ارتباط با ما 02186058870-6

آمار بارگیری های روزانه بندر انزلی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

آمار بارگیری های روزانه بندر انزلی

برای شفاف سازی حداکثری فعالیت های شرکت، در این صفحه اطلاعات بارگیری های شرکت آریو تجارت سهیل در بندر انزلی را بصورت روزانه میتوانید مشاهده کنید.

 

26 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهآدرسگیرندهبارنامه
1401/03/2626-۹۵۲-۲۴برات پورخراسان رضوي_مشهد_مركزي_درآبدشاهزاده_تبادكان_ندارد_جاده كلات_خيابان مقصودآباد___همكف_ ­- تلفن:9151222242 ­- شناسه:0937012076 ­- کد پستی:9358188433 (تک) (جفت)غلامحسين كامل غلامي طوسي175775

24 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهآدرسگیرندهبارنامه
1401/03/2481-۸۳۲-۴۳مسعود نامداريخراسان رضوي_مشهد_مركزي_جغنه حضرتي_درز آب_يزدان بلاغ_بلوار شاهنامه_خيابان شاهنامه ۸۰___همكف_ ­- تلفن:9354353538 ­- شناسه:14006814592 ­- کد پستی:9367161892 (تریلی) (تک) (جفت)رستاك سازان فجر توس175774

22 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهآدرسگیرندهبارنامه
1401/03/2263-۳۶۲-۴۶كاظميتهران_ورامين_جوادآباد_جواد آباد__جوادآباد_جاده (طغان)_كوچه ((دامداران))___همكف_ ­- تلفن:9121911071 ­- شناسه:0421783303 ­- کد پستی:3373710024 (جفت)عظيم مسعودي175773
1401/03/2239-۹۴۵-۹۱برزگرخراسان رضوي_نيشابور_مركزي_شمسيه_ريوند_ندارد__خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151514116 ­- شناسه:10380040821 ­- کد پستی:9335163144 (تریلی) (جفت)زردشت شمسيه175772

21 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

شماره بارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولکالاتاریخ بارنامه
175759كامبيز سياه منصوري51-۸۵۸-۱۳هاشم پورجو دامي غير تراريخته1401/03/21
354724كشت و صنعت سبز غزال26-۲۶۳-۱۳احمديجو دامي غير تراريخته1401/03/21
354725كشت و صنعت زرين خوشه اراك87-۷۷۵-۱۸قربيجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175758كشت و صنعت زرين خوشه اراك14-۸۷۴-۷۹مقيميجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175751كشاورزي گاوداران صنعتي استان مركزي27-۲۵۶-۱۸رسائيجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175763كشاورزي گاوداران صنعتي استان مركزي42-۴۱۶-۴۵موسويجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175760كشاورزي گاوداران پرواربند صنعتي ورامين11-۶۶۷-۱۳غلاميجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175766توليدي گلزا68-۱۶۳-۴۶اذر شبجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175768توليدي گلزا12-۷۷۴-۹۱هاشميجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175767توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان47-۴۶۹-۹۱آژيرجو دامي غير تراريخته1401/03/21
354722معدني بهمن صدف گلستان77-۷۵۸-۴۶نقي يانجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175757معدني بهمن صدف گلستان64-۳۶۲-۴۶حقيجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175761توليدي خوراك زردانه گلستان35-۳۲۵-۴۶سياوشجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175769توليدي خوراك زردانه گلستان93-۴۷۱-۷۸آصفيجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175753عبدالجليل پورقاز47-۳۸۵-۴۶پاكروانجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175765عبدالجليل پورقاز69-۵۷۴-۴۶سعادتمندجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175771توليد خوراك دام و طيور بنفش تپه67-۳۵۹-۹۱صفريجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175752كارخانجات خوراك دام و طيور گرگان و دشت63-۶۳۲-۴۶روشنيجو دامي غير تراريخته1401/03/21
354721توليدي گلزا21-۷۷۹-۴۶اكبريجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175764توليدي گلزا74-۱۹۹-۴۶محموديجو دامي غير تراريخته1401/03/21
354720سيدحسين43-۴۵۸-۴۶كامبيزجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175754علي طوقيان22-۲۴۱-۴۶اقبالجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175755علي اكبر اسدي74-۵۲۳-۴۶عبددائميجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175756علي اكبر اسدي53-۷۷۱-۴۶شاهيجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175762علي اكبر اسدي92-۶۷۱-۴۳احمديجو دامي غير تراريخته1401/03/21
175770علي اكبر اسدي94-۵۶۹-۲۳احمديجو دامي غير تراريخته1401/03/21

20 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

شماره بارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولکالاتاریخ بارنامه
354712علي اكبر آزادي29-۶۲۵-۲۲قنبريجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354696يوش وند25-۱۴۱-۴۶نظامي وندجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354699محمدرضا بختياري16-۲۲۳-۱۸گليجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354704احمد ابراهيمي87-۶۷۷-۲۳جهانبخشجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354716احمد ابراهيمي14-۴۸۱-۴۶رمضانيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354709سيدمصطفي قدوسي خوانساري84-۴۴۸-۷۹شهبازپورجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354714موسي عزيزي64-۱۴۵-۴۶رضا پورجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354715موسي عزيزي16-۵۹۴-۴۶سلخوريجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354682توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان24-۸۲۹-۲۶تقي وحدانيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354685توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان83-۱۳۸-۱۴خليفهجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354686توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان51-۵۴۷-۲۴يبار زادهجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354687توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان32-۴۲۷-۵۹معصوميجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354710توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان67-۶۵۹-۴۹كوگيرجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354711توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان74-۸۱۵-۴۶رضاپورجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354708توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان77-۲۶۳-۴۶پير مرد وندجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354649هما دانه زرين شمال75-۵۹۶-۴۶علي پورجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354666توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان34-۵۳۲-۲۶وفاييجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354675توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان19-۶۱۱-۳۶روئين تنجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354676توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان79-۹۶۸-۴۲ح روئين تنجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354677توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان21-۹۸۹-۴۲رحيميجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354678توليدي خوراك دام و طيور خوشه طلايي گلستان52-۵۱۶-۹۱اسمعيل زادهجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354688توليدي خوراك دام دانه طلائي گنبد72-۱۱۷-۹۱برزگرجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354689توليدي خوراك دام دانه طلائي گنبد48-۴۴۹-۹۱نوريجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354694توليدي خوراك دام دانه طلائي گنبد31-۸۹۸-۹۱صادقيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354692توليدي خوراك دام دانه طلائي گنبد49-۸۱۱-۲۳قاسميجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354719خوراك دام و طيور آبزيان پويا هيركانيان نوين76-۹۵۱-۱۲بيد خوريجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354707توليدي خوراك زردانه گلستان35-۳۴۵-۲۶طاهريجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354705توليدي خوراك زردانه گلستان33-۳۱۳-۲۶باقريانجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354674عبدالجليل پورقاز62-۷۲۵-۵۹قره دولاقجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354690كارخانجات خوراك دام و طيور گرگان و دشت48-۵۳۱-۶۲حسنيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354718كارخانجات خوراك دام و طيور گرگان و دشت59-۴۴۴-۹۱مهربانجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354717كارخانجات خوراك دام و طيور گرگان و دشت78-۵۵۵-۹۱زنديانجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354701كارخانجات خوراك دام و طيور گرگان و دشت28-۲۶۵-۴۳امينيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354691كارخانجات خوراك دام و طيور گرگان و دشت25-۱۵۲-۹۱غني زادهجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354693علي اصغر عرب34-۲۷۹-۹۱جودكيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354706دامپروري وكشاورزي جهان صالح83-۵۴۴-۷۹موسي خانيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354700دامپروري وكشاورزي جهان صالح97-۶۷۵-۲۳نادريجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354703دامپروري وكشاورزي جهان صالح72-۴۶۵-۷۹موسي خانيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354713سيدمجيد حسيني52-۶۶۴-۶۸حسين خانيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354695علي اكبر اسدي59-۶۳۸-۴۶گودرزوندجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354697علي اكبر اسدي43-۶۸۷-۷۹موسي خانيجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354702علي اكبر اسدي59-۷۷۳-۴۶سعيديجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354698علي اكبر اسدي64-۱۴۴-۴۶عطاييجو دامي غير تراريخته1401/03/20
354665علي اكبر رضازاده69-۱۶۱-۴۶رضازادهجو دامي غير تراريخته1401/03/20

19 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهشماره بارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1401/74354651آقاي حسن حبیب اله377ع62ایمان نامداریاسلامشهرجو1401/03/19
1401/74354672آقاي حسن حبیب اله794ع21سعید آزادیاسلامشهرجو1401/03/19
1401/74354652آقاي حسن حبیب اله682ع66مهدی نامداریاسلامشهرجو1401/03/19
1401/74354679آقاي حمید ذوالفقاری کندری765ع66فیروز فریدونیپاکدشتجو1401/03/19
1401/74354648آقاي سید مصطفی قدوسی خوانساری235ع29امید بامدادیشهریارجو1401/03/19
1401/74354668آقاي داود صالح نیا178ع46عباس قاسمی اسماعیل کهریزشهریارجو1401/03/19
1401/74354654آقاي تقی تاجیک297ع68حسینعلی موجریان گلوگاهیقرچکجو1401/03/19
1401/74354664تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح735ع63اسماعیل فکوری جیرندهملاردجو1401/03/19
1401/74354671تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح957ع53رضا فکوری جیرندهملاردجو1401/03/19
1401/74354670تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح538ع17رضا معصومیملاردجو1401/03/19
1401/74354681تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح473ع71علی بهادیوندچگینیملاردجو1401/03/19
1401/74354665آقاي علی اکبر رضازاده161ع69مرتضی گودرزوندچگینیملاردجو1401/03/19
1401/74354680تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح841ع73مصطفی کوگیرچگینیملاردجو1401/03/19
1401/74354658آقاي سیدمجید حسینی528ع27اسداله محمدیورامینجو1401/03/19
1401/74354684انبار بهپروران دشت ورامین196ع69صادق نظامی وند چگینیورامینجو1401/03/19
1401/74354683آقاي یوش وند997ع62حسین عابدیآبیکجو1401/03/19
1401/74354646آقاي یوش وند824ع59محمد اسکاوندآبیکجو1401/03/19
1401/74354660آقاي علی اکبر زارع952ع34مرتضی فکوری جیرندهآبیکجو1401/03/19
1401/74354647آقاي یوش وند852ع68مهدی ابراهیمیآبیکجو1401/03/19
1401/74354653آقاي یوش وند594ع68مهدی عسگریآبیکجو1401/03/19
1401/74354673شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه787ع66ابراهیم فخاریجعفرآباد قمجو1401/03/19
1401/74354650آقاي عزیزاله اسمعلی832ع63حسین جعفرنژادجعفرآباد قمجو1401/03/19
1401/74354661شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه451ع64قدیر موسی خانیجعفرآباد قمجو1401/03/19
1401/74354662شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه648ع54هادی رمضانیجعفرآباد قمجو1401/03/19
1401/74354656آقاي یوسف شعبانی314ع65حمیدرضا دهقانی نژاد گورابیقزوینجو1401/03/19
1401/74354655آقاي یوسف شعبانی448ع72سعید نجفیقزوینجو1401/03/19
1401/74354667آقاي یوسف شعبانی154ع31فرزاد حبیبی جفرودیقزوینجو1401/03/19

18 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهبارنامهنام گیرندهسریال پلاکپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1401/74354605تعاوني خوراک دام و طیور آبزیان پویا هیرکانیان نوین91964ع25بالاکشی جوانمردگرگانجو1401/03/18
1401/74354628شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت78471ع93نورعلی آصفیگرگانجو1401/03/18
1401/74354608تعاوني مجتمع کشتارگاه مرغ برکت گلستان13659ع79اکبر کاظمیگنبدکاووسجو1401/03/18
1401/74354639تعاوني تولیدی خوراک دام دانه طلائی گنبد62852ع28علی کیانیانگنبدکاووسجو1401/03/18
1401/74354640تعاوني تولیدی خوراک دام دانه طلائی گنبد43847ع89فریدون خزائی تبارگنبدکاووسجو1401/03/18
1401/74354635تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان14574ع92بخشعلی سلطانیکلالهجو1401/03/18
1401/74354638تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان91681ع67جهان خداپرست ساربانکلالهجو1401/03/18
1401/74354623تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان46192ع72حامد فلاحتی نودهکلالهجو1401/03/18
1401/74354636تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان46982ع75حبیب شیریندلکلالهجو1401/03/18
1401/74354624تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان46431ع75حسن امامیارپورکلالهجو1401/03/18
1401/74354621تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان46257ع66رحمت اله پروینکلالهجو1401/03/18
1401/74354637تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان91626ع47زلفعلی خسروزاده قوجه بیگلوکلالهجو1401/03/18
1401/74354641تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان24957ع48سید محمود میر سا لاری مکوندکلالهجو1401/03/18
1401/74354626تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان21927ع17مصطفی سوریکلالهجو1401/03/18
1401/74354614آقاي علی تقی پور79959ع83اسمعیل اکبریریجو1401/03/18
1401/74354615آقاي اکبر شاه پرست79455ع15محمد پاشائی زرگرریجو1401/03/18
1401/74354610آقاي محمدباقر همدانی46362ع63پویان کاظمی بهمبریملاردجو1401/03/18
1401/74354611شرکت کشاورزی دامداران جعفرآباد و حومه79575ع75ابراهیم حیدریجعفرآباد قمجو1401/03/18
1401/74354607شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه91279ع34حمید جودکی چگینیجعفرآباد قمجو1401/03/18
1401/74354627آقاي عزیزاله اسمعلی46375ع75عباس چگینی قزوینی پورجعفرآباد قمجو1401/03/18
1401/74354620آقاي عزیزاله اسمعلی46458ع43کامبیز جودکی چگینیجعفرآباد قمجو1401/03/18
1401/74354613آقاي حسین نیکخوی43746ع79سیدجواد حجازیقزوینجو1401/03/18

17 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهبارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1401/74354546آقاي عباس مافی325ع35احمد سیاوش آبکنارآبیکجو1401/03/17
1401/74354545آقاي عباس مافی362ع64محسن حقی دولت آبادآبیکجو1401/03/17
1401/74354570انبار زرین دانه فراهان527ع47حسن اکبریاراکجو1401/03/17
1401/74354554شرکت کشاورزی دامداران جعفرآباد و حومه524ع73ابراهیم عظیمی الالانیجعفرآباد قمجو1401/03/17
1401/74354578شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه538ع17اکبر معصومیجعفرآباد قمجو1401/03/17
1401/74354572شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه755ع52حسین فرقانی بودانیجعفرآباد قمجو1401/03/17
1401/74354551شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه594ع68مهدی عسگریجعفرآباد قمجو1401/03/17
1401/74354555آقاي حسین صمدی417ع26اکبر حضرتیقزوینجو1401/03/17
1401/74354558آقاي حسین صمدی186ع36علی پوردرویش نژادقزوینجو1401/03/17
1401/74354548شرکت کشت و صنعت نگین محصول قزوین884ع51محسن عشرتی زرآبادیقزوینجو1401/03/17
1401/74354549شرکت کشت و صنعت نگین محصول قزوین738ع41محمد اندرزجاده کناریقزوینجو1401/03/17
1401/74354559آقاي منصور چوپانی241ع22انوش اقبال طلب شارمیاسلامشهرجو1401/03/17
1401/74354563آقاي حسن شصتی613ع43حامد حسن بیگیپاکدشتجو1401/03/17
1401/74354556انبار دامداری تلیسه نمونه166ع77مهدی مظاهریریجو1401/03/17
1401/74354557انبار دامداری تلیسه نمونه142ع69میلاد اکبریریجو1401/03/17
1401/74354571تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح144ع64اسماعیل عطائی لوشانیملاردجو1401/03/17
1401/74354553آقاي اکبر جعفری116ع29بشیر عیسی رویندزقملاردجو1401/03/17
1401/74354565تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح681ع54حسن موسی نژاد باهنرملاردجو1401/03/17
1401/74354564تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح826ع76حسین موسی نژاد باهنرملاردجو1401/03/17

16 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهبارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1401/74354487آقاي منوچهر صادقی792ع61اسحق مطلبی نیاریآبیکجو1401/03/16
1401/74354484آقاي محرمعلی طالبی641ع72بنیامین صابریانآبیکجو1401/03/16
1401/74354488آقاي منوچهر صادقی915ع57ولی اله کرمیآبیکجو1401/03/16
1401/74354516شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه448ع84حامد شهبازپوراشکجانپهلوئیجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354498شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه841ع72رجب جودکی چگینیجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354505شرکت کشاورزی دامداران جعفرآباد و حومه166ع76رسول پورجمال سنگاچینجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354478شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه755ع17رسول پوریوسفجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354507شرکت کشاورزی دامداران جعفرآباد و حومه449ع16رضا حضرتیجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354497شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه129ع75علی بهادیوند چگینیجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354499شرکت کشاورزی دامداران جعفرآباد و حومه737ع31علی رضا فلاحت دوستجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354506شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه824ع59محمد اسکاوندجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354517آقاي عزیزاله اسمعلی477ع23محمد زارعی خیرآبادجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354522شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه145ع64مرتضی رضاپورجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354515شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه852ع68مهدی ابراهیمیجعفرآباد قمجو1401/03/16
1401/74354471آقاي حسین صمدی392ع77احمد پوربهلولقزوینجو1401/03/16
1401/74354470تعاوني اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان قزوی987ع53بهنام ملک زاده میل آغاردانقزوینجو1401/03/16
1401/74354534آقاي حسین صمدی291ع75سیدحسین مهدویقزوینجو1401/03/16
1401/74354495آقاي حسین نیکخوی474ع35عزیز گوهر چینقزوینجو1401/03/16
1401/74354472آقاي حسین صمدی537ع14محمد اسکافیقزوینجو1401/03/16
1401/74354469آقاي حسین صمدی287ع69مصطفی هادیانی کپورچالیقزوینجو1401/03/16
1401/74354481آقاي حمید ذوالفقاری کندری161ع69مرتضی گودرزوندچگینیپاکدشتجو1401/03/16
1401/74354491آقاي دامجو245ع77پیمان سلیمی کوهستانقریجو1401/03/16
1401/74354493انبار دامداری تلیسه نمونه523ع74حسین عبد دائمیریجو1401/03/16
1401/74354494انبار دامداری تلیسه نمونه771ع53علی عبداله شاهیریجو1401/03/16
1401/74354486شرکت کشاورزی و دامپروری آریا دشت یکتا367ع66محسن انعامی سیامکانیریجو1401/03/16
1401/74354489آقاي حسن فدوی486ع24کمال علی زاده قره حسنلوریجو1401/03/16
1401/74354490آقاي قدرت اله شماخی کشاورز481ع82بهزاد خاکپراقیشهریارجو1401/03/16
1401/74354526آقاي محسن شیخ عباسی293ع83مهدی پناهیشهریارجو1401/03/16
1401/74354479آقاي مسعود مقصودی233ع81عباس نادریقدس (قلعه حسن خان)جو1401/03/16
1401/74354502تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح634ع17امیر محسن فرزاد عالیملاردجو1401/03/16
1401/74354501تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح233ع17بابک مجیدی شیل سرملاردجو1401/03/16
1401/74354500تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح199ع74مجید محمودی گورابیملاردجو1401/03/16
1401/74354518تعاوني دامپروری وکشاورزی جهان صالح758ع77مجید نقی یان هرویملاردجو1401/03/16
1401/74354524شرکت کشاورزی و دامپروری نژاد برتر ستاره ورامین841ع73مصطفی کوگیرچگینیورامینجو1401/03/16
1401/74354539آقاي مرتضی جعفری552ع17محمدرضا زارعخمینجو1401/03/16
1401/74354508شرکت کشت و صنعت سبز غزال735ع63اسماعیل فکوری جیرندهزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354521شرکت کشت و صنعت سبز غزال544ع83امیر موسی خانیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354483شرکت کشت و صنعت سبز غزال431ع75حسن امامیارپورزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354544شرکت کشت و صنعت سبز غزال687ع43حمید امیرخانیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354496شرکت کشت و صنعت سبز غزال279ع34حمید جودکی چگینیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354482شرکت کشت و صنعت سبز غزال257ع66رحمت اله پروینزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354527شرکت کشت و صنعت سبز غزال576ع56روح اله موسی خانیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354523شرکت کشت و صنعت سبز غزال773ع59سعید سعیدی اصلزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354533شرکت کشت و صنعت سبز غزال645ع57سیدصفرعلی بابائی چگینیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354538شرکت کشت و صنعت سبز غزال379ع43صمد نظامیوند چگینیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354509شرکت کشت و صنعت سبز غزال123ع56محمد جهانی جیرندهزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354530شرکت کشت و صنعت سبز غزال722ع81محمود حنیفیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354525شرکت کشت و صنعت سبز غزال987ع27مرتضی جهانی جیرندهزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354542شرکت کشت و صنعت سبز غزال887ع77مسیب ملازینلیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354528شرکت کشت و صنعت سبز غزال465ع72منوچهر موسی خانیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354477شرکت کشت و صنعت سبز غزال273ع41یونس طالبی بخشایشزرندیه (مرکزی)جو1401/03/16
1401/74354474تعاوني دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان542ع76رضا زارعیملایرجو1401/03/16
1401/74354473تعاوني دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان875ع89مصطفی عطایی خرمملایرجو1401/03/16
1401/74354485تعاوني تولید خوراک دام و طیور بنفش تپه596ع75اسما عیل علی پوربندرگزجو1401/03/16
1401/74354513تعاوني تولید خوراک دام و طیور بنفش تپه278ع46یاسر الهویردیزادهبندرگزجو1401/03/16
1401/74354540تعاوني خوراک دام و طیور و آبزیان گل دانه صحرا278ع13جمال شعبانیترکمنجو1401/03/16
1401/74354543تعاوني خوراک دام و طیور و آبزیان گل دانه صحرا713ع24مهران اکبری قره آغاجیترکمنجو1401/03/16
1401/74354531شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت841ع91اسماعیل احمدی حسن آباد وسطیگرگانجو1401/03/16
1401/74354529شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت144ع85اسماعیل نجفی حسن آبادوسطیگرگانجو1401/03/16
1401/74354520شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت358ع81جابر احمدیگرگانجو1401/03/16
1401/74354541شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت545ع21عباس شریعتمداریگرگانجو1401/03/16
1401/74354510شرکت علوفه آفرین گلستان539ع68عسکرعلی حنیفه پورگرگانجو1401/03/16
1401/74354519شرکت علوفه آفرین گلستان773ع48علی چگینیگرگانجو1401/03/16
1401/74354532شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت569ع94محمدرضا احمدی حسن اباد وسطیگرگانجو1401/03/16
1401/74354537شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت815ع74کاظم رضاپورگرگانجو1401/03/16
1401/74354536شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت659ع67یوسف کوگیر چگینیگرگانجو1401/03/16
1401/74354504تعاوني تولیدی خوراک دام دانه طلائی گنبد385ع47ایمان پاکروانگنبدکاووسجو1401/03/16
1401/74354511تعاوني تولیدی خوراک دام دانه طلائی گنبد444ع59داود مهربان مستعلی بیگلوگنبدکاووسجو1401/03/16
1401/74354480تعاوني خوراک دام و طیور مینو صباح875ع91سیدرضا سیدنژادمینودشت (گلستان)جو1401/03/16
1401/74354492تعاوني خوراک دام و طیور مینو صباح398ع31محمود به نژادمینودشت (گلستان)جو1401/03/16
1401/74354512تعاوني خوراک دام و طیور مینو صباح555ع78کریم زندیان اجیرلومینودشت (گلستان)جو1401/03/16
1401/74354514تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان321ع52داود حامدی کرکرقکلالهجو1401/03/16
1401/74354475تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان531ع74رضا زاد اسمعیلی فرشمیکلالهجو1401/03/16
1401/74354503تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان117ع72سیاوش برزگر پریخانیکلالهجو1401/03/16
1401/74354535تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان263ع77لطف اله پیرمردوندچگینیکلالهجو1401/03/16
1401/74354476تعاوني تولیدی خوراک دام و طیور خوشه طلایی گلستان459ع76محسن رجبی مقدم کلویرکلالهجو1401/03/16
1401/74
354468
شرکت شیروگوشت وخامه
716ع72
کریم مجندهی
اراک
جو
1401/03/16

15 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهبارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1401/74354448تعاوني بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور359ع66اکبر اسحق زادهاراکجو1401/03/15
1401/74354447تعاوني بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور842ع13محسن شریفیاراکجو1401/03/15
1401/74354449آقاي حسن عباسی314ع65حمیدرضا دهقانی نژاد گورابیجعفرآباد قمجو1401/03/15
1401/74354457آقاي حسن عباسی448ع72سعید نجفیجعفرآباد قمجو1401/03/15
1401/74354453آقاي حسن عباسی154ع31فرزاد حبیبی جفرودیجعفرآباد قمجو1401/03/15
1401/74354465شرکت سیمان تاق367ع11رضا کفعمیجورقانجو1401/03/15
1401/74354464شرکت سیمان تاق884ع98علی نعمتیجورقانجو1401/03/15
1401/74354451تعاوني گندمین صنعت خاتم978ع79حسین محمدیخندابجو1401/03/15
1401/74354454شرکت نور آفرین دلیجان633ع43کورش قربانی طاقونکیدلیجانجو1401/03/15
1401/74354458شرکت کشت و صنعت سبز غزال144ع64اسماعیل عطائی لوشانیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/15
1401/74354446آقاي اسد مظفری362ع63پویان کاظمی بهمبریزرندیه (مرکزی)جو1401/03/15
1401/74354466شرکت کشت و صنعت سبز غزال613ع43حامد حسن بیگیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/15
1401/74354452آقاي اسد مظفری398ع73حجت سلیمی افجانیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/15
1401/74354459تعاوني زرین دام پایدار تدبیر625ع29رسول موسی خانیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/15
1401/74354460تعاوني زرین دام پایدار تدبیر416ع42سیدجواد موسویزرندیه (مرکزی)جو1401/03/15
1401/74354450آقاي اسد مظفری863ع41محمد نقدیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/15
1401/74354463شرکت کشت و صنعت سبز غزال594ع68مهدی عسگریزرندیه (مرکزی)جو1401/03/15
1401/74354467تعاوني مجتمع شیر و گوشت دام دشت ساوه988ع12آیت آصفیساوهجو1401/03/15
1401/74354455تعاوني مجتمع شیر و گوشت دام دشت ساوه982ع75حبیب شیریندلساوهجو1401/03/15
1401/74354456شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان753ع33عرفان صیفورنیاملایرجو1401/03/15
1401/74354461آقاي مهدی سهیل قاسمی567ع16اسمعیل واعظ ترشیزیهمدانجو1401/03/15
1401/74354462آقاي مهدی سهیل قاسمی738ع18عارف شراریهمدانجو1401/03/15

14 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهبارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
15,0941401/74354422959ع83اسمعیل اکبریاسلامشهرجو1401/03/14
13,3331401/74354425236ع52وحید اخلاقی ناورودپیشواجو1401/03/14
18,2841401/74354437575ع75ابراهیم حیدریریجو1401/03/14
25,2761401/74354431716ع77پرویز سلخوری غیاثوندریجو1401/03/14
17,1101401/74354433186ع73داود جهان بخشریجو1401/03/14
23,1111401/74354438773ع59سعید سعیدی اصلریجو1401/03/14
20,6111401/74354439837ع74محمدرضا شریفیانریجو1401/03/14
21,4861401/74354432522ع72مهدی درخشان نیاریجو1401/03/14
23,7241401/74354445473ع71علی بهادیوندچگینیشهریارجو1401/03/14
19,8421401/74354443245ع75توحید آتشپارهملاردجو1401/03/14
19,8101401/74354444377ع58وحید آتشپارهملاردجو1401/03/14
20,0801401/74354442116ع57یعقوب اتش پارهملاردجو1401/03/14
25,0711401/74354440544ع83امیر موسی خانیورامینجو1401/03/14
13,0441401/74354423861ع68حمید کاظمی بهمبریورامینجو1401/03/14
20,5621401/74354441451ع64قدیر موسی خانیورامینجو1401/03/14
20,6901401/74354427648ع54هادی رمضانیورامینجو1401/03/14
14,1561401/74354421715ع49رحیم غفاری حسی کندیبندرگزجو1401/03/14
24,9561401/74354435989ع46عماد قربتیان نویرآبیکجو1401/03/14
24,5561401/74354434612ع55فرزاد رفیع نیاآبیکجو1401/03/14
20,0091401/74354436572ع77منصور فلاح زادهآبیکجو1401/03/14
24,8241401/74354429663ع15مهدی حسینعلی زادهآبیکجو1401/03/14
11,6101401/74354420253ع77عباس توبچی نژادبوئین زهراجو1401/03/14
23,8941401/74354426633ع62بهروز اصغری پورمیاندهیقزوینجو1401/03/14
24,0771401/74354430243ع89سروش امینی آبرویقزوینجو1401/03/14
23,8221401/74354424491ع66علی مرادپور دلکائیقزوینجو1401/03/14
23,8141401/74354428125ع31مجید طالبیقزوینجو1401/03/14

13 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهبارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
14,1041401/74354401898ع31محمد صادق صادقی تازه کندترکمنجو1401/03/13
14,5001401/74354396766ع62مرسل عبدلی دمیرچیکردکویجو1401/03/13
15,7191401/74354405787ع45انوش بالائی ثمریناسلامشهرجو1401/03/13
24,4941401/74354402233ع17بابک مجیدی شیل سراسلامشهرجو1401/03/13
23,3541401/74354412866ع34بهنام امیریاسلامشهرجو1401/03/13
20,8401401/74354411448ع84حامد شهبازپوراشکجانپهلوئیاسلامشهرجو1401/03/13
13,1541401/74354398463ع83رئوف یگاناسلامشهرجو1401/03/13
20,8551401/74354410416ع42سیدجواد موسویاسلامشهرجو1401/03/13
24,4491401/74354404634ع17محمود آوریدهاسلامشهرجو1401/03/13
23,0151401/74354413774ع22یعقوب بابائیاسلامشهرجو1401/03/13
21,6121401/74354418893ع58حمید نظامیوندچگینیریجو1401/03/13
21,6471401/74354419594ع16داداشعلی سلخوری غیاثوندریجو1401/03/13
12,4521401/74354406939ع86سیدحسن ابطحی فروشانیریجو1401/03/13
14,8871401/74354407557ع34عبدالخالق زمانی فروشانیریجو1401/03/13
21,6181401/74354414263ع77لطف اله پیرمردوندچگینیریجو1401/03/13
21,9541401/74354403199ع74مجید محمودی گورابیریجو1401/03/13
21,7391401/74354416145ع64مرتضی رضاپورریجو1401/03/13
21,9161401/74354417815ع74کاظم رضاپورریجو1401/03/13
21,1021401/74354415659ع67یوسف کوگیر چگینیریجو1401/03/13
12,8871401/74354400567ع57حسن غفارپورشهریارجو1401/03/13
13,2661401/74354399919ع13علیرضا سیف الدینآبیکجو1401/03/13
13,1591401/74354397424ع27کریم نوروزی مرادلوآبیکجو1401/03/13
15,6781401/74354408657ع57ابوالفضل صالح پورقزوینجو1401/03/13
15,2011401/74354409739ع64مسعود صمدیقزوینجو1401/03/13

12 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهبارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1401/74354372آقاي محرمعلی طالبی982ع75حبیب شیریندلآبیکجو1401/03/12
1401/74354374آقاي محرمعلی طالبی314ع65حمیدرضا دهقانی نژاد گورابیآبیکجو1401/03/12
1401/74354373خانم فریباه ناصری منش166ع76رسول پورجمال سنگاچینآبیکجو1401/03/12
1401/74354359خانم فریباه ناصری منش448ع72سعید نجفیآبیکجو1401/03/12
1401/74354367خانم فریباه ناصری منش154ع31فرزاد حبیبی جفرودیآبیکجو1401/03/12
1401/74354380آقاي مجید درسارو852ع68مهدی ابراهیمیالبرزجو1401/03/12
1401/74354378تعاوني مجتمع کشت و صنعت نیکو دشت قزوین725ع84بهروز حنیفیبوئین زهراجو1401/03/12
1401/74354377تعاوني مجتمع کشت و صنعت نیکو دشت قزوین264ع78محمدعلی موسی خانیبوئین زهراجو1401/03/12
1401/74354387شرکت کشاورزی دامداران جعفرآباد و حومه458ع43کامبیز جودکی چگینیجعفرآباد قمجو1401/03/12
1401/74354344آقاي مهدی رستمی218ع33حسین ابراهیمیشاهرود (سمنان)جو1401/03/12
1401/74354382انبار گاوداران شاهوار میقان687ع43حمید امیرخانیشاهرود (سمنان)جو1401/03/12
1401/74354375آقاي مهدی رستمی279ع34حمید جودکی چگینیشاهرود (سمنان)جو1401/03/12
1401/74354355تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین658ع73ابراهیم هادی بودانیقزوینجو1401/03/12
1401/74354388تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین643ع14حبیب باوی اصلقزوینجو1401/03/12
1401/74354353آقاي منصور محمدخانی غیاثوند412ع92حمید دادخواهقزوینجو1401/03/12
1401/74354351تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین343ع67حمید شریفیقزوینجو1401/03/12
1401/74354356تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین638ع65مجتبی شریفیقزوینجو1401/03/12
1401/74354379تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین465ع72منوچهر موسی خانیقزوینجو1401/03/12
1401/74354352تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین374ع21مهدی اکبریقزوینجو1401/03/12
1401/74354346انبار دهکده شیر228ع67مصطفی احمدی قاسم ابادیقمجو1401/03/12
1401/74354345انبار دهکده شیر468ع24مهدی شریفی ورپشتیقمجو1401/03/12
1401/74354386آقاي کمال الدین رنجبران لودریچه716ع77پرویز سلخوری غیاثونداسلامشهرجو1401/03/12
1401/74354394آقاي کمال الدین رنجبران لودریچه632ع23سعید عبدیاسلامشهرجو1401/03/12
1401/74354383آقاي کمال الدین رنجبران لودریچه238ع32محمود عبدیاسلامشهرجو1401/03/12
1401/74354376آقاي کمال الدین رنجبران لودریچه629ع43مرتضی حسین پوراسلامشهرجو1401/03/12
1401/74354393آقاي کمال الدین رنجبران لودریچه123ع32نادر صیفور نیااسلامشهرجو1401/03/12
1401/74354369آقاي داود خشتی جوشقانی946ع72رحیم عطائی سلوطریجو1401/03/12
1401/74354370آقاي محسن کریم ابادی فرد352ع15سید علیرضا خلیفهریجو1401/03/12
1401/74354366انبار دامداری تلیسه نمونه722ع81محمود حنیفیریجو1401/03/12
1401/74354392شرکت کشت و صنعت شیر و گوشت صفر اخوان456ع34بهرام خلجی پرورشهریارجو1401/03/12
1401/74354360شرکت کشت و صنعت شیر و گوشت صفر اخوان625ع29رسول موسی خانیشهریارجو1401/03/12
1401/74354389شرکت کشت و صنعت شیر و گوشت صفر اخوان749ع77شهرام خلجی پرورشهریارجو1401/03/12
1401/74354390شرکت کشت و صنعت شیر و گوشت صفر اخوان589ع11علی خلجشهریارجو1401/03/12
1401/74354395شرکت کشت و صنعت شیر و گوشت صفر اخوان681ع78علی منصوری مجدشهریارجو1401/03/12
1401/74354391آقاي مسعود مقصودی841ع73مصطفی کوگیرچگینیقدس (قلعه حسن خان)جو1401/03/12
1401/74354349شرکت کشت وصنعت ودامداری زاهدپارس149ع23مسعود محمدی مبارکهملاردجو1401/03/12
1401/74354384آقاي محسن ظفر618ع35روح اله محمدیورامینجو1401/03/12
1401/74354357آقاي محمد کاشانی675ع97روح اله نادری حسین آبادیورامینجو1401/03/12
1401/74354365شرکت کشاورزی و دامپروری شیر گستران مائده624ع67منصور بهارلوییورامینجو1401/03/12
1401/74354363شرکت کشت و صنعت یکتا برادران عباسی632ع76مهدی خدائیورامینجو1401/03/12
1401/74354385آقاي محسن ظفر151ع19یوسف چراغی فرزانهورامینجو1401/03/12
1401/74354371انبار تولیدی گلزا161ع13بهروز رحیمیبندرگزجو1401/03/12
1401/74354381انبار تولیدی گلزا969ع94علی اصغر عالی نژادبندرگزجو1401/03/12
1401/74354348تعاوني گاوداران صنعتی شیری دشت ترکمن758ع22سیف اله صابریترکمنجو1401/03/12
1401/74354347تعاوني گاوداران صنعتی شیری دشت ترکمن884ع98علی نعمتیترکمنجو1401/03/12
1401/74354350تعاوني گاوداران صنعتی شیری دشت ترکمن924ع41محبوب لطفی رویندزقترکمنجو1401/03/12
1401/74354343تعاوني اتحادیه گاوداران و اسب داران استان گلستان964ع25بالاکشی جوانمردگرگانجو1401/03/12
1401/74354368تعاوني خوراک دام و طیور مینو صباح192ع72حامد فلاحتی نودهمینودشت (گلستان)جو1401/03/12
1401/74354362تعاوني خوراک دام و طیور مینو صباح636ع48علی موسویمینودشت (گلستان)جو1401/03/12
1401/74354364تعاوني خوراک دام و طیور مینو صباح292ع26فضل اله شمس آبادیمینودشت (گلستان)جو1401/03/12
1401/74354361تعاوني دامپروری قزل دام افشار درازنو تمیشه769ع62حسینعلی بیرام زاده گرمیکردکویجو1401/03/12
1401/74354354تعاوني دامپروری قزل دام افشار درازنو تمیشه997ع75شهریار الهویردی زاده شکرابکردکویجو1401/03/12
1401/74354358تعاوني دامپروری قزل دام افشار درازنو تمیشه216ع91کریم زالوند بیله سوارکردکویجو1401/03/12

11 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

سریال بارنامهبارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1401/74354284شرکت کشاورزی دامداران صنعتی بندرگز711ع11شکر اژدری دمیرچیبندرگزجو1401/03/11
1401/74354281شرکت کشاورزی دامداران صنعتی بندرگز166ع22کیهان دادرس جابلوبندرگزجو1401/03/11
1401/74354282تعاوني اتحادیه گاوداران و اسب داران استان گلستان696ع25حافظ سلامی رضی آبادگرگانجو1401/03/11
1401/74354316تعاوني اتحادیه گاوداران و اسب داران استان گلستان415ع59سید حسین پولادرکگرگانجو1401/03/11
1401/74354280تعاوني اتحادیه گاوداران و اسب داران استان گلستان559ع23علیرضا فضلی زنجانیگرگانجو1401/03/11
1401/74354314تعاوني تولیدی خوراک دام دانه طلائی گنبد596ع75آیدین وافی محمدیگنبدکاووسجو1401/03/11
1401/74354333تعاوني تولیدی خوراک دام دانه طلائی گنبد278ع13جمال شعبانیگنبدکاووسجو1401/03/11
1401/74354315تعاوني تولیدی خوراک دام دانه طلائی گنبد469ع47سیامک آژیر آبی بیگلوگنبدکاووسجو1401/03/11
1401/74354331تعاوني تولیدی خوراک دام دانه طلائی گنبد545ع21عباس شریعتمداریگنبدکاووسجو1401/03/11
1401/74354286انبار آتیه سیلو گلستان367ع66محسن انعامی سیامکانیگنبدکاووسجو1401/03/11
1401/74354320انبار آتیه سیلو گلستان842ع22وحید احمدیگنبدکاووسجو1401/03/11
1401/74354310تعاوني خوراک دام و طیور مینو صباح113ع55بهرام بیشه بانمینودشت (گلستان)جو1401/03/11
1401/74354325تعاوني خوراک دام و طیور مینو صباح495ع34محمدرضا غلامیمینودشت (گلستان)جو1401/03/11
1401/74354304آقاي غلام رضا شکوهی444ع62نوراله ایمانی جبه دارآبیکجو1401/03/11
1401/74354292انبار زرین دانه فراهان948ع48حمید محمدی مبارکهءاراکجو1401/03/11
1401/74354299انبار زرین دانه فراهان938ع11محسن تیموری عسگرانیاراکجو1401/03/11
1401/74354312تعاوني کشاورزی دامداران وآبزی پروران شهر مجن582ع72رحیم عبودیت مجندهبسطام (سمنان)جو1401/03/11
1401/74354332آقاي جعفر رمضانی869ع55عباس فلاح شبانکار لیالستانیبوئین زهراجو1401/03/11
1401/74354295شرکت کشاورزی دامداران قم و حومه746ع74تقی عبدالهی لمرجعفرآباد قمجو1401/03/11
1401/74354311شرکت کشاورزی دامداران جعفرآباد و حومه841ع72رجب جودکی چگینیجعفرآباد قمجو1401/03/11
1401/74354309انبار گاوداران شاهوار میقان725ع59امیر پیرمردوند چگینیشاهرود (سمنان)جو1401/03/11
1401/74354307انبار گاوداران شاهوار میقان725ع59امیر پیرمردوند چگینیشاهرود (سمنان)جو1401/03/11
1401/74354321انبار گاوداران شاهوار میقان849ع42فرود چگینیشاهرود (سمنان)جو1401/03/11
1401/74354330انبار گاوداران شاهوار میقان477ع23محمد زارعی خیرآبادشاهرود (سمنان)جو1401/03/11
1401/74354329تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین326ع67احمد جلیلوندقزوینجو1401/03/11
1401/74354313تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین753ع52امیر چاوشیقزوینجو1401/03/11
1401/74354323تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین431ع75حسن امامیارپورقزوینجو1401/03/11
1401/74354324تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین637ع67حسن نوروز نیای گورابجیریقزوینجو1401/03/11
1401/74354293آقاي محمد زندی پور832ع63حسین جعفرنژادقزوینجو1401/03/11
1401/74354322تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین257ع66رحمت اله پروینقزوینجو1401/03/11
1401/74354305تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین975ع68رسول صفریقزوینجو1401/03/11
1401/74354294شرکت کشاورزی ودامداری افضل253ع77عباس توبچی نژادقزوینجو1401/03/11
1401/74354300تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین135ع79علی حقیقی نجف آبادیقزوینجو1401/03/11
1401/74354308تعاوني کشاورزی گاوداران صنعتی منطقه قزوین769ع65محمدجواد مانده علی بودانیقزوینجو1401/03/11
1401/74354287آقاي شهرام صادقی891ع41ابراهیم عرفیاسلامشهرجو1401/03/11
1401/74354296انبار تولیدی بهار بندان816ع44علی خدائیپاکدشتجو1401/03/11
1401/74354302آقاي حمید کریمی682ع66مهدی نامداریپاکدشتجو1401/03/11
1401/74354285آقاي علی شمیرانی359ع66اکبر اسحق زادهریجو1401/03/11
1401/74354317آقاي امیر عرب485ع55بیژن زمانیریجو1401/03/11
1401/74354318شرکت کشاورزی و دامپروری آریا دشت یکتا169ع79حسن مرادیریجو1401/03/11
1401/74354339آقاي جواد زارع554ع23علی دینیریجو1401/03/11
1401/74354338آقاي حسین صابری جوشقانی918ع83علی دینیریجو1401/03/11
1401/74354303آقاي سیدمحمد جعفرپورفیروزآبادی533ع23فریدون حضرتی رضی آبادریجو1401/03/11
1401/74354291آقاي قاسم پاکرو994ع53مجید هاشم پورریجو1401/03/11
1401/74354290آقاي حسین عابدین نیا858ع51مجید هاشم پور محمدیریجو1401/03/11
1401/74354326آقاي دامجو824ع59محمد اسکاوندریجو1401/03/11
1401/74354298آقاي علی علی زمانی539ع27ناصر قاعدیریجو1401/03/11
1401/74354283آقاي سیدمرتضی زمان زاده نصرآبادی116ع29بشیر عیسی رویندزقشهریارجو1401/03/11
1401/74354289آقاي عبداله شیخ عباسی481ع82بهزاد خاکپراقیشهریارجو1401/03/11
1401/74354306آقاي حیدر مصطفائی239ع56جلال محمدنژادشهریارجو1401/03/11
1401/74354340آقاي خیراله مزرعه675ع78حسین بختیاریملاردجو1401/03/11
1401/74354342آقاي خیراله مزرعه588ع69سعید اوروجیملاردجو1401/03/11
1401/74354297آقاي سامان بدیعی115ع91عبداله صائبیملاردجو1401/03/11
1401/74354341آقاي خیراله مزرعه591ع79مجید اورجیملاردجو1401/03/11
1401/74354301آقاي امیرحسین مه آبادکاشان377ع62ایمان نامداریورامینجو1401/03/11
1401/74354319آقاي احمد سیاه منصوری163ع15جواد جعفرپورورامینجو1401/03/11
1401/74354288آقاي حسینعلی تاجیک اسمعیلی661ع27هاشم هجران کشورامینجو1401/03/11
1401/74354328شرکت کشت و صنعت سبز غزال613ع43حامد حسن بیگیزرندیه (مرکزی)جو1401/03/11
1401/74354337شرکت کشت و صنعت سبز غزال191ع53سعید باقری جبرنده مقدمزرندیه (مرکزی)جو1401/03/11
1401/74354334شرکت کشت و صنعت سبز غزال773ع59سعید سعیدی اصلزرندیه (مرکزی)جو1401/03/11
1401/74354336شرکت کشت و صنعت سبز غزال123ع56محمد جهانی جیرندهزرندیه (مرکزی)جو1401/03/11
1401/74354335شرکت کشت و صنعت سبز غزال987ع27مرتضی جهانی جیرندهزرندیه (مرکزی)جو1401/03/11
1401/74354327شرکت کشت و صنعت سبز غزال273ع41یونس طالبی بخشایشزرندیه (مرکزی)جو1401/03/11

9 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهکد پستیآدرسگیرندهبارنامهتلفن راننده
1401/03/08۶۷ع۶۳۷ ايران۴۶حسن نيروز نياي3589135119سمنان_آرادان_كهن آباد_پنجهراري_فروان_پنجهزاري_ _خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9129051827 ­- شناسه:0070659834 ­- کد پستی:3589135119 (تریلی) (جفت)سيدمحمدرضا عشاقي3542569118837737
1401/03/08۸۹ع۷۹۳ ايران ۷۸علي جعفري9343147454خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_سامغان_مازول_ندارد__جاده فيروزه (كيلومتر۱۲)___همكف_ ­- تلفن:9018373047 ­- شناسه:10860219852 ­- کد پستی:9343147454 (تریلی) (تک) (جفت)كشت و صنعت هلال3542519122637851
1401/03/08۱۹ع۲۵۷ ايران ۹۱يعقوب برم مشگين9558156311خراسان رضوي_تربت حيدريه_جلگه رخ_دامداري ۲شركت_پائين رخ_ندارد_ _كوچه دامداري___همكف_ ­- تلفن:9151159008 ­- شناسه:0702633062 ­- کد پستی:9558156311 (جفت)مسعود شركت3542269012736322
1401/03/08۷۱ع۴۷۳ ايران۴۶علي بهاديوند چگيني3643131168سمنان_شاهرود_بسطام_ده خير_خرقان_پايين محله_خيابان بالاآبادي_كوچه محمدي___همكف_ ­- تلفن:9122730108 ­- شناسه:4591287750 ­- کد پستی:3643131168 (تریلی)مهدي حسيني3542329116930988
1401/03/08۵۲ع۵۱۶ ايران ۹۱عباس اسمعيل زاده9349133122خراسان رضوي_نيشابور_ميان جلگه_عشق آباد__عشق اباد_كوچه اميدوار_بلوار امام رضا___همكف_ ­- تلفن:9155511679 ­- شناسه:10380128256 ­- کد پستی:9349133122 (تریلی) (تک) (جفت)دامداران ميان جلگه نيشابور3542499147502755
1401/03/08۸۱ع۳۶۷ ايران ۴۲ابراهيم مرادي9349133122خراسان رضوي_نيشابور_ميان جلگه_عشق آباد__عشق اباد_كوچه اميدوار_بلوار امام رضا___همكف_ ­- تلفن:9155511679 ­- شناسه:10380128256 ­- کد پستی:9349133122 (تریلی) (تک) (جفت)دامداران ميان جلگه نيشابور3542439157055020
1401/03/08۶۷ع۶۵۹ ايران۴۶يوسف كوگير چگيني9349133122خراسان رضوي_نيشابور_ميان جلگه_عشق آباد__عشق اباد_كوچه اميدوار_بلوار امام رضا___همكف_ ­- تلفن:9155511679 ­- شناسه:10380128256 ­- کد پستی:9349133122 (تریلی) (تک) (جفت)دامداران ميان جلگه نيشابور3542379123810497
1401/03/08۲۲ع۷۷۴ ايران۲۱يعقوب بابايي9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542479908046501
1401/03/08۳۴ع۸۶۶ ايران ۲۶بهنام اميري9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542489360365577
1401/03/08۳۸ع۶۸۱ ايران ۱۸يونس مرادي9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542469188126097
1401/03/08۷۷ع۲۶۳ ايران ۴۶لطف الله پيرمرد وند چگيني9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542389113398032
1401/03/08۶۴ع۷۱۵ ايران۱۸مجيد بخشيان مجد9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542659113398032
1401/03/08۴۴ع۹۲۳ ايران ۹۱توحيد نعمتي9335137390خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_مظفرآباد_ريوند_ندارد_خيابان (شهيد مظفري)_خيابان (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9151515203 ­- شناسه:10380178789 ­- کد پستی:9335137390 (تریلی)خوراك دام شه دانه گلشن فيروزه نيشابور3542309370011802
1401/03/08۷۴ع۸۱۵ ايران۴۶كاظم ضاپور9335137390خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_مظفرآباد_ريوند_ندارد_خيابان (شهيد مظفري)_خيابان (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9151515203 ­- شناسه:10380178789 ­- کد پستی:9335137390 (تریلی)خوراك دام شه دانه گلشن فيروزه نيشابور3542369116118358
1401/03/08۷۲ع۱۱۷ ايرانسخاوت برزگر پريخاني9315141146خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_فوشنجان_فضل_بالاده_خيابان امام خميني_كوچه ((دهباشيان))___همكف_شرقي ­- تلفن:9151514615 ­- شناسه:10380096074 ­- کد پستی:9315141146 (تریلی)توليد روستايي فوشنجان3542509919802138
1401/03/08۱۶ع۱۴۶ ايران ۷۹عليرضا چگيني9315171985خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_حميدآباد_فضل_محله تازه_كوچه ولي عصر ۶/۱_كوچه ولي عصر ۶___همكف_ ­- تلفن:9153526212 ­- شناسه:10380164474 ­- کد پستی:9315171985 (تریلی) (جفت)توليدي خوراك دام طوس نيشابور3542449127874952
1401/03/08۷۳ع۸۴۱ ايران۴۶مصطفي كوگير چگيني9315171985خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_حميدآباد_فضل_محله تازه_كوچه ولي عصر ۶/۱_كوچه ولي عصر ۶___همكف_ ­- تلفن:9153526212 ­- شناسه:10380164474 ­- کد پستی:9315171985 (تریلی) (جفت)توليدي خوراك دام طوس نيشابور3542599118487431
1401/03/08۶۴ع۱۴۵ ايران۴۶مرتضي رضاپور9344164765خراسان رضوي_زبرخان_مركزي_شهرك صنعتي خيام_اردوغش_شهرك صنعتي خيام_خيابان كارآفرين جنوبي_كوچه كارآفرين جنوبي ۳___همكف_ ­- تلفن:9155503973 ­- شناسه:10380030884 ­- کد پستی:9344164765 (تریلی) (جفت)كشاورزي دامداران بهشيران شادياخ3542649111382212
1401/03/08۴۹ع۱۲۵ ايران ۹۱شاهرود لطفي اجرلو9344164765خراسان رضوي_زبرخان_مركزي_شهرك صنعتي خيام_اردوغش_شهرك صنعتي خيام_خيابان كارآفرين جنوبي_كوچه كارآفرين جنوبي ۳___همكف_ ­- تلفن:9155503973 ­- شناسه:10380030884 ­- کد پستی:9344164765 (تریلی) (جفت)كشاورزي دامداران بهشيران شادياخ3542629141520687
1401/03/08۳۴ع۵۳۲ ايران۲۶قربان وفايي9346169926خراسان رضوي_زبرخان_مركزي_باغشن_زبرخان_ندارد_ _جاده نيشابور -مشهد(كيلومتر۳۵)___همكف_ ­- تلفن:9153521693 ­- شناسه:10860049323 ­- کد پستی:9346169926 (تریلی) (جفت)دامداران بخش زبرخان3542619125483922
1401/03/08۷۹ع۱۷۶ ايران۱۷امير محمد زاده9346169926خراسان رضوي_زبرخان_مركزي_باغشن_زبرخان_ندارد_ _جاده نيشابور -مشهد(كيلومتر۳۵)___همكف_ ­- تلفن:9153521693 ­- شناسه:10860049323 ­- کد پستی:9346169926 (تریلی) (جفت)دامداران بخش زبرخان3542639144610936
1401/03/08۷۷ع۷۱۶ ايران ۴۶پرويز سلخوري غياثوند9315171985خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_حميدآباد_فضل_محله تازه_كوچه ولي عصر ۶/۱_كوچه ولي عصر ۶___همكف_ ­- تلفن:9153526212 ­- شناسه:10380164474 ­- کد پستی:9315171985 (تریلی)توليدي خوراك دام طوس نيشابور3542579198401609
1401/03/08۵۲ع۳۲۱ ايران ۹۱داوود حامدي كركرق9315171985خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_حميدآباد_فضل_محله تازه_كوچه ولي عصر ۶/۱_كوچه ولي عصر ۶___همكف_ ­- تلفن:9153526212 ­- شناسه:10380164474 ­- کد پستی:9315171985 (تریلی)توليدي خوراك دام طوس نيشابور3542459918049205
1401/03/08۷۸ع۵۴۳ ايران ۹۱جعفر مدبر شيران9317153962خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_كلاغان_مازول_ندارد_ _جاده كمربندي نيشابور - سبزوار___همكف_ ­- تلفن:9151539894 ­- شناسه:14004552230 ­- کد پستی:9317153962 (تریلی) (تک) (جفت)ارم طلائي سبز دشت نيشابور3542609144518122
1401/03/08۷۸ع۳۶۳ ايران ۳۱كيوان سرلك9366118814خراسان رضوي_گلبهار_مركزي_سلوگرد_بيزكي_ندارد_ _جاده حاشيه قديم چناران___همكف_ ­- تلفن:9151155134 ­- شناسه:0935623868 ­- کد پستی:9366118814 (تریلی)محمود سليمي فرد3542279394878102
1401/03/08۱۳ع۱۶۱ ايران ۲۶بهروز رحيمي9189174320خراسان رضوي_بينالود_طرقبه_ديزدر_طرقبه_ندارد_جاده شانديز_خيابان مدرس (بين ۱۰و۸)___همكف_ ­- تلفن:9355884182 ­- شناسه:0939234688 ­- کد پستی:9189174320 (جفت)غلامرضا دهقان3542429150811397
1401/03/08۷۴ع۱۹۹ ايران ۴۶مجيد محمودي گورابي3614949567سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۴___همكف_ ­- تلفن:9121731298 ­- شناسه:10480018767 ­- کد پستی:3614949567 (تریلی)كشاورزي صنعت دامپروري مارال شاهرود3542339113371772
1401/03/08۱۷ع۵۳۸ ايران۷۹اكبر معصومي3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542529121816397
1401/03/08۴۳ع۶۸۷ ايران۷۹حميد امير خاني3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542539122816626
1401/03/08۵۸ع۸۹۳ ايران۴۶حميد نظاميوند چگيني3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542399114647855
1401/03/08۱۶ع۵۹۴ ايران۴۶داداشعلي سلخوري3641894113سمنان_شاهرود_بسطام_بسطام__شهرك رضوي_كوچه يكم(نيلوفر)_جاده (شاهرود_آزادشهر)___همكف_ ­- تلفن:9124733329 ­- شناسه:10480086655 ­- کد پستی:3641894113 (تریلی)گاوداران شاهوار بسطام3542419113323164
1401/03/08۴۸ع۶۳۶ ايران۱۸علي موسوي3641894113سمنان_شاهرود_بسطام_بسطام__شهرك رضوي_كوچه يكم(نيلوفر)_جاده (شاهرود_آزادشهر)___همكف_ ­- تلفن:9124733329 ­- شناسه:10480086655 ­- کد پستی:3641894113 (تریلی)گاوداران شاهوار بسطام3542349188110781
1401/03/08۲۳ع۴۷۷ ايران ۱۷محمد زارعي خير اباد3614949644سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۱___همكف_ ­- تلفن:9121735518 ­- شناسه:10480034500 ­- کد پستی:3614949644 (تریلی)كشاورزي دامداران شاهرود و حومه3542359144616502
1401/03/08۷۲ع۸۴۱ ايران۴۶رجب جودكي چگيني3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542299113326301
1401/03/08۷۸ع۲۶۴ ايران۷۹محمد علي موسي خاني3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542549919253422
1401/03/08۲۷ع۹۸۷ ايران ۴۶مرتض جهاني جيرنده3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542409113394604
1401/03/08۶۷ع۳۲۶ ايران۷۹احمد جليلوند3533162111سمنان_سمنان_مركزي_علي آباد مسجد_حومه_علي آبادمسجد_جاده حسن آباد_جاده كارخانه خوراك دام___همكف_ ­- تلفن:9121319038 ­- شناسه:10480112637 ­- کد پستی:3533162111 (تریلی) (تک)كارخانه خوراك دام و طيور كوير سمنان3542319126826090
1401/03/08۸۳ع۶۵۴ ايران۱۸مجيد قاضي خاني3614949644سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۱___همكف_ ­- تلفن:9121735518 ­- شناسه:10480034500 ­- کد پستی:3614949644 (تریلی)كشاورزي دامداران شاهرود و حومه3542289188139309
1401/03/08۴۳ع۴۵۸ ايران ۴۶كامبيز جودكي چگيني3641894113سمنان_شاهرود_بسطام_بسطام__شهرك رضوي_كوچه يكم(نيلوفر)_جاده (شاهرود_آزادشهر)___همكف_ ­- تلفن:9124733329 ­- شناسه:10480086655 ­- کد پستی:3641894113 (تریلی)گاوداران شاهوار بسطام3542559115472698
1401/03/08۷۶ع۱۴۴ ايران۱۷حامد ابراهيمي آذر3644141121سمنان_شاهرود_بسطام_كارخانه آرد_خرقان_جاده شاهرود آزادشهر_خيابان اصلي_خيابان جاده شاهرود آزادشهر___همكف_ ­- تلفن:9123731679 ­- شناسه:14000252049 ­- کد پستی:3644141121 (تریلی)خوراك دام خرم البرز رادين3542589148076954

8 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهکد پستیآدرسگیرندهبارنامهتلفن راننده
1401/03/08۶۷ع۶۳۷ ايران۴۶حسن نيروز نياي3589135119سمنان_آرادان_كهن آباد_پنجهراري_فروان_پنجهزاري_ _خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9129051827 ­- شناسه:0070659834 ­- کد پستی:3589135119 (تریلی) (جفت)سيدمحمدرضا عشاقي3542569118837737
1401/03/08۸۹ع۷۹۳ ايران ۷۸علي جعفري9343147454خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_سامغان_مازول_ندارد__جاده فيروزه (كيلومتر۱۲)___همكف_ ­- تلفن:9018373047 ­- شناسه:10860219852 ­- کد پستی:9343147454 (تریلی) (تک) (جفت)كشت و صنعت هلال3542519122637851
1401/03/08۱۹ع۲۵۷ ايران ۹۱يعقوب برم مشگين9558156311خراسان رضوي_تربت حيدريه_جلگه رخ_دامداري ۲شركت_پائين رخ_ندارد_ _كوچه دامداري___همكف_ ­- تلفن:9151159008 ­- شناسه:0702633062 ­- کد پستی:9558156311 (جفت)مسعود شركت3542269012736322
1401/03/08۷۱ع۴۷۳ ايران۴۶علي بهاديوند چگيني3643131168سمنان_شاهرود_بسطام_ده خير_خرقان_پايين محله_خيابان بالاآبادي_كوچه محمدي___همكف_ ­- تلفن:9122730108 ­- شناسه:4591287750 ­- کد پستی:3643131168 (تریلی)مهدي حسيني3542329116930988
1401/03/08۵۲ع۵۱۶ ايران ۹۱عباس اسمعيل زاده9349133122خراسان رضوي_نيشابور_ميان جلگه_عشق آباد__عشق اباد_كوچه اميدوار_بلوار امام رضا___همكف_ ­- تلفن:9155511679 ­- شناسه:10380128256 ­- کد پستی:9349133122 (تریلی) (تک) (جفت)دامداران ميان جلگه نيشابور3542499147502755
1401/03/08۸۱ع۳۶۷ ايران ۴۲ابراهيم مرادي9349133122خراسان رضوي_نيشابور_ميان جلگه_عشق آباد__عشق اباد_كوچه اميدوار_بلوار امام رضا___همكف_ ­- تلفن:9155511679 ­- شناسه:10380128256 ­- کد پستی:9349133122 (تریلی) (تک) (جفت)دامداران ميان جلگه نيشابور3542439157055020
1401/03/08۶۷ع۶۵۹ ايران۴۶يوسف كوگير چگيني9349133122خراسان رضوي_نيشابور_ميان جلگه_عشق آباد__عشق اباد_كوچه اميدوار_بلوار امام رضا___همكف_ ­- تلفن:9155511679 ­- شناسه:10380128256 ­- کد پستی:9349133122 (تریلی) (تک) (جفت)دامداران ميان جلگه نيشابور3542379123810497
1401/03/08۲۲ع۷۷۴ ايران۲۱يعقوب بابايي9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542479908046501
1401/03/08۳۴ع۸۶۶ ايران ۲۶بهنام اميري9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542489360365577
1401/03/08۳۸ع۶۸۱ ايران ۱۸يونس مرادي9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542469188126097
1401/03/08۷۷ع۲۶۳ ايران ۴۶لطف الله پيرمرد وند چگيني9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542389113398032
1401/03/08۶۴ع۷۱۵ ايران۱۸مجيد بخشيان مجد9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3542659113398032
1401/03/08۴۴ع۹۲۳ ايران ۹۱توحيد نعمتي9335137390خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_مظفرآباد_ريوند_ندارد_خيابان (شهيد مظفري)_خيابان (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9151515203 ­- شناسه:10380178789 ­- کد پستی:9335137390 (تریلی)خوراك دام شه دانه گلشن فيروزه نيشابور3542309370011802
1401/03/08۷۴ع۸۱۵ ايران۴۶كاظم ضاپور9335137390خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_مظفرآباد_ريوند_ندارد_خيابان (شهيد مظفري)_خيابان (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9151515203 ­- شناسه:10380178789 ­- کد پستی:9335137390 (تریلی)خوراك دام شه دانه گلشن فيروزه نيشابور3542369116118358
1401/03/08۷۲ع۱۱۷ ايرانسخاوت برزگر پريخاني9315141146خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_فوشنجان_فضل_بالاده_خيابان امام خميني_كوچه ((دهباشيان))___همكف_شرقي ­- تلفن:9151514615 ­- شناسه:10380096074 ­- کد پستی:9315141146 (تریلی)توليد روستايي فوشنجان3542509919802138
1401/03/08۱۶ع۱۴۶ ايران ۷۹عليرضا چگيني9315171985خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_حميدآباد_فضل_محله تازه_كوچه ولي عصر ۶/۱_كوچه ولي عصر ۶___همكف_ ­- تلفن:9153526212 ­- شناسه:10380164474 ­- کد پستی:9315171985 (تریلی) (جفت)توليدي خوراك دام طوس نيشابور3542449127874952
1401/03/08۷۳ع۸۴۱ ايران۴۶مصطفي كوگير چگيني9315171985خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_حميدآباد_فضل_محله تازه_كوچه ولي عصر ۶/۱_كوچه ولي عصر ۶___همكف_ ­- تلفن:9153526212 ­- شناسه:10380164474 ­- کد پستی:9315171985 (تریلی) (جفت)توليدي خوراك دام طوس نيشابور3542599118487431
1401/03/08۶۴ع۱۴۵ ايران۴۶مرتضي رضاپور9344164765خراسان رضوي_زبرخان_مركزي_شهرك صنعتي خيام_اردوغش_شهرك صنعتي خيام_خيابان كارآفرين جنوبي_كوچه كارآفرين جنوبي ۳___همكف_ ­- تلفن:9155503973 ­- شناسه:10380030884 ­- کد پستی:9344164765 (تریلی) (جفت)كشاورزي دامداران بهشيران شادياخ3542649111382212
1401/03/08۴۹ع۱۲۵ ايران ۹۱شاهرود لطفي اجرلو9344164765خراسان رضوي_زبرخان_مركزي_شهرك صنعتي خيام_اردوغش_شهرك صنعتي خيام_خيابان كارآفرين جنوبي_كوچه كارآفرين جنوبي ۳___همكف_ ­- تلفن:9155503973 ­- شناسه:10380030884 ­- کد پستی:9344164765 (تریلی) (جفت)كشاورزي دامداران بهشيران شادياخ3542629141520687
1401/03/08۳۴ع۵۳۲ ايران۲۶قربان وفايي9346169926خراسان رضوي_زبرخان_مركزي_باغشن_زبرخان_ندارد_ _جاده نيشابور -مشهد(كيلومتر۳۵)___همكف_ ­- تلفن:9153521693 ­- شناسه:10860049323 ­- کد پستی:9346169926 (تریلی) (جفت)دامداران بخش زبرخان3542619125483922
1401/03/08۷۹ع۱۷۶ ايران۱۷امير محمد زاده9346169926خراسان رضوي_زبرخان_مركزي_باغشن_زبرخان_ندارد_ _جاده نيشابور -مشهد(كيلومتر۳۵)___همكف_ ­- تلفن:9153521693 ­- شناسه:10860049323 ­- کد پستی:9346169926 (تریلی) (جفت)دامداران بخش زبرخان3542639144610936
1401/03/08۷۷ع۷۱۶ ايران ۴۶پرويز سلخوري غياثوند9315171985خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_حميدآباد_فضل_محله تازه_كوچه ولي عصر ۶/۱_كوچه ولي عصر ۶___همكف_ ­- تلفن:9153526212 ­- شناسه:10380164474 ­- کد پستی:9315171985 (تریلی)توليدي خوراك دام طوس نيشابور3542579198401609
1401/03/08۵۲ع۳۲۱ ايران ۹۱داوود حامدي كركرق9315171985خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_حميدآباد_فضل_محله تازه_كوچه ولي عصر ۶/۱_كوچه ولي عصر ۶___همكف_ ­- تلفن:9153526212 ­- شناسه:10380164474 ­- کد پستی:9315171985 (تریلی)توليدي خوراك دام طوس نيشابور3542459918049205
1401/03/08۷۸ع۵۴۳ ايران ۹۱جعفر مدبر شيران9317153962خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_كلاغان_مازول_ندارد_ _جاده كمربندي نيشابور - سبزوار___همكف_ ­- تلفن:9151539894 ­- شناسه:14004552230 ­- کد پستی:9317153962 (تریلی) (تک) (جفت)ارم طلائي سبز دشت نيشابور3542609144518122
1401/03/08۷۸ع۳۶۳ ايران ۳۱كيوان سرلك9366118814خراسان رضوي_گلبهار_مركزي_سلوگرد_بيزكي_ندارد_ _جاده حاشيه قديم چناران___همكف_ ­- تلفن:9151155134 ­- شناسه:0935623868 ­- کد پستی:9366118814 (تریلی)محمود سليمي فرد3542279394878102
1401/03/08۱۳ع۱۶۱ ايران ۲۶بهروز رحيمي9189174320خراسان رضوي_بينالود_طرقبه_ديزدر_طرقبه_ندارد_جاده شانديز_خيابان مدرس (بين ۱۰و۸)___همكف_ ­- تلفن:9355884182 ­- شناسه:0939234688 ­- کد پستی:9189174320 (جفت)غلامرضا دهقان3542429150811397
1401/03/08۷۴ع۱۹۹ ايران ۴۶مجيد محمودي گورابي3614949567سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۴___همكف_ ­- تلفن:9121731298 ­- شناسه:10480018767 ­- کد پستی:3614949567 (تریلی)كشاورزي صنعت دامپروري مارال شاهرود3542339113371772
1401/03/08۱۷ع۵۳۸ ايران۷۹اكبر معصومي3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542529121816397
1401/03/08۴۳ع۶۸۷ ايران۷۹حميد امير خاني3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542539122816626
1401/03/08۵۸ع۸۹۳ ايران۴۶حميد نظاميوند چگيني3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542399114647855
1401/03/08۱۶ع۵۹۴ ايران۴۶داداشعلي سلخوري3641894113سمنان_شاهرود_بسطام_بسطام__شهرك رضوي_كوچه يكم(نيلوفر)_جاده (شاهرود_آزادشهر)___همكف_ ­- تلفن:9124733329 ­- شناسه:10480086655 ­- کد پستی:3641894113 (تریلی)گاوداران شاهوار بسطام3542419113323164
1401/03/08۴۸ع۶۳۶ ايران۱۸علي موسوي3641894113سمنان_شاهرود_بسطام_بسطام__شهرك رضوي_كوچه يكم(نيلوفر)_جاده (شاهرود_آزادشهر)___همكف_ ­- تلفن:9124733329 ­- شناسه:10480086655 ­- کد پستی:3641894113 (تریلی)گاوداران شاهوار بسطام3542349188110781
1401/03/08۲۳ع۴۷۷ ايران ۱۷محمد زارعي خير اباد3614949644سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۱___همكف_ ­- تلفن:9121735518 ­- شناسه:10480034500 ­- کد پستی:3614949644 (تریلی)كشاورزي دامداران شاهرود و حومه3542359144616502
1401/03/08۷۲ع۸۴۱ ايران۴۶رجب جودكي چگيني3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542299113326301
1401/03/08۷۸ع۲۶۴ ايران۷۹محمد علي موسي خاني3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542549919253422
1401/03/08۲۷ع۹۸۷ ايران ۴۶مرتض جهاني جيرنده3647147841سمنان_شاهرود_بسطام_كلاته خيج__رسالت_بلوار استادسيدداودميرباقري_خيابان (شركت دامداران)___همكف_ ­- تلفن:9122737055 ­- شناسه:10480041103 ­- کد پستی:3647147841 (تریلی)قاسمعلي3542409113394604
1401/03/08۶۷ع۳۲۶ ايران۷۹احمد جليلوند3533162111سمنان_سمنان_مركزي_علي آباد مسجد_حومه_علي آبادمسجد_جاده حسن آباد_جاده كارخانه خوراك دام___همكف_ ­- تلفن:9121319038 ­- شناسه:10480112637 ­- کد پستی:3533162111 (تریلی) (تک)كارخانه خوراك دام و طيور كوير سمنان3542319126826090
1401/03/08۸۳ع۶۵۴ ايران۱۸مجيد قاضي خاني3614949644سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۱___همكف_ ­- تلفن:9121735518 ­- شناسه:10480034500 ­- کد پستی:3614949644 (تریلی)كشاورزي دامداران شاهرود و حومه3542289188139309
1401/03/08۴۳ع۴۵۸ ايران ۴۶كامبيز جودكي چگيني3641894113سمنان_شاهرود_بسطام_بسطام__شهرك رضوي_كوچه يكم(نيلوفر)_جاده (شاهرود_آزادشهر)___همكف_ ­- تلفن:9124733329 ­- شناسه:10480086655 ­- کد پستی:3641894113 (تریلی)گاوداران شاهوار بسطام3542559115472698
1401/03/08۷۶ع۱۴۴ ايران۱۷حامد ابراهيمي آذر3644141121سمنان_شاهرود_بسطام_كارخانه آرد_خرقان_جاده شاهرود آزادشهر_خيابان اصلي_خيابان جاده شاهرود آزادشهر___همكف_ ­- تلفن:9123731679 ­- شناسه:14000252049 ­- کد پستی:3644141121 (تریلی)خوراك دام خرم البرز رادين3542589148076954

4 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهکد پستیآدرسگیرندهبارنامهتلفن راننده
1401/03/04۶۸ع۵۹۴ ايران ۷۹مهدي عسگري9343147454خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_سامغان_مازول_ندارد__جاده فيروزه (كيلومتر۱۲)___همكف_ ­- تلفن:9018373047 ­- شناسه:10860219852 ­- کد پستی:9343147454 (تریلی) (تک) (جفت)كشت و صنعت هلال3211919193812466
1401/03/04۹۷ع۱۹۹ ايران ۶۲روح الله نادري3654161141سمنان_شاهرود_مركزي_مجتمع گاوداريهاي شاهرود_دهملا_ندارد__جاده دامغان___همكف_ ­- تلفن:9121731213 ­- شناسه:4591072908 ­- کد پستی:3654161141 (تریلی) (تک) (جفت)حميد اكبريان3211799130248443
1401/03/04۷۷ع۸۲۹ ايران ۴۲امير عطا خاني9361777679خراسان رضوي_چناران_مركزي_چناران__چهارراه رادكان_خيابان كاشاني_كوچه كاشاني ۳ (شهدا ۴)___همكف_ ­- تلفن:9151115538 ­- شناسه:0932185347 ­- کد پستی:9361777679 (جفت)حسين آقاجاني3211429300226344
1401/03/04۶۸ع۳۷۲ ايران ۹۱محسن9364113915خراسان رضوي_چناران_سيدآباد_سيدآباد__ندارد_خيابان فرهنگ(امام علي 6- امام خميني۷)_خيابان امام خميني___همكف_ ­- تلفن:9151825080 ­- شناسه:5228448004 ­- کد پستی:9364113915 (جفت)سيداحمد مظلوم3211409149252558
1401/03/04۳۱ع۳۹۸ ايران ۵۲محمود به نژاد9558156311خراسان رضوي_تربت حيدريه_جلگه رخ_دامداري ۲شركت_پائين رخ_ندارد_ _كوچه دامداري___همكف_ ­- تلفن:9151159008 ­- شناسه:0702633062 ­- کد پستی:9558156311 (جفت)مسعود شركت3211849158343244
1401/03/04۳۴ع۵۳۲ ايران ۲۶قربان وفايي9369177811خراسان رضوي_گلبهار_گلمكان_گاوداري سيدمحمدخا_گلمكان_گاوداري سيدمحمدخادم_ _كوچه محمدخادم___همكف_ ­- تلفن:9153021171 ­- شناسه:5229691026 ­- کد پستی:9369177811 (تریلی)سيدمحمد خادم3211969125483922
1401/03/04۶۷ع۲۲۸ ايران ۱۳مصطفي احمدي3644135635سمنان_شاهرود_بسطام_حسين آبادزنده_خرقان_قلعه پايين_خيابان قلعه زنده_كوچه دوم سمت راست___همكف_ ­- تلفن:9121731032 ­- شناسه:4591148920 ­- کد پستی:3644135635 (جفت)منصور سيف عليان3211759132312733
1401/03/04۹۶ع۱۹۹ ايران ۶۲رجبعلي فلاح نژاد3633115116سمنان_ميامي_مركزي_چاه شماره ۱جودانه_ميامي_ندارد__خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9128731573 ­- شناسه:5209343669 ­- کد پستی:3633115116 (جفت)رضا عرب اسدي3211789118257089
1401/03/04۹۴ع۴۴۳ ايران ۴۳داوود محمدي3633115116سمنان_ميامي_مركزي_چاه شماره ۱جودانه_ميامي_ندارد__خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9128731573 ­- شناسه:5209343669 ­- کد پستی:3633115116 (جفت)رضا عرب اسدي3211839133326750
1401/03/04۷۴ع۲۱۴ ايران ۵۵قاسم پور ولي9349133122خراسان رضوي_نيشابور_ميان جلگه_عشق آباد__عشق اباد_كوچه اميدوار_بلوار امام رضا___همكف_ ­- تلفن:9155511679 ­- شناسه:10380128256 ­- کد پستی:9349133122 (تریلی) (تک) (جفت)دامداران ميان جلگه نيشابور3211979132451511
1401/03/04۶۷ع۶۸۱ ايران ۹۱جهان خدا پرست9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3211929225917245
1401/03/04۵۵ع۹۳۷ ايران ۴۲وحيد زاهدي9358184984خراسان رضوي_مشهد_مركزي_معين آبادعليا_تبادكان_ندارد_جاده كلات (كيلومتر ۲۰)_جاده سدكارده (كيلومتر ۴)__مقابل روستاي گازرگاه_همكف_ ­- تلفن:9151125513 ­- شناسه:10380209691 ­- کد پستی:9358184984 (تریلی)صحرا و دام3211999159311801
1401/03/04۱۸ع۳۲۷ ايران ۳۶مهدي رضايي9358184984خراسان رضوي_مشهد_مركزي_معين آبادعليا_تبادكان_ندارد_جاده كلات (كيلومتر ۲۰)_جاده سدكارده (كيلومتر ۴)__مقابل روستاي گازرگاه_همكف_ ­- تلفن:9151125513 ­- شناسه:10380209691 ­- کد پستی:9358184984 (تریلی)صحرا و دام3212009156203084
1401/03/04۲۵ع۹۱۱ ايران ۹۱ابراهيم اسماعيلي9149194917خراسان رضوي_مشهد_مركزي_شايع_تبادكان_ندارد_جاده كلات_خيابان شهيدكامجو۱/۶___همكف_ ­- تلفن:9355884182 ­- شناسه:0920965271 ­- کد پستی:9149194917 (جفت)احمد رحماني نعيم آبادي3211819149664585
1401/03/04۴۳ع۶۳۳ ايران ۴۳كوروش قرباني9149169988خراسان رضوي_مشهد_مركزي_سيس آباد_تبادكان_ندارد_خيابان رسالت_خيابان رسالت ۹۱___همكف_ ­- تلفن:9151161552 ­- شناسه:0944399436 ­- کد پستی:9149169988 (تریلی)محمدحسين زارع زاده طوس3211989130168857
1401/03/04۶۲ع۸۴۱ ايران ۹۱موسي عبوديت9355169967خراسان رضوي_مشهد_مركزي_پائين ده_ميان ولايت_ندارد_كوچه پايين كارخانه فرش_خيابان پايين ده___همكف_ ­- تلفن:9151131139 ­- شناسه:0700157565 ­- کد پستی:9355169967 (جفت)محمدحسن موسي زاده آغوئي3211829133326750
1401/03/04۵۴ع۶۴۸ ايران ۷۹هادي رمضاني3614949567سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۴___همكف_ ­- تلفن:9121731298 ­- شناسه:10480018767 ­- کد پستی:3614949567 (تریلی)كشاورزي صنعت دامپروري مارال شاهرود3211879056695056
1401/03/04۶۴ع۴۵۱ ايران ۷۹قدير موسي خاني3614949567سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۴___همكف_ ­- تلفن:9121731298 ­- شناسه:10480018767 ­- کد پستی:3614949567 (تریلی)كشاورزي صنعت دامپروري مارال شاهرود3211909051013655
1401/03/04۷۷ع۷۱۶ ايران ۴۶پرويز سلخوري3641894113سمنان_شاهرود_بسطام_بسطام__شهرك رضوي_كوچه يكم(نيلوفر)_جاده (شاهرود_آزادشهر)___همكف_ ­- تلفن:9124733329 ­- شناسه:10480086655 ­- کد پستی:3641894113 (تریلی)گاوداران شاهوار بسطام3211949198401609
1401/03/04۷۷ع۲۶۳ ايران ۴۶لطفي اله پير مردونت چگيني3641894113سمنان_شاهرود_بسطام_بسطام__شهرك رضوي_كوچه يكم(نيلوفر)_جاده (شاهرود_آزادشهر)___همكف_ ­- تلفن:9124733329 ­- شناسه:10480086655 ­- کد پستی:3641894113 (تریلی)گاوداران شاهوار بسطام3211959113398032
1401/03/04۵۶ع۵۷۶ ايران ۷۹روح اله موسي خاني3654161151سمنان_شاهرود_مركزي_مجتمع گاوداريهاي شاهرود_دهملا_ندارد_ _جاده دامغان___همكف_ ­- تلفن:9123730480 ­- شناسه:4591224678 ­- کد پستی:3654161151 (تریلی)مهدي رستمي3211889126823814
1401/03/04۱۷ع۹۷۱ ايران ۵۳حسن احمدي3654161151سمنان_شاهرود_مركزي_مجتمع گاوداريهاي شاهرود_دهملا_ندارد_ _جاده دامغان___همكف_ ­- تلفن:9123730480 ­- شناسه:4591224678 ­- کد پستی:3654161151 (جفت)مهدي رستمي3211779132310834
1401/03/04۷۲ع۴۴۸ ايران ۴۶سعيد نجفي3533162111سمنان_سمنان_مركزي_علي آباد مسجد_حومه_علي آبادمسجد_جاده حسن آباد_جاده كارخانه خوراك دام___همكف_ ­- تلفن:9121319038 ­- شناسه:10480112637 ­- کد پستی:3533162111 (تریلی) (تک)كارخانه خوراك دام و طيور كوير سمنان3211859119844728
1401/03/04۶۶ع۴۹۱ ايران ۴۶علي مراد پور3533162111سمنان_سمنان_مركزي_علي آباد مسجد_حومه_علي آبادمسجد_جاده حسن آباد_جاده كارخانه خوراك دام___همكف_ ­- تلفن:9121319038 ­- شناسه:10480112637 ­- کد پستی:3533162111 (تریلی) (تک)كارخانه خوراك دام و طيور كوير سمنان3211869119322763
1401/03/04۱۷ع۵۳۸ ايران ۷۹اكبر معصومي3535169769سمنان_سمنان_مركزي_شهرك صنعتي شرق_حومه_شهرك صنعتي شرق_خيابان رقابت ۳_خيابان رقابت___همكف_ ­- تلفن:9121318847 ­- شناسه:10101422863 ­- کد پستی:3535169769 (تریلی) (تک)فيروز دام3211939121816397
1401/03/04۸۴ع۷۲۵ ايران ۷۹بهروز حنيفي3614949644سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۱___همكف_ ­- تلفن:9121735518 ­- شناسه:10480034500 ­- کد پستی:3614949644 (تریلی)كشاورزي دامداران شاهرود و حومه3211899901466293
1401/03/04۲۹ع۸۵۷ ايران۷۲محمد حسين رييسي3663133068سمنان_شاهرود_بيارجمند_مجتمع پويش دام بيارجمند_بيارجمند_ندارد_ _جاده خانخودي_مجتمع گاوداري__همكف_ ­- تلفن:9127730414 ­- شناسه:6429981177 ­- کد پستی:3663133068 (جفت)اميد احمدي3211769111544933
1401/03/04۶۳ع۷۲۵ ايران ۷۱ابراهيم اسماعيلي3663133068سمنان_شاهرود_بيارجمند_مجتمع پويش دام بيارجمند_بيارجمند_ندارد_ _جاده خانخودي_مجتمع گاوداري__همكف_ ­- تلفن:9127730414 ­- شناسه:6429981177 ­- کد پستی:3663133068 (جفت)اميد احمدي3211809137005621

3 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهکد پستیآدرسگیرندهبارنامهتلفن راننده
1401/03/03۷۹ع۱۷۶ ايران ۱۷امير محمد زاده3589135119سمنان_آرادان_كهن آباد_پنجهراري_فروان_پنجهزاري_ _خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9129051827 ­- شناسه:0070659834 ­- کد پستی:3589135119 (تریلی) (جفت)سيدمحمدرضا عشاقي3211669144610936
1401/03/03۴۳ع۶۱۳ ايران ۷۹حامد حسن3589135119سمنان_آرادان_كهن آباد_پنجهراري_فروان_پنجهزاري_ _خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9129051827 ­- شناسه:0070659834 ­- کد پستی:3589135119 (تریلی) (جفت)سيدمحمدرضا عشاقي3211659127852859
1401/03/03۵۶ع۱۲۳ ايران۴۶محمد جهاني9343147454خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_سامغان_مازول_ندارد__جاده فيروزه (كيلومتر۱۲)___همكف_ ­- تلفن:9018373047 ­- شناسه:10860219852 ­- کد پستی:9343147454 (تریلی) (تک) (جفت)كشت و صنعت هلال3211599397366191
1401/03/03۵۵ع۸۵۵ ايران۴۶رسول بخرد9343147454خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_سامغان_مازول_ندارد__جاده فيروزه (كيلومتر۱۲)___همكف_ ­- تلفن:9018373047 ­- شناسه:10860219852 ­- کد پستی:9343147454 (تریلی) (تک) (جفت)كشت و صنعت هلال3211609123423757
1401/03/03۲۴ع۸۳۹ ايران۵۳محمد جواد3654161141سمنان_شاهرود_مركزي_مجتمع گاوداريهاي شاهرود_دهملا_ندارد__جاده دامغان___همكف_ ­- تلفن:9121731213 ­- شناسه:4591072908 ­- کد پستی:3654161141 (تریلی) (تک) (جفت)حميد اكبريان3211519902436208
1401/03/03۴۷ع۴۶۹ ايران ۹۱سيامك آژير9364166853خراسان رضوي_چناران_مركزي_سرك_چناران_ندارد_كوچه (آبادي)_بزرگراه مشهد-چناران___همكف_ ­- تلفن:9158344073 ­- شناسه:10861164372 ­- کد پستی:9364166853 (تریلی) (تک) (جفت)اخشان خراسان3211579141541363
1401/03/03۱۸ع۷۳۸ ايران۲۶عارف شراري9355194590خراسان رضوي_مشهد_مركزي_سروآباد_ميان ولايت_ندارد_خيابان صاحب الزمان_خيابان صاحب الزمان ۱۹___همكف_ ­- تلفن:9153143044 ­- شناسه:0935553436 ­- کد پستی:9355194590 (تریلی)هادي علي پور3211649363647710
1401/03/03۸۳ع۹۱۸ ايران ۱۸علي ديني9199139188خراسان رضوي_مشهد_مركزي_فرخد_تبادكان_فرخد_خيابان اصلي_كوچه آخرراه پرمه___همكف_ ­- تلفن:9151180838 ­- شناسه:6519745367 ­- کد پستی:9199139188 (تریلی)محمدحسن طاهري دوغ آبادي3211749187081200
1401/03/03۴۲ع۴۱۶ ايران۴۵رسول موسي9357197785خراسان رضوي_مشهد_مركزي_كلاته سيدعلي_طوس_ندارد_خيابان شاهنامه ۷۶_خيابان دوراهي سمت چپ (فرعي اول)_مجتمع گاوداري يوسف قاسمي__همكف_ ­- تلفن:9151135649 ­- شناسه:0943807875 ­- کد پستی:9357197785 (تریلی)يوسف قاسمي3211719918286970
1401/03/03۹۷ع۱۳۴ ايران ۲۳عباس اكبري3656175340سمنان_شاهرود_مركزي_پاسگاه بازرسي شهيدنوري_حومه_پاسگاه بازرسي شهيدنوري_جاده مشهد_جاده بدشت___همكف_ ­- تلفن:9121731139 ­- شناسه:5309844279 ­- کد پستی:3656175340 (تریلی) (جفت)بختيار سيف عليان3211549133326880
1401/03/03۱۳ع۸۴۲ ايران۵۳محسن شريفي3656175340سمنان_شاهرود_مركزي_پاسگاه بازرسي شهيدنوري_حومه_پاسگاه بازرسي شهيدنوري_جاده مشهد_جاده بدشت___همكف_ ­- تلفن:9121731139 ­- شناسه:5309844279 ­- کد پستی:3656175340 (تریلی) (جفت)بختيار سيف عليان3211529138319818
1401/03/03۴۸ع۶۳۶ ايران۱۸علي موسوي3656175342سمنان_شاهرود_مركزي_پاسگاه بازرسي شهيدنوري_حومه_پاسگاه بازرسي شهيدنوري_جاده مشهد_جاده بدشت___همكف_ ­- تلفن:9123731343 ­- شناسه:4591936821 ­- کد پستی:3656175342 (تریلی)سيدمحمد حسيني نژاد3211639188110781
1401/03/03۳۵ع۵۳۹ ايران۶۲ميثم لطفيان3644135635سمنان_شاهرود_بسطام_حسين آبادزنده_خرقان_قلعه پايين_خيابان قلعه زنده_كوچه دوم سمت راست___همكف_ ­- تلفن:9121731032 ­- شناسه:4591148920 ­- کد پستی:3644135635 (جفت)منصور سيف عليان3211629111772493
1401/03/03۵۲ع۶۶۴ ايران۶۸حميدرضا9335137390خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_مظفرآباد_ريوند_ندارد_خيابان (شهيد مظفري)_خيابان (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9151516103 ­- شناسه:10380178789 ­- کد پستی:9335137390 (تریلی)خوراك دام شه دانه گلشن فيروزه نيشابور3211679370981192
1401/03/03۶۴ع۹۱۶ ايران۷۹جمشيد اوخسيداني9335137390خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_مظفرآباد_ريوند_ندارد_خيابان (شهيد مظفري)_خيابان (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9151516103 ­- شناسه:10380178789 ­- کد پستی:9335137390 (تریلی)خوراك دام شه دانه گلشن فيروزه نيشابور3211689112330851
1401/03/03۵۵ع۴۲۲ ايران۴۶امير نظامي9335137390خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_مظفرآباد_ريوند_ندارد_خيابان (شهيد مظفري)_خيابان (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9151516103 ­- شناسه:10380178789 ­- کد پستی:9335137390 (تریلی)خوراك دام شه دانه گلشن فيروزه نيشابور3211709111378359
1401/03/03۷۴ع۹۹۴ ايران۴۶افشين9335137390خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_مظفرآباد_ريوند_ندارد_خيابان (شهيد مظفري)_خيابان (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9151516103 ­- شناسه:10380178789 ­- کد پستی:9335137390 (تریلی)خوراك دام شه دانه گلشن فيروزه نيشابور3211699115061535
1401/03/03۲۴ع۷۹۳ ايران۱۳محمد احساني9317153962خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_كلاغان_مازول_ندارد_ _جاده كمربندي نيشابور - سبزوار___همكف_ ­- تلفن:9151539894 ­- شناسه:14004552230 ­- کد پستی:9317153962 (تریلی) (تک) (جفت)ارم طلائي سبز دشت نيشابور3211729132753971
1401/03/03۱۷ع۷۶۶ ايران۴۳علي احساني9317153962خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_كلاغان_مازول_ندارد_ _جاده كمربندي نيشابور - سبزوار___همكف_ ­- تلفن:9151539894 ­- شناسه:14004552230 ­- کد پستی:9317153962 (تریلی) (تک) (جفت)ارم طلائي سبز دشت نيشابور3211739131366925
1401/03/03۴۳ع۶۸۷ ايران ۷۹حميد امير خاني3614949567سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۴___همكف_ ­- تلفن:9121731298 ­- شناسه:10480018767 ­- کد پستی:3614949567 (تریلی)كشاورزي صنعت دامپروري مارال شاهرود3211619122816626
1401/03/03۲۳ع۴۳۱ ايران ۷۲ميثم حسني3535169769سمنان_سمنان_مركزي_شهرك صنعتي شرق_حومه_شهرك صنعتي شرق_خيابان رقابت ۳_خيابان رقابت___همكف_ ­- تلفن:9127320188 ­- شناسه:10101422863 ­- کد پستی:3535169769 (تریلی) (جفت)فيروز دام3211589119523724
1401/03/03۸۳ع۹۵۹ ايران ۷۹اسمعيل اكبري3535169769سمنان_سمنان_مركزي_شهرك صنعتي شرق_حومه_شهرك صنعتي شرق_خيابان رقابت ۳_خيابان رقابت___همكف_ ­- تلفن:9127320188 ­- شناسه:10101422863 ­- کد پستی:3535169769 (تریلی) (جفت)فيروز دام3211539195998610
1401/03/03۳۱ع۶۱۹ ايران ۷۲رضا جعفري نودهي3533116738سمنان_سمنان_مركزي_حسن آباد_حومه_ندارد_كوچه (بي نام۲)_خيابان دامداران و كشاورزان__كوروش رضايي_همكف_ ­- تلفن:9121397860 ­- شناسه:10480041711 ­- کد پستی:3533116738 (جفت)توليدي و كشاورزي و دامداري سكاك3211569117318928
1401/03/03۳۳ع۶۱۹ ايران ۷۲رضا اسد زاده3517784573سمنان_سمنان_مركزي_سمنان__محلات_كوچه حكيم الهي ۲۱/۱_بلوار حكيم الهي___همكف_ ­- تلفن:9123314571 ­- شناسه:4569037526 ­- کد پستی:3517784573 (جفت)كريم ابراهيم زاده3211559112522573

2 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر انزلی

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهکد پستیآدرسگیرندهبارنامهتلفن راننده
1401/03/02۱۶ع۹۱۴ ايران ۳۲محمد9364166853خراسان رضوي_چناران_مركزي_سرك_چناران_ندارد_كوچه (آبادي)_بزرگراه مشهد-چناران___همكف_ ­- تلفن:9158344073 ­- شناسه:10861164372 ­- کد پستی:9364166853 (تریلی) (تک) (جفت)اخشان خراسان3211439154463765
1401/03/02۹۸ع۸۸۴ ايران ۱۸علي نعمتي9361957698خراسان رضوي_چناران_مركزي_چناران__پل زيرگذر_كوچه شهيدبهشتي ۱۲_خيابان شهيدبهشتي___همكف_ ­- تلفن:9151240085 ­- شناسه:0702325651 ­- کد پستی:9361957698 (جفت)حسن ابريشمي3211419188123260
1401/03/02۱۶ع۵۶۷ ايران ۲۶اسمعيل واعظ9357165181خراسان رضوي_مشهد_مركزي_شاه فيل_طوس_ندارد_كوچه مسجد_كوچه شجاع نيا___همكف_ ­- تلفن:9151153129 ­- شناسه:0937217956 ­- کد پستی:9357165181 (تریلی)حسن دشتي3211489150965570
1401/03/02۵۸ع۷۲۵ ايران ۸۳عباس شعباني3656175342سمنان_شاهرود_مركزي_پاسگاه بازرسي شهيدنوري_حومه_پاسگاه بازرسي شهيدنوري_جاده مشهد_جاده بدشت___همكف_ ­- تلفن:9123731343 ­- شناسه:4591936821 ­- کد پستی:3656175342 (تریلی)سيدمحمد حسيني نژاد3211509177515842
1401/03/02۴۱ع۹۲۴ ايران۹۱محبوب لطفي3645140118سمنان_شاهرود_بسطام_راهدارخانه ابراهيم آباد_خرقان_قنات سياه_جاده كيلومتر ۲۲آزادشهر_جاده قديم قلعه نوخرقان___همكف_ ­- تلفن:9127737592 ­- شناسه:4591689662 ­- کد پستی:3645140118 (جفت)محسن محمدي3211359149664453
1401/03/02۲۵ع۶۹۶ ايران ۹۱حافظ سلامي3645140118سمنان_شاهرود_بسطام_راهدارخانه ابراهيم آباد_خرقان_قنات سياه_جاده كيلومتر ۲۲آزادشهر_جاده قديم قلعه نوخرقان___همكف_ ­- تلفن:9127737592 ­- شناسه:4591689662 ­- کد پستی:3645140118 (جفت)محسن محمدي3211379141564216
1401/03/02۳۳ع۷۵۳ ايران ۲۹عرفان3533193431سمنان_سمنان_مركزي_خيرآباد_حومه_خيراباد_كوچه امامزاده هاشم_كوچه فردوس۶___همكف_ ­- تلفن:9121319235 ­- شناسه:4568923409 ­- کد پستی:3533193431 (تریلی)رضا عرب3211469185122989
1401/03/02۴۸ع۹۵۱ ايران ۲۴سجاد شرفي9317158967خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_قلعه نوجمشيد_مازول_ندارد_كوچه انتهاي كوچه_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9151511864 ­- شناسه:10380055270 ­- کد پستی:9317158967 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي دامداران نيشابور3211499014392135
1401/03/02۶۶ع۷۷۶ ايران ۵۹احمد بروغني9348115380خراسان رضوي_نيشابور_مركزي_محمودآبادفضل_دربقاضي_مسجد_ _خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9153515449 ­- شناسه:14006123762 ­- کد پستی:9348115380 (جفت)زمرد دانه پارس عطار3211459114081060
1401/03/02۳۹ع۹۴۵ ايران ۹۱داور برزگر جبه9149194917خراسان رضوي_مشهد_مركزي_شايع_تبادكان_ندارد_جاده كلات_خيابان شهيدكامجو۱/۶___همكف_ ­- تلفن:9355884182 ­- شناسه:0920965271 ­- کد پستی:9149194917 (جفت)احمد رحماني نعيم آبادي3211369149527487
1401/03/02۷۴ع۱۹۵ ايران ۹۱حسين هلالي3614949567سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۴___همكف_ ­- تلفن:9121731298 ­- شناسه:10480018767 ­- کد پستی:3614949567 (جفت)كشاورزي صنعت دامپروري مارال شاهرود3211389143586244
1401/03/02۲۳ع۳۸۸ ايران ۹۱رمضان كريمي3614949567سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۴___همكف_ ­- تلفن:9121731298 ­- شناسه:10480018767 ­- کد پستی:3614949567 (جفت)كشاورزي صنعت دامپروري مارال شاهرود3211399146284267
1401/03/02۲۵ع۲۱۷ ايران ۱۸محمد جواد3614949644سمنان_شاهرود_مركزي_شاهرود__شهرك صنعتي فاز۱_خيابان صنعت_خيابان صنعت ۱___همكف_ ­- تلفن:9121735518 ­- شناسه:10480034500 ­- کد پستی:3614949644 (جفت)كشاورزي دامداران شاهرود و حومه3211449181116116
1401/03/02۳۱ع۸۹۱ ايران ۲۷بايرام قرباني3535164580سمنان_سمنان_مركزي_شهرك صنعتي شرق_حومه_شهرك صنعتي شرق_خيابان كوشش ۵_بلوار انقلاب___همكف_ ­- تلفن:9127320188 ­- شناسه:10480083200 ­- کد پستی:3535164580 (جفت)اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي دامداران استان سمنان3211479141635537