی1401/04/29
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیمحسن قاسمی نگهبان1401/04/29
کردستانانبار گستر زاگرسذرت وارداتیاتحادیه دامداران (دشت گل)1401/04/29
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیتعاونی گاودارنا رفسنجان( محمد میرزابیگی )1401/04/29
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیحمید اسپرغم1401/04/29
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیاتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران کرمان ( اعظم مددی )1401/04/29
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت تعاونی کشاورزی پرورش طیور مهر همت کهنوج(همت محمودی)1401/04/29
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیحسین صابرانی1401/04/29
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیمنصور محمودی1401/04/29
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیعباس عرب بدوئی1401/04/29
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت تعاونی کشاورزی سفیدا بهاران زراوند ( سعید بهاءالدینی)1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمجتبی قاسمی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتینظرعلی شریفی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیشاهپور فتح آبادی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیامین کریمی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمحمد پولادی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمهدی سرحدی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیعثمان رمضانی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمهدی سرحدی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیشهاب عبدلی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیسوران مرادی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمهدی سرحدی1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیحجت بالایی چیکان1401/04/29
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمهدی سرحدی1401/04/29
کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیفرود خالدی (شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج)1401/04/29
کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیفرود خالدی (کشاورزی ودامپروری یاسوج)1401/04/29
کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیسیدمجتبی رحمانی1401/04/29
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای محمد آخلی با کدملی 4870023911 - هدیه صفای ذرین1401/04/29
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیخانم ملیحه مرزنکلائی با کدملی 2122191842 (صحرا گستر آق قلا)1401/04/29
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیخانم فاطمه اسباب چین با کدملی 2110729910 - سیمرغ سایه سعادت1401/04/29
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای غریب با کدملی 21215401481401/04/29
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای سید یحیی حسینی با کدملی 48894073241401/04/29
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیخانم فاطمه اسباب چین با کدملی 21107299101401/04/29
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای کمال جرجانی با کدملی 21225711011401/04/29
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای غریب با کدملی 21215401481401/04/29
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای جمیل جرجانی با کدملی 21104906831401/04/29
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیگیلان وره ( سید محمد علی طیبی)1401/04/29
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیرامسر طیور (سیاوش مرادی )1401/04/29
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیزهراحسین پور (نعیم ارض پیما)1401/04/29
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیرامسرطیور ( علی باقرزاده )1401/04/29
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیگیل پاده (علی رحمانی )1401/04/29
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمد ذولفقاری1401/04/29
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمد ذولفقاری1401/04/29
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیعلی جمشیدی اصیل1401/04/29
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمدرضا ملکی-حسین سرومیلی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیابراهیم عرب1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعلی صادقی شش پلی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعسگری سالاری تلمادره1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیسینا نام اور1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمحمد رضا احمدی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعین الله یونسی اهنگر کلا یی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیشرکت تعاونی دامداران لمراسک وکیل علی اصغر نصری1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیابوالفضل فلاح پور واسکسی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحیدر قلی نژاد1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیاسماعیل احمدی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیالیاس زارع ابندانکش1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحسین حسن زاده1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیرحمت اله بابایی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیسید سلمان ساداتی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیشکت تعاونی مرغداران امل نرگس حسن زاده1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحسن رستمی داویجانی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمحمود محمد خواه1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیسعید متقی زاده1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیبهروز قربانی خشکرودی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمحمد سوری1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیشرکت زرین جوجه میران املی وکیل یونس حدادی1401/04/29
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیقاسم پایدار1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمرغداران گوشتی اراک ( وظیفه )1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیسپید بال میلاجرد ( حسین آقا محمدی1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمجتبی علایی1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیحمید حسنی1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیولی اله زمانی1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمرغداران گوشتی اراک ( وظیفه )1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیسپید بال میلاجرد ( حسین آقا محمدی1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیحسن نجاری1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیسپید بال میلاجرد ( حسین آقا محمدی1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمجتبی علایی1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمرغداران گوشتی اراک ( وظیفه )1401/04/29
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیکشاورزی و دامداران و دامپروران محلات و حومه ( عباس عبدلی )1401/04/29
هرمزگانانبارشهيدبهشتيذرت وارداتیشرکت تعاونی مرغداری3331401/04/29
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمرغ پرطلای طبیعت (مصطفی بنی اردلان)1401/04/29
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیاتحادیه مرغداران گوشتی همدان (علی پرتو ویا یزدان فرحی)1401/04/29
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمجید مجیدزاده1401/04/29
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیتولیدی مرغ چاق و چله به نمایندگی قربانعلی شکری)1401/04/29
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیاتحادیه مرغداران گوشتی همدان (به نمایندگی علی پرتو و یا یزدان فرحی)1401/04/29
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمجید مجیدزاده1401/04/29
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای محمد حسن ابویی وکیل آقای حسن ابویی1401/04/29
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیشرکت تعاونی 12 مهریز ( آقای ناصر خراسانی )1401/04/29
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای عبد الرضا کارگر1401/04/29
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای اکبر صالح وکیل خانم عصمت زارع1401/04/29
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای محمد هادی طیبی وکیل آقای علیرضا طیبی1401/04/29
یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاقای کارگر وکیل آقای خلیلی نسب1401/04/29
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی انصاری1401/04/29
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحرم وثوقی کردکندی1401/04/29
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد1401/04/29
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد1401/04/29
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتییداله سهرابی1401/04/29
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد1401/04/29
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد1401/04/29
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیابراهیم سهرابی1401/04/29
آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد فارم 31401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغداری گروه 2241401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیصفدر رحیمی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاطمینان تجارت خوزستان - رضا جهانشائیان1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرهاد اهورا1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسیف اله حسینی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسداله سنائی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیجانمحمد نوروزی دهناشی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهادی محمدی بهبهانی زاده1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمجتبی محمد نژاد1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیطلا کوهباهی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسداله سنائی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی زمانی بهبهانی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد زارع سنجری1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزاده ظهرابی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسداله سنائی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتییداله کرمی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحبیب دیداری1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرهاد اهورا1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتینبی اله روزخش1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسعود شیرعلی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد علی سرامی پور بهبهان1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهمایون حیدری1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرزاد جلیلی1401/04/29
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسد اله سنائی1401/04/29
زنجانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت تک مکمل آندیا1401/04/29
فارسانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحمید رضا سیاری 091710486731401/04/29
فارسانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحامد سلطانی سروستانی 091770131001401/04/29
فارسانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرزاد حمیدی برشنه 091781812551401/04/29
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسعید افشار1401/04/29
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیقربان اله وردی لو1401/04/29
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرشته خدابنده1401/04/29
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهنگامه اکبرپور1401/04/29
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرشته خدابنده1401/04/29
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهنگامه اکبر پور1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرج اله اسدی1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتعاونی 26371401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران (دشت گل)1401/04/29
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی منصورنژاد1401/04/29
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی روزبه1401/04/29
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزینب کاظمی1401/04/29
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشاورزی دامداران هلال گچساران/مریم احسانی1401/04/29
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکورش قبادی1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشاورزی ودامپروری سفیدرود( شرکت بهپرور)1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکوه مرغ شمال (بهپرور)مهدی خدابنده1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهرجوجهخزر ( شرکت بهپرور)1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتولیدی مرغ تالاب گیلان ( شرکت بهپرور)1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت گسترش بهپرور( مهدی خدابنده )1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهرجوجه خزر ( شرکت بهپرور)1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتالاب گیلان ( مهدی خدابنده ( بهپرور)1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکوه مرغ شمال ( شرکت بهپرور)1401/04/29
هرمزگانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان هرمزگان1401/04/29
یزدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیآقای علیرضا کارگر بیده1401/04/29

29 خرداد 1401 : بارگیری های سویا انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی فارسی1401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد دهقان1401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمرغداری گروه 2241401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیهد هد طلایی1401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی بهادری1401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیسپید پر بوشهر1401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینسرین قادری1401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی حسین پور1401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلی بهادری1401/04/29
بوشهرانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیهدهد طلایی1401/04/29
زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیطیور پر طلایی1401/04/29
زنجانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیکشت و صنعت سیمین دشت ابهر1401/04/29
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمهدی شاه حسینی1401/04/29
سمنانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیفاتح شفق1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیتعاونی 71401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلیرضا ضیائی1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیمحمد بهمنی1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت غرب دانه آبیدر زاگرس1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت غرب دانه آبیدر زاگرس1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیعلیرضا صادقی1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت غرب دانه آبیدر زاگرس1401/04/29
کردستانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت غرب دانه آبیدر زاگرس1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتیشرکت تاج قرمزکلسر(سیدمحمد قریشی )1401/04/29
گیلانانبار روباری بندر امامکنجاله سویاوارداتینویدمرغ گیلان (اسماعیل نیازی )1401/04/29

28 خرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهادی لطفی تازه کند1401/04/28
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیخوراک دام نیرو سهند1401/04/28
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیغلامرضا رهبری1401/04/28
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی آقا محمدی استیار1401/04/28
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغ گوشتی سیمرغ فلک1401/04/28
بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغداری هدهد طلایی دشتی1401/04/28
بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد حاجی حسینی1401/04/28
بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمنوچهر قاسمی1401/04/28
بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد حاجی حسینی1401/04/28
بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی حسین پور1401/04/28
سیستان و بلوچستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعیسی ارباب مدیر عامل شرکت تعاونی مرغ گوشتی 1636 سراوان 091514851221401/04/28
سیستان و بلوچستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعیسی ارباب مدیر عامل شرکت تعاونی مرغ گوشتی 1636 سراوان 091514851221401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسمعیل گل محمدی1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیناصر مقدم1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیابوالفضل دمرچی لو1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسعید ایمانی لکندشت1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسید محمد حسینی1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسام ساتری1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیباقر آقاجانی1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیرضا جعفری نوعدوست1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی توکل1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیناصر مقدم1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحمید امینی1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیغلامرضا جولا1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسعید ایمانی لکندشت1401/04/28
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیرضا جعفری نوعدوست1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسعد قهرمانی1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی شهیدی1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلیرضا ضیائی1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشهرام اصغری1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران (خوراک دام طیور نوید آران کردستان)1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسعد قهرمانی1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران (کشاورزی دامداران(کشاورزی دامداران سنندج و حومه)1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتعاونی مرغداران غرب گستر دیواندره1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیجواد هاشمی1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران (خوراک دام و طیور بدر قروه)1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران سنندج (غرب دانه نگین بانه)1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاحمد ایزدی1401/04/28
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران (نورالدین گلمحمدی)1401/04/28
لرستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیایرج نیک زاده1401/04/28
لرستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیایرج نیک زاده1401/04/28
هرمزگانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسلم زاده1401/04/28
هرمزگانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسعودداوری1401/04/28
یزدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیآقای مهدی خراسانی وکیل آقای عباس خراسانی1401/04/28
یزدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیآقای سید مجید عظیمی وکیل خانم فرشته صفی خانی1401/04/28
یزدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیآقای سید مجید عظیمی وکیل خانم فرشته صفی خانی1401/04/28
آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیعظیم باقری1401/04/28
اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیحسین معماریان1401/04/28
اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیعلی عباس احمدی1401/04/28
اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیکشت و صنعت مغان1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمظاهر قاسمی دستجردی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی صادقی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید جواد ره نمائی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحمید شمس کهریزسنگی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید علی طباطبائی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجتبی شاملی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرحیم طاهری ورنوسفادرانی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی احمدی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیجلیل پورسخی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی مرغداران شهرضا و حومه1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتینگین مزرعه هرند1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحبیب مانده گاران نجف آبادی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیبهدانه خوراک نام آوران1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحسن قاسمی کهریزسنگی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعبدالعلی زارعی بهارانی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی خوراک دام وطیور بهمن افتخارزواره1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتینواب افضلی سینی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیآراز دانه سپاهان1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمصطفی نوربخش1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسام رضایی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاصغر زارع1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجتبی سید صالحی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیزراعی و گاوداری اصیل اصفهان1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهرانگیز اصفهان1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین ثمری خوراسگانی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیوحید رضا علافچیان1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیبهرام حاتمیان1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیروح اله سبحانی ملک آبادی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاعظم حر1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین اوشنی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاسماعیل رنجبران1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعباسعلی ملک پور جرقویه1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی دهقانی پزوه1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد رضا برخوردار1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی مرغداران سینای کویر آران وبیدگل1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمود دوغی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیناصر زارعی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیزهرا حیدریان دولت آبادی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن حر1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتع گستر دام یار1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن فتاحی دولت آبادی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعباس داوری دولت آبادی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیجواد شریفی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیشیر افشان سوران1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد فرقانی جوزدانی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی اصغر مجیدی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیهادی شفیعی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجتبی اکرمیان1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد علی زمانه1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیامیر شهریار مرتضوی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد علی احمدی1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیخوراک سازان اصفهان1401/04/28
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی گاوداران دهاقان حومه1401/04/28
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیشرکت سحر مرغ بانو صحرا(نماینده حمل مرتضی منصوری)1401/04/28
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیحسین شاه بیگ (نماینده حمل عابدین مرادی)1401/04/28
بوشهرانبار بادام زارذرت وارداتیمحمدرضا بهروزی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعباس دادجو1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدحسن قمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت صادق اباد1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاحمد بغدادی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیرضا کاشانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسن بیات هاشمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسین عباسی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت پویندگان بركت1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیغلامعلی جوکار1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمود زندی کریمخانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری و کشاورزی دام تلیسه آریا1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمریم مشهدی اكبر1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجتمع صنعتی دامیار کارا1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمنصور جمالی نژاد1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاحمد اشرفی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدعظیم نصیری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابراهیم صابری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدام دشت سبز قشلاق1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحسن عباسی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمهدی سیدعلیخانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیصدف شیرری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمحمد جعفرپور فیروزآبادی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلیرضا همدانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشادی علی محمدخان مهاجر1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت دامپروری و كشاورزی لبن1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدشت دام مایان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیقاسم پاکرو1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمرتضی زمان زاده نصرآبادی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمسعود مقصودی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسعید پورساطع1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیخدابخش پازكی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمیدرضا حبیبی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجید نور1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیکشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیقدرت اله كشاورز1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحسن ندیمی اكباتانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی سیف الهی طرقی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیرحمت اله رنجبران لودریچه1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیکشاورزی و دامداری چالتاسیان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمد افتخاری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمسعود باهوسله بنی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمیدرضا خادم حسینیه1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمیدرضا ظفرقندی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجید کریمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفرزاد عطائی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتوسعه کشت و صنعت آوین ژن1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفرهاد كریمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیبهرام رشیدی نیا1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمهدی شاهدی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجتمع کشت و صنعت اشراق1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی یادگاری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدرضا آقابابائی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمود کهن سال1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیبهزاد بهروزی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسام خاصه تراش1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجعفر شریفی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاحمد ابراهیمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكمال الدین رنجبران لودریچه1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسین مقدم1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت دامپروری و كشاورزی لبن1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیبهرام خدادی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمد مرادعلیئی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیصدقعلی طاهرلو1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاصغر فرح نیا1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجتمع شیر و گوشت گاواره1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاکبر تاجیک رمضانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسین صابری جوشقانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیکشاورزی دامداران ورامین زرین دام1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری دام برین1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمید ایزدی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمنوچهر حاجی محمدعلی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسپهان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداران رباط کریم1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراک دام فرداد ایرانیان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفرهاد اسدنژاد1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدحسن قمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمیدرضا تاجیك1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیبهروز صابری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمصطفی سیاه منصوری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیکشت و صنعت و دامداری زاهدپارس1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسین عباسی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت دامجو1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحسن دهقانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسید مجید رضوانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعبداله شیخ عباسی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمرضیه صباغیان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسین صابری جوشقانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری و دامپروری یکتادام طلا1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمید الیكائی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمهیار صابری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابراهیم صابری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدام دشت سبز قشلاق1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاسمعیل رنجبران لودریچه1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمنصور زارع1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحسن نجمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفردوس طعام1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاحمدعلی حنیفی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفرزاد افشار1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمیدرضا عاشقی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدشت دام مایان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحب دام1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدرضا تاجیک1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتییوسف سپه پور1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاعظم همت1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمید قدیری پازكی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیناصر رستم1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی شمیرانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیکشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری و كشاورزی سامان دشت شهریار1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحسن ندیمی اكباتانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسعید اردستانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسامان بدیعی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیکشاورزی و دامداری چالتاسیان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمرادعلی خلجی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت وصنعت تكنو شیر1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت پویندگان بركت1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاحسان الله صابری جوشقانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیهوشنگ خلج1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجعفر طالبی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمریم مشهدی اكبر1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشفق دام1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمنصور جمالی نژاد1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاحمد اشرفی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدعظیم نصیری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفرامرز حشمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری دشت یاردام1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیبهزاد بهروزی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمرتضی شریفی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجواد اسدی فرد1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمصطفی میرحیدری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلیرضا همدانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیآلادام تهران1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت دامپروری و كشاورزی لبن1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری کشاورزی دشت کیوان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمد مرادعلیئی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمهرعلی طاهرلو1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسعید پورساطع1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجتمع شیر و گوشت گاواره1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجهانگیر داوری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجواد عباسی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیکشاورزی گاورداران پرواربند شهرستان ورامین1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری دام برین1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدرضا گلستانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمنوچهر حاجی محمدعلی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاسداله عباس زاده نیگجه1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیکشاورزی دامداران دماوند1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمهدی کرمانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمصطفی زندیه1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمیدرضا خادم حسینیه1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحسین كهنگی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجید کریمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدجواد آقائی میبدی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی ایلکا1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت ماهشام1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت دامجو1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحدیث جعفری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجتمع کشت و صنعت اشراق1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیاحمد فرامرزی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدجواد جعفرپورفیروزآبادی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیداود خشتی جوشقانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسعید فهیمی پور1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمیدرضا بنائی مبارك آبادی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیناب دوش دشت1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیامیرسعید محمدی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكمال الدین رنجبران لودریچه1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجواد زارع1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت دامپروری و كشاورزی لبن1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیامیرحسین شعبانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدام افروز1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفرآورده های صنعت غذایی به تك1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفرزاد افشار1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت مرغ چمن1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری کشت و صنعت شیرسار1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمیدرضا اصلانی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتییعقوب سرچون1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمصطفی قدوسی خوانساری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمید ایزدی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیحمید كریمی1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسپهان1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمیلاد یادگاری1401/04/28
تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمجتمع کشت و صنعت اشراق1401/04/28
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی09133826203 نوراله فیاضی1401/04/28
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی09133815435غلامرضاعسگری گهرویی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیمرغداران مرغ تخمگذار شهرستان نیشابور1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحاديه شركتهاي تعاوني تامين نياز دامداران نيشابور1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیتولید و عمران كشاورزی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشاورزی مرغداران گناباد 01401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه تعاونی های كشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیسیروس بهرامی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیغلام رضا اسدیان1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیسازمان موقوفات ملك1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیشركت تعاونی مرغداری آزادگان1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیدام و طیور كلاته خوش فریمان1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیمحمد خسروی پور1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیمرغداران مرغ تخمگذار شهرستان نیشابور1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشت و صنعت هلال1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحاديه شركتهاي تعاوني تامين نياز دامداران نيشابور1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشاورزی گاو داران صنعتی خردورزان خراسان1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیشركت تعاونی تولیدی مرغداری گوشتی شهاب1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیشركت تعاونی تولیدی مرغداری گوشتی شهاب1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیفاطمه کبیری مهر به وکالت مجتبی کبیری مهر1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیامان الله خردمند1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشاورزی مرغداران متشكل گناباد1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشاورزی مرغداران متشكل گناباد1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیرضا رحمانیان حوض سرخی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیحسین شریعتی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیکشاورزی گاوداران صنعتی مشهد1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیسازمان موقوفات ملك1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركت های تعاونی كشاورزی دامداران خراسان1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیمحمود نودهی1401/04/28
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیشركت تعاونی تولیدی مرغداری گوشتی شهاب1401/04/28
خراسان شمالیسفید ارمغانذرت وارداتیآقای محمد مظلوم نماینده کارخانه خوراک دام جبل دماوند1401/04/28
خراسان شمالیسفید ارمغانذرت وارداتیآقای روح اله نجم نماینده اتحادیه خوراک دام و طیور آبزیان خراسان شمالی1401/04/28
زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیحمید رشوند حماملو1401/04/28
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتینوید ناروئی نصرتی وکیل و نماینده مرغداری ماکیان بیرک 4343 - 091554735521401/04/28
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیاسمعیل جهاندیده وکیل و نماینده آقای محسن هیبت زهی091534888901401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاصغر اسدالهی 091772119021401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیرحمن منوچهری 091771235151401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیپرویز حقیریان 091711703961401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیغریب کمالی 091710140711401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتینقی نصیری 09177289691401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمهدی کارامد 091711722071401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیحسین قاسمی 091771935501401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیغلامحسین نصیری 091711296791401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیپیام عسکری 091770764301401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیفریدون ضرغامی باصری 091711407201401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسعید قاسمی 091731267001401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمحمد قلی اسفندیاری 091710814931401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاتحادیه صنعت دامپروری فارس-فاطمه ایوبی-09171131116-1401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیجابر محمودی 091772803441401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمحمد علی طاهری 09173135815 مجتبی طاهری1401/04/28
فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاکبر کریمی خرمی 091715383391401/04/28
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیمحسن عطار زاده1401/04/28
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیمحمد حاجی شاردی1401/04/28
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیمحمد حاجی شاردی1401/04/28
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیمحسن عطارزاده1401/04/28
قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیعبداله محبوبی شاهی جان1401/04/28
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیغلامرضا صادقی تکلو1401/04/28
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیاتحادیه شرکت تعاونی مرغداران (حمزه قاسمی)4171401/04/28
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیمحسن سپهری1401/04/28
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیسید محمد هاشمی(علی جوزمی)1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیوهاب براخاصی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیایرج ملکی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتییحیی ابدالی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیعادل الماسی دوآبی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیالماس ویسی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیصدرالدین صالحی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیتورج محمودی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمرضیه / ایرج ملکی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتییحییی ابدالی1401/04/28
کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیدرسادانه / علی صیادان1401/04/28
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیآقای علی اصغر ولی الله نژاد با کدملی 21224038881401/04/28
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیآقای علیرضا علیزاده با کدملی 25605193311401/04/28
گلستانانبار گرگانذرت وارداتیخانم افضلی با کدملی 21108081111401/04/28
گلستانریل ترابر گرگانذرت وارداتیآقای بیننده با کدملی 21225086551401/04/28
گلستانریل ترابر گرگانذرت وارداتیآقای کامران فلاح با کدملی 22491547911401/04/28
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای بسطامی با کدملی 21226905341401/04/28
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای کمیل جمال با کدملی 2249947489 - کاسپین طلایی چیکا1401/04/28
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای محمود شیراوژن با کدملی 49790869011401/04/28
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای محمدصالح بهزادی با کدملی 21213710441401/04/28
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای علی اکبر عریب با کدملی 2121540148 - اتحادیه مرغداران استان1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیحسن نظیر لیچاهی1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیکشاورزی دامداران املش (احمد قلی پور)1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیکشاورزی دامداران صنعتی توسعه خزر( فاطمه واسعی )1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمیر شجاع حاتمی1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیتولید خوراک دام اتحاد ( نیکرورضائی)1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمیلاد راستگوی واقعی پور1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیریحان دانه زرین ( محسن ظریف )1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیخوراک دام رودسر( محمد فرهمند)1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیخزردانه فومن ( محمد رمضان زاده )1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیمحمدرضا غضنفرزاده ( سید جواد تیموری )1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیشرکت ترنگ طلائی یاران(جواد ساعی )1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیحجت اندیشمند1401/04/28
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیتولیدخوراک دام اتحاد ( نیکرورضائی )1401/04/28
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیامیررضا امیدی1401/04/28
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیغلامعباس میرزایی1401/04/28
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیداود ذلفقاری1401/04/28
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیهوشنگ آقامیرزایی1401/04/28
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیامین نوابی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعزیزاله عباس زاده سوری1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیشکت تعاونی 238 وکیل غلامرضا احمدیان مقدم1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحمید طاهری دشتی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعیسی اکبر پور1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمازیار مقدم تبریزی وکیل علی حسین مقدم تبریزی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعباس جعفری1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحمید طاهری دشتی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحیسن پاینده1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعلی قاسمی رستاقی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحمید طاهری دشتی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعباس محمدی شیر کلایی وکیل حمید رضا رضایی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحمید طاهری دشتی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعلی نوربخشش وکیل حامد نوربخش1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمازیار مقدم تبریزی وکیل علی حسین مقدم تبریزی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیفخرالدین ذلیکانی1401/04/28
مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحمید طاهری دشتی1401/04/28
مرکزیشرکت گندم طلایی اراک تابانذرت وارداتیپارس دانه خیمن ( حسین رضایی )1401/04/28
مرکزیشرکت گندم طلایی اراک تابانذرت وارداتیعباس داودآبادی1401/04/28
مرکزیشرکت گندم طلایی اراک تابانذرت وارداتیتیموری ثابت1401/04/28
مرکزیشرکت گندم طلایی اراک تابانذرت وارداتیسید صادق میری آشتیانی1401/04/28
مرکزیشرکت گندم طلایی اراک تابانذرت وارداتیدانه پرداز خمین ( حسن جعفری - سجاد شریفی )1401/04/28
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیپارس دانه خیمن ( حسین رضایی )1401/04/28
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمحسن عسگری1401/04/28
مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیدان افشان پودر آشتیان ( محسن حقیقی)1401/04/28
هرمزگانانبارشهيدبهشتيذرت وارداتیمهدی زائری1401/04/28
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمحمد سیاهوشی1401/04/28
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمرتضی تجری1401/04/28
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمحمد سیاهوشی1401/04/28
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیحسین چایانی1401/04/28
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیسید محسن سجادی1401/04/28

26 خرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
آذربایجان شرقیشرکت سامان غله زرین(استیجاری)ذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان1401/04/26
اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیاتحادیه مرغداران شماره 21401/04/26
اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیسهراب احمدزاده1401/04/26
اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیکشت و صنعت مغان1401/04/26
اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیاتحادیه مرغداران شماره 21401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابراهیم علی زاده خوراسگانی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمیترا عزیزی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیداریوش دویستی موگوئی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد علیان نجف ابادی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن چنگانی خوراسگانی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاحمد رضا صانعیان1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی قاراخانی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد حسین هاشمیون1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجتبی عبدالحمیدی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی دامداران کاشان1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمنصور سازش ابری1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیامین ظاهری1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیدشت گلستان شرق سها1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید ناصر اسماعیلزاده قهدریجانی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجید فروغی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی رهبری1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمنوچهر وزیری کته شوری1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیپرویز کشاورز1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشور دهقان عفیفی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابوالفضل امینی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی اکبر زارعی رجانی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمدرضا علیان مجف ابادی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکارخانه دانه زرین نقش جهان1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلیرضا میر علی ملک1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرسول قضاوی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحسن غلامی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاقدس هاشمی گلدره1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابراهیم رنجبران1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیراه علی هاشم زاده1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمدرضا علیان نجف ابادی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیشرکت کشت ودام فضیل1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید رضا حسینی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجید بهزادی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی صحفی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمدرضا مومنی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید جلال حسینی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرضا دهقان عفیفی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد علی قربانی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیتولیدی و گوشت موسی خانی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسعید فتاح1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن ملکی1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمود شکیبا1401/04/26
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید احمد معین امین1401/04/26
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاعتماد مرغداران گوشتی اشتهارد(سهمیه امیر غلامی)-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/04/26
البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیاعتماد مرغداران گوشتی اشتهارد(سهمیه امیر غلامی)-نماینده حمل مرتضی منصوری1401/04/26
ایلاماداره غلهذرت وارداتیصمد معصومی تعاونی 511401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتیعلی عباسیان091318318091401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی09139821931 محمد محمد علیزاده1401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتیطوطیا مرغ خانم رحمتی091318335161401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتیسعید کریمپور091338322421401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی09131815406 فاضل الیاسی1401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتیدشتی جمالپور091365981461401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی09133166486محمدیار صیدالی1401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتیطوطیا مرغ خانم رحمتی091318335161401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتیطوطیا مرغ خانم رحمتی091318335161401/04/26
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتیالهام رضایی 099031970611401/04/26
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری سامان خراسان جنوبی1401/04/26
خراسان جنوبیدان وعلوفه شرقذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /کشاورزی مرغداران گوشتی بخش گزیک شهرستان درمیان1401/04/26
خراسان جنوبیستاره کیان بیرجندذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /شرکت ستاره کیان بیرجند1401/04/26
خراسان جنوبیستاره کیان بیرجندذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /شرکت ستاره کیان بیرجند1401/04/26
خراسان جنوبیستاره کیان بیرجندذرت وارداتیشركت آريو تجارت سهيل /شرکت ستاره کیان بیرجند1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیمحمخد احسان دوست1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیحسن روح بخش1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیمحمد احسان دوست1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیسیدرضا دیانت مقدم1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیحسین قادری1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیحسن احسان دوست1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشاورزی دامپروری پارس نوید خراسان1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیحسین مهری1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیمحمد احسان دوست1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیسیراله حقیقت گو1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیدامپروری صنعتی قدس رضوی1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیحسن احسان دوست1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیكشاورزی نلك طرقبه شاندیز1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیحسین قادری1401/04/26
خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیسیدمحمد دلقندی1401/04/26
خراسان شمالیسفید ارمغانذرت وارداتیآقای مجید صائبی راد1401/04/26
خراسان شمالیسفید ارمغانذرت وارداتیآقای مجید صائبی راد1401/04/26
خوزستانمجتمع انباري شوشذرت وارداتینگین فام خوزستان - عیدان کعب نژاد1401/04/26
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمحمد کیخواه نژاد 091514988401401/04/26
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیعلی صدیقی خویدک 091578055911401/04/26
سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیعلی صدیقی خویدک 091578055911401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت مرغ ماهان(احسان خسروی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیلتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران کرمان (محمد رضا ارجمندی1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت تعاونی کشاورزی مرغداران کرمان (محمد رضا ارجمندی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیهماهنگی خوراک دام (محسن سرمدی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت تعاونی 370(محمد حسین مبشری)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیهفت گل نوبران (سعید دبیری)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیعلی محمد زمانی افشار(سعید صانعی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیاتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران کرمان (محمد رضا ارجمندی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیامین عربی(سعید صانعی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیعلی شهبا (عبدرضا کریمی پور)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت مرغ ماهان(احسان خسروی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیاتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران کرمان (محمد رضا ارجمندی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیاتحادیه شرکت تعاونی مرغداران کرمان(محمد رضا ارجمندی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت هماهنگی خوراک دام (محسن سرمدی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیعبدالرضا کریمی1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیجواد عربی(سعید صانعی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیاتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران کرمان (محمد رضا ارجمندی1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیفاطمه شیخ شعاعی1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیفیروزه رشید فرخی (مسعود شفیع آبادی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(احسان خسروی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیاتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران کرمان (محمد رضا ارجمندی)1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیمسعود زید آبادی (سعید صانعی1401/04/26
کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیهماهنگی خوراک دام (محسن سرمدی)1401/04/26
گلستانریل ترابر گرگانذرت وارداتیآقای کامران فلاح با کدملی 22491547911401/04/26
گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای محسن دهقان با کدملی 2122094567 - عابد گلستان1401/04/26
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای هادی سلطان آبادی با کدملی 3309607755 - پگاه جهان نما1401/04/26
گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای سید مهدی دادورنیا با کد ملی 21102065781401/04/26
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیتعاونی مرغداران استان گیلان (آقای رضا خجسته )1401/04/26
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیخوراک دام پاک دانه فومن (میثم صدیقی )1401/04/26
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیفرزین کریمی1401/04/26
گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیتولید سنگرمرغ رشت ( مازیارمحزون )1401/04/26
لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمد آرین1401/04/26
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمحمد الوندی1401/04/26
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیاسماعیل شوندی و یا سعید مصباح1401/04/26
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیرضا یار محمدی1401/04/26
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیرضا یار محمدی1401/04/26
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیاسماعیل شوندی1401/04/26
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیرضا یار محمدی1401/04/26
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیرضا یار محمدی1401/04/26
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیرحمان عبدالملکی1401/04/26
آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه تعاونی دامداران استان1401/04/26
اردبیلانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران اردبیل1401/04/26
اردبیلانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشت و صنعت مغان1401/04/26
اردبیلانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران اردبیل1401/04/26
اردبیلانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشت وصنعت مغان1401/04/26
اردبیلانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران اردبیل1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاطمینان تجارت خوزستان-رضا جهانشائیان1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعبدالحسین گوهردوست1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرزاد ذوالفقاری1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی کردونی1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی مقدم1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتعاونی مرغ گوشتی میخک باغملک-محمد شفیعی1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهاشم طاهری زاده1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشاپور کاید خورده1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاطمینان تجارت خوزستان - رضا جهانشائیان1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیطاهر ممبینی1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیظهراب طهماسبی1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت تولیدی دام و طیور رومز1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد ملائی1401/04/26
خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیابراهیم علیپور سعیدی1401/04/26
سیستان و بلوچستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمصطفی انصاری مقدم وکیل و نماینده آقای عبدالعلی حقانی زاده 093616755501401/04/26
سیستان و بلوچستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمصطفی انصاری مقدم وکیل آقای عبدالعلی حقانی زاده 093616755501401/04/26
سیستان و بلوچستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمصطفی انصاری مقدم وکیل و نماینده آقای عبدالعلی حقانی زاده 093616755501401/04/26
سیستان و بلوچستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمصطفی انصاری مقدم نماینده و وکیل آقای عبدالعلی حقانی زاده 093616755501401/04/26
قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسعید افشار1401/04/26
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیخلیل مصطفی1401/04/26
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسمعیل نوری1401/04/26
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی رضائی1401/04/26
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی زنجانی1401/04/26
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسمعیل نوری1401/04/26
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتعاونی 7331401/04/26
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحسن رحمانی1401/04/26
کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی قبادی1401/04/26
کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی افسری1401/04/26

25 خرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمدرضا مسيبي جزي1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاحمد قرباني سيني1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلي اكبر كندري ورنوسفادراني1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجيد رضائي آدرياني1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمصطفي محموديان اصفهاني1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد رضا جانقربان1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعزت الله مسيبي خزي1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضي قربانيان كردآبادي1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمدصادق سميعيان1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمدرضا مرادخاني1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمدرضا مسيبي جزي1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمصطفي قرباني سيني1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمنوچهر نصيري ده سرخي1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعزت الله مسيبي خزي1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرمضانعلي داودي1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرضامهرابي محمودآبادي1401/04/25
اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسين زارعان دولت آبادي1401/04/25
ایلاماداره غلهذرت وارداتیعلیرضا روحی1401/04/25
چهارمحال و بختیاریکارخانه آرد کیارذرت وارداتی91338138101401/04/25
همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتییوسف حسینی1401/04/25

20 خرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

شماره بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
523989آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949112534835329ع48اسماعیل عباسی رستمیالیگودرزذرت دامی1401/04/20
523990آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949114755133735ع49علی جزءبستجانیالیگودرزذرت دامی1401/04/20

19 خرداد 1401 : بارگیری های ذرت انبار استان و روباری

استان محل بارگیریانبار محل بارگیرینام کالانام تحویل گیرندهتاریخ مجوز
1401/04/29آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیشرکت باغ مرغ شبستر
1401/04/29آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیبهین دانه آذربایجان
1401/04/29آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتینادر حقیقی نیا
1401/04/29آذربایجان شرقیانبار مايانذرت وارداتیاسمعیل آقاپور
1401/04/29اردبیلسیلوی کارخانه آرد سعیدذرت وارداتیمنصوره بدلی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلیرضا مازوچی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین زارعان آدرمنابادی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفاطمه چلمقانی قهه
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی اکبر عطائی کچوئی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی احمدی پزوه
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسین اسدی اسدآباد
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیشرکت زرین گستر پرتیکان
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمسعود نصیرپور
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی کریمی درچه
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیتولیدی دان مبین کاشان
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیحسن بقایی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکشاورزی دامداران دهستان نورآباد
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیصفر علی مشهدی قهدریجانی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلی ابراهیمی اسپارتی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفریدون اکبریان
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد جواد احمدی نیا
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرغداران نطنز و حومه
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحسن میرعلی ملک
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفاطمه میرزائی پور
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعادل قیطاسی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید طاهر هاشمی فشارکی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفضل اله احمدی پزوه
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسید مصطفی روغنی اصفهانی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی رضایی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیکاظم خدام فینی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیتقی پور تقی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعبدالحمید ربیعی صادق آبادی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیشرکت زرین گستر پرتیکان
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرغداران نطنز و حومه
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرضا کریمی درچه
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیسعید سبد چین
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحبوبه حسنی بلیلی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیبرزو نصیری
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاکبر مطیعی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیرضا قربانی سینی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیابوالفضل سلطانی اشیانی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرغداران نطنزوحومه
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعلیرضا زه تاب اصفهانی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیبیژن امینی چرمهینی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعبدالعلی ذوفقاری
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی رفیعی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیدانشگاه صنعتی اصفهان
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمود جان نثاری یون
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیاصغر امینی خوراسگانی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیفخری سادات شریف
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیعباس علی نژاد
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمرتضی بهادرانی باغبادرانی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمجتمع زنجیره ای طیور حلال اسپادانا
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمهدی کریمی
1401/04/29اصفهانانبار مركزيذرت وارداتیمحمد علی احمدی رنانی
1401/04/29اصفهانقصر طلایی الیگودرز اصفهانذرت وارداتیکشت ودام گلدشت نمونه اصفهان
1401/04/29البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیعلی آذروش-کشاورزی مرغداران مرکز-نماینده حمل مرتضی منصوری
1401/04/29البرزپارس افق هشتگردذرت وارداتیکیان مرغ مغان-نماینده حمل مرتضی منصوری
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالفضل خداداد
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتییداله كیوانی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتینادر مزرعهء
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیالیزدام
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیفریدون گنجی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام سامان
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری وكشاورزی جهان صالح
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیجلال اسدی فرد
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی گاوداران فعال شهرستان پاكدشت
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت كوهان ابر دژ
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیناصر عزیزی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری دوستان زرین دشت
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالفضل تفنگ سازان
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری تلیسه نمونه
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام ستاره كویر
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداران مهر دام ملارد
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدام گستر پیشگام
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری تلیسه نمونه
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمصطفی حیدری خورمیزی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت روزان
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیبهرامعلی حضرتی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلی اكبر رضازاده
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمد سپانلو
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام ستاره كویر
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداران مهر دام ملارد
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیرضا جزینی درچه
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری پیشگامان مهر صبا
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالقاسم مصطفائی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیناصر عزیزی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیعلیرضا شهرابی فراهانی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیابوالفضل تفنگ سازان
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیسیدمحمود عشاقی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام سامان
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامپروری وكشاورزی جهان صالح
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی دامدران مركز
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیشرکت فرا پویان زرین سها
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشت و صنعت كوهان ابر دژ
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیموسی دعائی عین الدین
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیكشاورزی و دامپروری دوستان زرین دشت
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیستار گلی ارسی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری تلیسه نمونه
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیتهیه و توزیع خوراك دام ستاره كویر
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیمحمدباقر همدانی
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداران مهر دام ملارد
1401/04/29تهرانمجتمع انباري غني آبادذرت وارداتیدامداری تلیسه نمونه
1401/04/29خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیسیمرغ
1401/04/29خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه تعاونی های كشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی
1401/04/29خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه شركت های تعاونی كشاورزی دامداران خراسان
1401/04/29خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه تعاونی های كشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی
1401/04/29خراسان رضویمجتمع انبار فجرذرت وارداتیاتحادیه تعاونی های كشاورزی صنعت دامپروری خراسان رضوی
1401/04/29خراسان شمالیسفید ارمغانذرت وارداتیآقای حیدر اسماعیل پور نماینده شرکت آریو تجارت سهیل
1401/04/29زنجانشرکت زرین پیمان ابهرذرت وارداتیخسرو محمودی
1401/04/29سمنانحسن آبادذرت وارداتیمهدی شاه حسینی
1401/04/29سمنانحسن آبادذرت وارداتیمهدی شاه حسینی
1401/04/29سیستان و بلوچستانانبارکيانزادذرت وارداتیمحمد رضا کاشانی نماینده مرغداری سیمرغ 09372264946
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیبویر احمد محسن خالقی 09173440743
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیصدراله همتی تزنگی-09177394226-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیتعاونی 143-سیدرمضان رضایی-09177011907-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیصمد فروتن 09177317279
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتییوسف امیری بکیانی 09177080132
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیغلامحسین عباسی-09178973661-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسیدمحمدرضا حسینی نژاد-09177109813-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسجاد عابدی 09173180236
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیکشت و صنعت پگاه فارس علیرضا گلشن 09020291002
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتی2265 بویراحمد مرغ گوشتی
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاحمدزارع-09913330651-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیحسن نیک کردار-09177174538-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیقباد کاوسی 09177198030
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیسالیذ مرغ محمد عضدی 09177885088
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیامین جوکار-09120641813-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمرتضی دهقانی-09173295677-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیقائم محمودی 09171278955
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیماکیان گوال پارس احمد رستگار 09177579657
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیبوشهر گروه 148 همراه 09367926366
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیاحمدساریخانی-09177521319-
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیمحمد رضا صدیقی 09171111795
1401/04/29فارسمجتمع انبارهاي اکبرابادذرت وارداتیعلیرضا پور شریف 09177311062
1401/04/29قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیعظیم صدیقی
1401/04/29قزوینانبار شهيد باباييذرت وارداتیمحسن قاسمی نگهبان
1401/04/29کردستانانبار گستر زاگرسذرت وارداتیاتحادیه دامداران (دشت گل)
1401/04/29کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیتعاونی گاودارنا رفسنجان( محمد میرزابیگی )
1401/04/29کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیحمید اسپرغم
1401/04/29کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیاتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران کرمان ( اعظم مددی )
1401/04/29کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت تعاونی کشاورزی پرورش طیور مهر همت کهنوج(همت محمودی)
1401/04/29کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیحسین صابرانی
1401/04/29کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیمنصور محمودی
1401/04/29کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیعباس عرب بدوئی
1401/04/29کرمانمجتمع انبار کرمانذرت وارداتیشرکت تعاونی کشاورزی سفیدا بهاران زراوند ( سعید بهاءالدینی)
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمجتبی قاسمی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتینظرعلی شریفی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیشاهپور فتح آبادی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیامین کریمی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمحمد پولادی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمهدی سرحدی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیعثمان رمضانی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمهدی سرحدی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیشهاب عبدلی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیسوران مرادی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمهدی سرحدی
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیحجت بالایی چیکان
1401/04/29کرمانشاهمجتمع ذخیره علوفه بیستونذرت وارداتیمهدی سرحدی
1401/04/29کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیفرود خالدی (شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج)
1401/04/29کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیفرود خالدی (کشاورزی ودامپروری یاسوج)
1401/04/29کهگیلویه و بویر احمدانبار کشتارگاه صنعتی امور دام استان ک وبذرت وارداتیسیدمجتبی رحمانی
1401/04/29گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای محمد آخلی با کدملی 4870023911 - هدیه صفای ذرین
1401/04/29گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیخانم ملیحه مرزنکلائی با کدملی 2122191842 (صحرا گستر آق قلا)
1401/04/29گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیخانم فاطمه اسباب چین با کدملی 2110729910 - سیمرغ سایه سعادت
1401/04/29گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای غریب با کدملی 2121540148
1401/04/29گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیآقای سید یحیی حسینی با کدملی 4889407324
1401/04/29گلستانسیلوی بتنی بدراق هاشمیذرت وارداتیخانم فاطمه اسباب چین با کدملی 2110729910
1401/04/29گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای کمال جرجانی با کدملی 2122571101
1401/04/29گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای غریب با کدملی 2121540148
1401/04/29گلستانشرکت صنایع پتروشیمی گلستانذرت وارداتیآقای جمیل جرجانی با کدملی 2110490683
1401/04/29گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیگیلان وره ( سید محمد علی طیبی)
1401/04/29گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیرامسر طیور (سیاوش مرادی )
1401/04/29گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیزهراحسین پور (نعیم ارض پیما)
1401/04/29گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیرامسرطیور ( علی باقرزاده )
1401/04/29گیلانسيلوي پرهام (لوشان )ذرت وارداتیگیل پاده (علی رحمانی )
1401/04/29لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمد ذولفقاری
1401/04/29لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمد ذولفقاری
1401/04/29لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیعلی جمشیدی اصیل
1401/04/29لرستانسیلوی دهقانان زاگرس کوهدشتذرت وارداتیمحمدرضا ملکی-حسین سرومیلی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیابراهیم عرب
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعلی صادقی شش پلی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعسگری سالاری تلمادره
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیسینا نام اور
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمحمد رضا احمدی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیعین الله یونسی اهنگر کلا یی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیشرکت تعاونی دامداران لمراسک وکیل علی اصغر نصری
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیابوالفضل فلاح پور واسکسی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحیدر قلی نژاد
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیاسماعیل احمدی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیالیاس زارع ابندانکش
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحسین حسن زاده
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیرحمت اله بابایی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیسید سلمان ساداتی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیشکت تعاونی مرغداران امل نرگس حسن زاده
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیحسن رستمی داویجانی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمحمود محمد خواه
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیسعید متقی زاده
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیبهروز قربانی خشکرودی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیمحمد سوری
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیشرکت زرین جوجه میران املی وکیل یونس حدادی
1401/04/29مازندرانانبار لالاذرت وارداتیقاسم پایدار
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمرغداران گوشتی اراک ( وظیفه )
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیسپید بال میلاجرد ( حسین آقا محمدی
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمجتبی علایی
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیحمید حسنی
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیولی اله زمانی
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمرغداران گوشتی اراک ( وظیفه )
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیسپید بال میلاجرد ( حسین آقا محمدی
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیحسن نجاری
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیسپید بال میلاجرد ( حسین آقا محمدی
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمجتبی علایی
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیمرغداران گوشتی اراک ( وظیفه )
1401/04/29مرکزیگندم زار نیکی پسندذرت وارداتیکشاورزی و دامداران و دامپروران محلات و حومه ( عباس عبدلی )
1401/04/29هرمزگانانبارشهيدبهشتيذرت وارداتیشرکت تعاونی مرغداری333
1401/04/29همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمرغ پرطلای طبیعت (مصطفی بنی اردلان)
1401/04/29همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیاتحادیه مرغداران گوشتی همدان (علی پرتو ویا یزدان فرحی)
1401/04/29همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمجید مجیدزاده
1401/04/29همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیتولیدی مرغ چاق و چله به نمایندگی قربانعلی شکری)
1401/04/29همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیاتحادیه مرغداران گوشتی همدان (به نمایندگی علی پرتو و یا یزدان فرحی)
1401/04/29همدانسیلوی زرین اسدابادذرت وارداتیمجید مجیدزاده
1401/04/29یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای محمد حسن ابویی وکیل آقای حسن ابویی
1401/04/29یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیشرکت تعاونی 12 مهریز ( آقای ناصر خراسانی )
1401/04/29یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای عبد الرضا کارگر
1401/04/29یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای اکبر صالح وکیل خانم عصمت زارع
1401/04/29یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیآقای محمد هادی طیبی وکیل آقای علیرضا طیبی
1401/04/29یزدانبار شرکت شهید قندی یزدذرت وارداتیاقای کارگر وکیل آقای خلیلی نسب
1401/04/29آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی انصاری
1401/04/29آذربایجان شرقیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحرم وثوقی کردکندی
1401/04/29آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد
1401/04/29آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد
1401/04/29آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتییداله سهرابی
1401/04/29آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد
1401/04/29آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ میلاد ماکیان مهاباد
1401/04/29آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیابراهیم سهرابی
1401/04/29آذربایجان غربیانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد فارم 3
1401/04/29بوشهرانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمرغداری گروه 224
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیصفدر رحیمی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاطمینان تجارت خوزستان - رضا جهانشائیان
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرهاد اهورا
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسیف اله حسینی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسداله سنائی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیجانمحمد نوروزی دهناشی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهادی محمدی بهبهانی زاده
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمجتبی محمد نژاد
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیطلا کوهباهی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسداله سنائی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی زمانی بهبهانی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد زارع سنجری
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزاده ظهرابی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسداله سنائی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتییداله کرمی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحبیب دیداری
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرهاد اهورا
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتینبی اله روزخش
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمسعود شیرعلی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمحمد علی سرامی پور بهبهان
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهمایون حیدری
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرزاد جلیلی
1401/04/29خوزستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاسد اله سنائی
1401/04/29زنجانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت تک مکمل آندیا
1401/04/29فارسانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحمید رضا سیاری 09171048673
1401/04/29فارسانبار روباری بندر امامذرت وارداتیحامد سلطانی سروستانی 09177013100
1401/04/29فارسانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرزاد حمیدی برشنه 09178181255
1401/04/29قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیسعید افشار
1401/04/29قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیقربان اله وردی لو
1401/04/29قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرشته خدابنده
1401/04/29قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهنگامه اکبرپور
1401/04/29قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرشته خدابنده
1401/04/29قزوینانبار روباری بندر امامذرت وارداتیهنگامه اکبر پور
1401/04/29کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیفرج اله اسدی
1401/04/29کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتعاونی 2637
1401/04/29کردستانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه دامداران (دشت گل)
1401/04/29کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیعلی منصورنژاد
1401/04/29کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهدی روزبه
1401/04/29کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیزینب کاظمی
1401/04/29کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشاورزی دامداران هلال گچساران/مریم احسانی
1401/04/29کهگیلویه و بویر احمدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکورش قبادی
1401/04/29گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکشاورزی ودامپروری سفیدرود( شرکت بهپرور)
1401/04/29گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکوه مرغ شمال (بهپرور)مهدی خدابنده
1401/04/29گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهرجوجهخزر ( شرکت بهپرور)
1401/04/29گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتولیدی مرغ تالاب گیلان ( شرکت بهپرور)
1401/04/29گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیشرکت گسترش بهپرور( مهدی خدابنده )
1401/04/29گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیمهرجوجه خزر ( شرکت بهپرور)
1401/04/29گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیتالاب گیلان ( مهدی خدابنده ( بهپرور)
1401/04/29گیلانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیکوه مرغ شمال ( شرکت بهپرور)
1401/04/29هرمزگانانبار روباری بندر امامذرت وارداتیاتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان هرمزگان
1401/04/29یزدانبار روباری بندر امامذرت وارداتیآقای علیرضا کارگر بیده