ارتباط با ما 02188217901

بارگیری بار ذرت کشتی ویزانتین از بندر امیرآباد برای مشتریان

زمان مطالعه: < 1 دقیقه بارگیری های ذرت کشتی ویزانتین از بندر امیرآباد از تاریخ 11 تیر ماه شروع شده و با تلاش و سرعت بیشتری از حد معمول در حال ارسال برای مشتریان است.  مشاهده لیست بارگیری های کشتی پرمیس از تاریخ 4 تیر ماه 1401 به ادامه خبر مراجعه کنید.

< 1 دقیقه مطالعه
0 دیدگاه ثبت شده
admin
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بارگیری بار ذرت کشتی ویزانتین از بندر امیرآباد برای مشتریان

بارگیری های ذرت کشتی ویزانتین از بندر امیرآباد از تاریخ 11 تیر ماه شروع شده و با تلاش و سرعت بیشتری از حد معمول در حال ارسال برای مشتریان است. در پایین همین صفحه اولین ارسالی ها را میتوانید مشاهده کنید.

 برای مشاهده لیست کامل بارگیری های کشتی وزانتین از تاریخ 11 تیر ماه 1401 اینجا کلیک کنید.

شماره بارنامهنام گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
522866آقاي 359علی اکبر رضائی221102011624 /دابودشت مریج محله دابوی میانی کوچه توحید 3جاده گل محله 091112156249117744841599ع27رضا حسامی رستمیآملذرت دامی1401/04/11
522899شرکت 380آمل به دانه طبرستان .190809154302/ دشت سر بابکان شهرک صنعتی بابکان خیابان هارون کلا کوچه شقایق 091230391629113536042375ع25رضاعلی یزدان پناهآملذرت دامی1401/04/11
522911آقاي 359علی اکبر رضائی221102011624 /دابودشت مریج محله دابوی میانی کوچه توحید 3جاده گل محله 091112156249371526391498ع41سیدحسین موسوی فردآملذرت دامی1401/04/11
522903آقاي 344رستم عیسی زاده180912505403 / تختی شرقی کوچه مدرس 24 توحید5 شهید رسولی بلوار جانبازان 091111226169111585898477ع88حسین اسماعیلی دوقانیبابلذرت دامی1401/04/11
522855آقاي 344رستم عیسی زاده180912505403 / تختی شرقی کوچه مدرس 24 توحید5 شهید رسولی بلوار جانبازان 091111226169119560831456ع22عبداله محمودی کمیشانیبابلذرت دامی1401/04/11
522859آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389111578767353ع65حسن خوش بینبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522896آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389112590771785ع32داریوش نوری لاکتراشانیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522858آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389113520284796ع99علی اصغر خوبین کمیشانیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522873آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389118501745923ع52علی دادگربندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522860آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389113520712629ع22محمدعلی قلعه سریبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522889آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389118592696725ع38هرمز خیری کمیشانیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522875شرکت 358گوهر دانه201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 091112839639111561737944ع35سیدجواد هاشمی نسب قلعه سریساریذرت دامی1401/04/11
522906شرکت 358گوهر دانه201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 091112839639112550097751ع53سیدرحیم خوش خواهشساریذرت دامی1401/04/11
522905شرکت 358گوهر دانه201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 091112839639113551003924ع53علی اکبر محمدی زرندینیساریذرت دامی1401/04/11
522908آقاي 350علیرضا آقازیارتی فراهانی191407111522 /ساوجبلاغ مرغک یک سعیدآباد خیابان گل ماکیان 091232651099119527069438ع33بهرام رضوان شهمیریساوجبلاغذرت دامی1401/04/11
522864آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679365910157484ع87رمضان قربانی بریجانیسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522869آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679119595919394ع87رمضان محمدیانسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522854آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679113510882615ع39علیرضا معدنیسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522867آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679113510882718ع28علیرضا معدنیسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522907آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679113558602742ع76مرتضی اسفندیاریسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522876آقاي 372محمدرضا اعظمی181409294922 /دیوکلاسفلی بالاتجن حپخیابان کیاکلا 091111010489013190013993ع41حافظ سالخورده زرندینیقائم شهرذرت دامی1401/04/11
522857آقاي 372محمدرضا اعظمی181409294922 /دیوکلاسفلی بالاتجن حپخیابان کیاکلا 091111010489119600747394ع34محمد جنگل بان دارابیقائم شهرذرت دامی1401/04/11
522902آقاي 354حسن دامچی190805451009/ مرکزی دیوکلا سفلی بالا تجن خیابان کیاکلا 091131555609373717005581ع96محمدرضا درستکارگل خیلیقائم شهرذرت دامی1401/04/11
522890آقاي 372محمدرضا اعظمی181409294922 /دیوکلاسفلی بالاتجن حپخیابان کیاکلا 091111010489111578361195ع23مظاهر عموئی کمیشانیقائم شهرذرت دامی1401/04/11
522912شرکت 377گهر دانه شرق .190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959119583644119ع68اسماعیل اسدی تیرتاشیمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/11
522909شرکت 377گهر دانه شرق .190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959909483474834ع68حمزه خلف نژادمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/11
522880آقاي 356سهیل عرب181709065922/میاندرود گهرباران طبقده خ امام زمان خیابان زمین زراعتی 091125228139039192572392ع41محمد فلاح پورکلتیمیاندورودذرت دامی1401/04/11
522898آقاي 356سهیل عرب181709065922/میاندرود گهرباران طبقده خ امام زمان خیابان زمین زراعتی 091125228139039192572686ع16محمد فلاح پورکلتیمیاندورودذرت دامی1401/04/11
522892آقاي 356سهیل عرب181709065922/میاندرود گهرباران طبقده خ امام زمان خیابان زمین زراعتی 091125228139039192572821ع18محمد فلاح پورکلتیمیاندورودذرت دامی1401/04/11
522886آقاي 371محرمعلی زوورزی181109323322 / دهنو کوچه بوستان 4 خیابان گلستان 091139293189113518369825ع47مهدی عبدی خانه سرینوشهرذرت دامی1401/04/11
522833شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089118806451867ع13جعفر نیک قامت زرندینیاراکذرت دامی1401/04/11
522826شرکت 00227کشاورزی مرغداران تخمگذار شهرستان تاکستان .200905474307 / کمربندی خ صنعت کشاورزی مرغداران تخمگذار تاکستان 091238123679111550215352ع92علی رسولی سوچلمائیتاکستانذرت دامی1401/04/11
522842آقاي 00217علی نوروزی عشرت آباد181010135723 /شهرستان نائین روستا عشرت آباد 091392354279118541291683ع38علی امامی زرندینینائینذرت دامی1401/04/11
522835آقاي محمدرضا00200 حیدرآبادی181012150522 / نیشابور مرکزی 091515113569111586066441ع87محمد تبرائینیشابورذرت دامی1401/04/11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *