ارتباط با ما 02186058870-6

آمار بارگیری های روزانه بندر امیرآباد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

آمار بارگیری های روزانه بندر امیرآباد

برای شفاف سازی حداکثری فعالیت های شرکت، در این صفحه اطلاعات بارگیری های شرکت آریو تجارت سهیل در بندر امیرآباد را بصورت روزانه میتوانید مشاهده کنید.

 

20 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
523989آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949112534835329ع48اسماعیل عباسی رستمیالیگودرزذرت دامی1401/04/20
523990آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949114755133735ع49علی جزءبستجانیالیگودرزذرت دامی1401/04/20

18 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
523849آقاي محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949114755133735ع49علی جزءبستجانیالیگودرزذرت دامی1401/04/18

16 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
523576آقاي 343محمدزمان جوکار2451874031181409545022 /نوجین بلوار ولایت خیابان امام خمینی 091732254799178509289258ع38امین دوگانی آغچغلوفراشبندذرت دامی1401/04/16
523579آقاي 343محمدزمان جوکار2451874031181409545022 /نوجین بلوار ولایت خیابان امام خمینی 091732254799171313117911ع35حسین بیگ اینالوفراشبندذرت دامی1401/04/16

15 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
523351آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949118269236588ع66جابر رستمی کمیشانیالیگودرزذرت دامی1401/04/15
523350آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949113520775854ع38محمد عموئی کمیشانیالیگودرزذرت دامی1401/04/15
523365آقاي 385شهرام اصغری3859864602180912164531 /کرفتو ظفرآباد زرینه داخل روستا 091242649119017993767259ع53مجید اشکان تباردیواندرهذرت دامی1401/04/15
523387آقاي 343محمدزمان جوکار2451874031181409545022 /نوجین بلوار ولایت خیابان امام خمینی 091732254799171260793876ع15حاجی بابا نعمتیفراشبندذرت دامی1401/04/15
523433آقاي 343محمدزمان جوکار2451874031181409545022 /نوجین بلوار ولایت خیابان امام خمینی 091732254799179283964469ع64عباس دشتبالیفراشبندذرت دامی1401/04/15
523382آقاي 343محمدزمان جوکار2451874031181409545022 /نوجین بلوار ولایت خیابان امام خمینی 091732254799177297090296ع94مهرزاد آزادی سلوکلوفراشبندذرت دامی1401/04/15
523392آقاي 346خان اوغلان قوی بازوگیگلو5049468558221203434814 /آلنی آشاقی باش بلورا امام خمینی 091466495129146283270996ع52حسن اسدزاده تپهمشگین شهرذرت دامی1401/04/15
523415آقاي خان اوغلان قوی بازوگیگلو5049468558221203434814 /آلنی آشاقی باش بلورا امام خمینی 091466495129146283270996ع52حسن اسدزاده تپهمشگین شهرذرت دامی1401/04/15
523391آقاي 346خان اوغلان قوی بازوگیگلو5049468558221203434814 /آلنی آشاقی باش بلورا امام خمینی 091466495129141777013737ع61علی خبیریمشگین شهرذرت دامی1401/04/15
523414آقاي خان اوغلان قوی بازوگیگلو5049468558221203434814 /آلنی آشاقی باش بلورا امام خمینی 091466495129141777013737ع61علی خبیریمشگین شهرذرت دامی1401/04/15
523379آقاي 346خان اوغلان قوی بازوگیگلو5049468558221203434814 /آلنی آشاقی باش بلورا امام خمینی 091466495129906815731283ع34فرهاد امیرخانلومشگین شهرذرت دامی1401/04/15
523361آقاي 346خان اوغلان قوی بازوگیگلو5049468558221203434814 /آلنی آشاقی باش بلورا امام خمینی 091466495129149888503861ع55محمد عزیزی قشلاقیمشگین شهرذرت دامی1401/04/15
523367آقاي 346خان اوغلان قوی بازوگیگلو5049468558221203434814 /آلنی آشاقی باش بلورا امام خمینی 091466495129149888503861ع55محمد عزیزی قشلاقیمشگین شهرذرت دامی1401/04/15

14 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
523227آقاي 381علیرضا احمری2754097716181410193014 /چیچکلوی باش قلعه جاده شهیدکلانتری 091414170899147039912116ع11حسین استادی قشلاقیارومیهذرت دامی1401/04/14
523230آقاي 381علیرضا احمری2754097716181410193014 /چیچکلوی باش قلعه جاده شهیدکلانتری 091414170899148209698945ع82داور دلیلی قشلاقیارومیهذرت دامی1401/04/14
523223آقاي 381علیرضا احمری2754097716181410193014 /چیچکلوی باش قلعه جاده شهیدکلانتری 091414170899147098275585ع82سلمان فرج زاده اجیرلوارومیهذرت دامی1401/04/14
523224آقاي 381علیرضا احمری2754097716181410193014 /چیچکلوی باش قلعه جاده شهیدکلانتری 091414170899148194082922ع71محبوب فرج زاده اجیرلوارومیهذرت دامی1401/04/14
523272آقاي 381علیرضا احمری2754097716181410193014 /چیچکلوی باش قلعه جاده شهیدکلانتری 091414170899916190497845ع51مهدی علویارومیهذرت دامی1401/04/14
523225آقاي 381علیرضا احمری2754097716181410193014 /چیچکلوی باش قلعه جاده شهیدکلانتری 091414170899148204407954ع63کیهان آفتابیارومیهذرت دامی1401/04/14
523238آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949114755133422ع33علی جزءبستجانیالیگودرزذرت دامی1401/04/14
523309آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949114755133735ع49علی جزءبستجانیالیگودرزذرت دامی1401/04/14
523216آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559901073425259ع45حمیدرضا پورموسیتیران و کرونذرت دامی1401/04/14
523220آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559111245562138ع37قنبرعلی فلاح رسکتیتیران و کرونذرت دامی1401/04/14
523212آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559119596159616ع37مهدی قربانیتیران و کرونذرت دامی1401/04/14
523280شرکت 367یک صدو هفتاد ودو مرغ برادران10980228020181109032222/ حاجی پمق خیابان داخل روستا خیابان سیدباقر 091817102509134317031329ع92ابوالفضل طاهریدهگلانذرت دامی1401/04/14
523279شرکت 367یک صدو هفتاد ودو مرغ برادران10980228020181109032222/ حاجی پمق خیابان داخل روستا خیابان سیدباقر 091817102509134087339292ع15جعفر طاهری قلعه ناظریدهگلانذرت دامی1401/04/14
523278شرکت 367یک صدو هفتاد ودو مرغ برادران10980228020181109032222/ حاجی پمق خیابان داخل روستا خیابان سیدباقر 091817102509134312031458ع94جواد کاشفیدهگلانذرت دامی1401/04/14
523284شرکت 367یک صدو هفتاد ودو مرغ برادران10980228020181109032222/ حاجی پمق خیابان داخل روستا خیابان سیدباقر 091817102509138084699811ع24علی جعفریدهگلانذرت دامی1401/04/14
523256آقاي 385شهرام اصغری3859864602180912164531 /کرفتو ظفرآباد زرینه داخل روستا 091242649119183767661956ع76علی رسولیدیواندرهذرت دامی1401/04/14
523239آقاي 385شهرام اصغری3859864602180912164531 /کرفتو ظفرآباد زرینه داخل روستا 091242649119119540119542ع15هادی پاکزادزرندینیدیواندرهذرت دامی1401/04/14
523271شرکت 373خوراک دام و طیور و آبزیان روانسر .10861705959191109411129 / شهرک حسن آباد خ اصلی خوراکدام طیور آبزیان روانسر 091813076249914530133359ع15وحید ابراهیمی زرندینیروانسرذرت دامی1401/04/14
523267شرکت 373خوراک دام و طیور و آبزیان روانسر .10861705959191109411129 / شهرک حسن آباد خ اصلی خوراکدام طیور آبزیان روانسر 091813076249165317324425ع49یونس قاسمیروانسرذرت دامی1401/04/14
523221آقاي 363جواد فاتحی4284138502181709045822 /حاجی احمد زنجانرود جاده کیلومتر3زنجان میانه 091905963539118541291683ع38علی امامی زرندینیزنجانذرت دامی1401/04/14
523210شرکت 358گوهر دانه10760401755201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 091112839639118501745344ع17علی دادگرساریذرت دامی1401/04/14
523209آقاي 350علیرضا آقازیارتی فراهانی55808433191407111522 /ساوجبلاغ مرغک یک سعیدآباد خیابان گل ماکیان 091232651099111577494276ع26فاضل حاجیان اسرمیساوجبلاغذرت دامی1401/04/14
523211آقاي 350علیرضا آقازیارتی فراهانی55808433191407111522 /ساوجبلاغ مرغک یک سعیدآباد خیابان گل ماکیان 091232651099111526607736ع39قربان ترابی مزدیساوجبلاغذرت دامی1401/04/14
523248آقاي 364حسن احسان دوست794017991191301332008/ رباط سرپوشی خیابان رباط 091517097659113516390627ع32محمود احمدی مقدمسبزوارذرت دامی1401/04/14
523276آقاي 386محمد صفویه4321044431181409285522 /کوهین دودهه ایلات قاقازان غربی خیابان امام خمینی 091228100349113520680917ع39حمیدرضا ذوالفقاری پاجیقزوینذرت دامی1401/04/14
523233آقاي 386محمد صفویه4321044431181409285522 /کوهین دودهه ایلات قاقازان غربی خیابان امام خمینی 091228100349119560682299ع49سیدمحمدعلی احسانی امرئیقزوینذرت دامی1401/04/14
523237شرکت 377گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959119541009464ع37رحمان حیدری آلوکندهمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/14
523214شرکت 377گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959111586066441ع87محمد تبرائیمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/14

13 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
523088آقاي 345حجت کریمی4171851939181609591422 /بخش بربرود شرقی روستا کندمینه جاده اصفهان خیابان مرغداری 091990260399112079979559ع12احمد جعفری تیرتاشیالیگودرزذرت دامی1401/04/13
523113آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949118631518791ع22امیر عالیهالیگودرزذرت دامی1401/04/13
523153آقاي 360محسن شهروسوند4172715461181609413822 /بربرود شرقی اسماهور علیا کوچه جاده قدیم اصفهان کیلومتر8جاده اصفهان 091636401949111577818283ع24بهروز حسنی بزمین آبادیالیگودرزذرت دامی1401/04/13
523079آقاي 345حجت کریمی4171851939181609591422 /بخش بربرود شرقی روستا کندمینه جاده اصفهان خیابان مرغداری 091990260399132301961845ع76جواد یوسفیالیگودرزذرت دامی1401/04/13
523080آقاي 345حجت کریمی4171851939181609591422 /بخش بربرود شرقی روستا کندمینه جاده اصفهان خیابان مرغداری 091990260399128360410179ع94حسین یزدانیالیگودرزذرت دامی1401/04/13
523115آقاي 345حجت کریمی4171851939181609591422 /بخش بربرود شرقی روستا کندمینه جاده اصفهان خیابان مرغداری 091990260399111166302952ع26یعقوب عبادی جامخانهالیگودرزذرت دامی1401/04/13
523086آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559119531424244ع54باقر بابویه دارابیتیران و کرونذرت دامی1401/04/13
523072آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559309115729281ع48حسین نیک روچالوپلیتیران و کرونذرت دامی1401/04/13
523090آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559111550417978ع11سیدحسن دارابیتیران و کرونذرت دامی1401/04/13
523071آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559364307376868ع46علی فلاح مقدمتیران و کرونذرت دامی1401/04/13
523093آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559113582500637ع13مرتضی آهنگردارابیتیران و کرونذرت دامی1401/04/13
523073آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559364779063467ع37منصور دیانتیران و کرونذرت دامی1401/04/13
523087آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 091313100559119548751398ع33مهدی حسینعلی نژادسفیدکوهیتیران و کرونذرت دامی1401/04/13
523158آقاي 355احمد ذبیحی اترگله5829505800181011330214 / فوتم سفلی حسن رضا کوچه طبیعت بن بست دریا 091131368459118501745344ع17علی دادگرجویبارذرت دامی1401/04/13
523118آقاي 355احمد ذبیحی اترگله5829505800181011330214 / فوتم سفلی حسن رضا کوچه طبیعت بن بست دریا 091131368459118501745923ع52علی دادگرجویبارذرت دامی1401/04/13
523082آقاي 376محمود یاراحمدی فرد4218671761181310092714 /تنوردر ژان کوچه پرورش ماهی 929دورود 091666854749162987726449ع89بهمن دادخواه عسکرانیدورودذرت دامی1401/04/13
523063آقاي 375محمود یاراحمدی فرد4218671761181310092714 /تنوردر ژان کوچه پرورش ماهی 929دورود 091666854749111540250339ع51علی بهروزاسرمیدورودذرت دامی1401/04/13
523104شرکت 361تولیدی مرغ گوشتی وزملا البرز .1076035013818119163022 / دودانگه روستای ورزملا بنافت بن بست امامزاده 091164032599374806429474ع87حسین رستمیساریذرت دامی1401/04/13
523126شرکت 361تولیدی مرغ گوشتی وزملا البرز .1076035013818119163022 / دودانگه روستای ورزملا بنافت بن بست امامزاده 091164032599111561737944ع35سیدجواد هاشمی نسب قلعه سریساریذرت دامی1401/04/13
523069آقاي 350علیرضا آقازیارتی فراهانی55808433191407111522 /ساوجبلاغ مرغک یک سعیدآباد خیابان گل ماکیان 091232651099379896118455ع85علی رسولی جامخانهساوجبلاغذرت دامی1401/04/13
523098آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی2162693682181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679371526391498ع41سیدحسین موسوی فردسوادکوهذرت دامی1401/04/13
523055آقاي 369 نبی اله عابدینی2162411288181709193222 / دوک نوکندکلا دوک خ دوک نبی اله عابدینی 091112888939115746004364ع79علی اکبر سعدی چالوپلیقائم شهرذرت دامی1401/04/13
523054آقاي 372محمدرضا اعظمی2161373382181409294922 /دیوکلاسفلی بالاتجن حپخیابان کیاکلا 091111010489118501745344ع17علی دادگرقائم شهرذرت دامی1401/04/13
523065شرکت 387سپاهان دانه پارسیان .10260501719191109382301 / گرکن جنوبی منطقه صنعتی مبارکه نورآباد خ اصلی دوم سپاهان دانه پارسیان 099215623139113551183571ع46علی مرعشیمبارکهذرت دامی1401/04/13
523109شرکت 377گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959111569677554ع15حسن عباس نژادمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/13
523169شرکت 377گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959909483474441ع23حمزه خلف نژادمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/13
523123شرکت 377گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959111523147965ع34رمضانعلی نادری بوانلومشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/13
523167شرکت 377گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959050544514123ع69یحیی خلف نژادمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/13
523061آقاي 357محمدعلی رضائی کمال آباد1249584191181209461522 /گزلا کوهستان کوچه مرغداری رضایی 091285392249113553871672ع26بهروز آهنگردارابینائینذرت دامی1401/04/13
523085آقاي محمدعلی رضائی کمال آباد1249584191181209461522 /گزلا کوهستان کوچه مرغداری رضایی 091285392249111560449362ع39حسین پاک زادزرندینینائینذرت دامی1401/04/13
523078آقاي 357محمدعلی رضائی کمال آباد1249584191181209461522 /گزلا کوهستان کوچه مرغداری رضایی 091285392249119522967274ع96سیدکاظم حسینینائینذرت دامی1401/04/13
523067آقاي 357محمدعلی رضائی کمال آباد1249584191181209461522 /گزلا کوهستان کوچه مرغداری رضایی 091285392249389797929396ع43عبدالرضا قاسمی پجتینائینذرت دامی1401/04/13

12 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولسریال پلاکپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
522935شرکت 349پگاه جهان نما .10700147722191109024507/ شهرک صنعتی آق قلا گرگان بوی خ صنعت 6 خ صنعت 5 پگاه جهان نما 09127028935911355465572333ع39حبیب خدانظرکلتیآق قلاذرت دامی1401/04/12
522932شرکت 349پگاه جهان نما .10700147722191109024507/ شهرک صنعتی آق قلا گرگان بوی خ صنعت 6 خ صنعت 5 پگاه جهان نما 09127028935911356046372874ع46حمید محمدزاده لمراسکیآق قلاذرت دامی1401/04/12
522939شرکت 349پگاه جهان نما .10700147722191109024507/ شهرک صنعتی آق قلا گرگان بوی خ صنعت 6 خ صنعت 5 پگاه جهان نما 09127028935905465175472887ع46علی اصغر مقصودی گل چالیآق قلاذرت دامی1401/04/12
522998شرکت 349پگاه جهان نما .10700147722191109024507/ شهرک صنعتی آق قلا گرگان بوی خ صنعت 6 خ صنعت 5 پگاه جهان نما 09127028935911863635272585ع38مهدی اسدی قره تپهآق قلاذرت دامی1401/04/12
522930شرکت 380آمل به دانه طبرستان .10760297174190809154302/ دشت سر بابکان شهرک صنعتی بابکان خیابان هارون کلا کوچه شقایق 09123039162911254616872836ع37حمید واحدیآملذرت دامی1401/04/12
522941شرکت 380آمل به دانه طبرستان .10760297174190809154302/ دشت سر بابکان شهرک صنعتی بابکان خیابان هارون کلا کوچه شقایق 09123039162911352281372491ع42محمد یحیی پورآستانیآملذرت دامی1401/04/12
523009شرکت 365 خوراک دام و طیور و آبزیان گل دانه صحرا .14003182549191009331001 / شهرک صنعتی بندرترکمن جعفربای جنوبی خ ملانفس ک ملانفس1 09114112626911152314772965ع34رمضانعلی نادری بوانلوبندر ترکمنذرت دامی1401/04/12
522926شرکت 365 خوراک دام و طیور و آبزیان گل دانه صحرا .14003182549191009331001 / شهرک صنعتی بندرترکمن جعفربای جنوبی خ ملانفس ک ملانفس1 09114112626911157834862574ع13قربانعلی محمدزاده میانگلهبندر ترکمنذرت دامی1401/04/12
522929شرکت 365 خوراک دام و طیور و آبزیان گل دانه صحرا .14003182549191009331001 / شهرک صنعتی بندرترکمن جعفربای جنوبی خ ملانفس ک ملانفس1 09114112626911890240159779ع13محسن رنجبرسوچلمائیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/12
522951آقاي 384محمد کرباسی نجف آبادی1091114455191101354215 /قره تپه رضوانیه خیابان امام خمینی 09131310055935988045662419ع15میثم پاکزادتیران و کرونذرت دامی1401/04/12
522981شرکت 378طیور دانه سلامت دزفول .10860663933190909492403 / خوزستان دزفول جاده شوشتر صنعتی شماره یک 09166437291911438240162577ع83آرمین کشوردوست کلتیدزفولذرت دامی1401/04/12
522952آقاي 374محمود یاراحمدی فرد4218671761181310092714 /تنوردر ژان کوچه پرورش ماهی 929دورود 09166685474911255025759526ع61محمد شهاب نوکندهدورودذرت دامی1401/04/12
522994شرکت 368 طلوع تجارت سرو آبیز .14005816639201211100322 / حاجی آباد خ نیروی انتظامی خ قائن سه کیلومتری شهر حاجی آباد 09155033661991438897832381ع53مهدی غلامیزیرکوه (خراسان جنوبی)ذرت دامی1401/04/12
523021شرکت 361تولیدی مرغ گوشتی وزملا البرز .1076035013818119163022 / دودانگه روستای ورزملا بنافت بن بست امامزاده 09116403259911959748991451ع21حسین داعی کمیشانیساریذرت دامی1401/04/12
523011شرکت 361تولیدی مرغ گوشتی وزملا البرز .1076035013818119163022 / دودانگه روستای ورزملا بنافت بن بست امامزاده 09116403259937480642962474ع87حسین رستمیساریذرت دامی1401/04/12
522924شرکت 358گوهر دانه10760401755201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 09111283963937480642962474ع87حسین رستمیساریذرت دامی1401/04/12
522916شرکت 358گوهر دانه10760401755201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 09111283963911354276672532ع31محمدعلی عشوریساریذرت دامی1401/04/12
523010شرکت 361تولیدی مرغ گوشتی وزملا البرز .1076035013818119163022 / دودانگه روستای ورزملا بنافت بن بست امامزاده 09116403259911352185291466ع58موسی صفری ارمیساریذرت دامی1401/04/12
522946شرکت 361تولیدی مرغ گوشتی وزملا البرز .1076035013818119163022 / دودانگه روستای ورزملا بنافت بن بست امامزاده 09116403259911951982662897ع25نورعلی روشن حسین آبادیساریذرت دامی1401/04/12
522917آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی2162693682181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 09112263667911357101362548ع98حسین نوریسوادکوهذرت دامی1401/04/12
522915آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی2162693682181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 09112263667911355860272288ع39مرتضی اسفندیاریسوادکوهذرت دامی1401/04/12
522933شرکت 352زرین رشد گلستان .14002808488190909193804/ کمالان ناحیه صنعتی فاضل آباد خ شهرک کوچه سوم قطعه 47 زرین رشد گلستان 09111771550911153227472689ع37یوسف سامعی جاهدگلخورانعلی آباد (گلستان)ذرت دامی1401/04/12
522943آقاي 369 نبی اله عابدینی2162411288181709193222 / دوک نوکندکلا دوک خ دوک نبی اله عابدینی 09111288893939668838972426ع36مهران رسولی زارمیقائم شهرذرت دامی1401/04/12
522973آقاي 362محسن قزاقی383945550191207422817 /خلجستان شهرک گلخانه رزبند دستجرد جاده تفرش کیلومتر 6 محسن قزاقی 09125527804911155930662594ع76رمضان خلیلیقمذرت دامی1401/04/12
522992شرکت 377گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 09053832495938309475936684ع12علیرضا آشناگرمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/12
522979شرکت 377گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 09053832495913980082955159ع48مهدی کریمی اورگانیمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/12
522969آقاي 356سهیل عرب2093703459181709065922/میاندرود گهرباران طبقده خ امام زمان خیابان زمین زراعتی 09112522813903919257272628ع22محمد فلاح پورکلتیمیاندورودذرت دامی1401/04/12

11 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
522866آقاي 359علی اکبر رضائی221102011624 /دابودشت مریج محله دابوی میانی کوچه توحید 3جاده گل محله 091112156249117744841599ع27رضا حسامی رستمیآملذرت دامی1401/04/11
522899شرکت 380آمل به دانه طبرستان .190809154302/ دشت سر بابکان شهرک صنعتی بابکان خیابان هارون کلا کوچه شقایق 091230391629113536042375ع25رضاعلی یزدان پناهآملذرت دامی1401/04/11
522911آقاي 359علی اکبر رضائی221102011624 /دابودشت مریج محله دابوی میانی کوچه توحید 3جاده گل محله 091112156249371526391498ع41سیدحسین موسوی فردآملذرت دامی1401/04/11
522903آقاي 344رستم عیسی زاده180912505403 / تختی شرقی کوچه مدرس 24 توحید5 شهید رسولی بلوار جانبازان 091111226169111585898477ع88حسین اسماعیلی دوقانیبابلذرت دامی1401/04/11
522855آقاي 344رستم عیسی زاده180912505403 / تختی شرقی کوچه مدرس 24 توحید5 شهید رسولی بلوار جانبازان 091111226169119560831456ع22عبداله محمودی کمیشانیبابلذرت دامی1401/04/11
522859آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389111578767353ع65حسن خوش بینبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522896آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389112590771785ع32داریوش نوری لاکتراشانیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522858آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389113520284796ع99علی اصغر خوبین کمیشانیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522873آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389118501745923ع52علی دادگربندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522860آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389113520712629ع22محمدعلی قلعه سریبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522889آقاي 347صالح مراد جعفری ندیم191103333105 / شهرستان بندر ترکمن بخش سیجوال آبادی تصفیه خانه آب و فاضلاب ج بندر گمیشان خ آق قلا خ گمیشان/ صالح مراد جعفری ندیم /091117859389118592696725ع38هرمز خیری کمیشانیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/11
522875شرکت 358گوهر دانه201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 091112839639111561737944ع35سیدجواد هاشمی نسب قلعه سریساریذرت دامی1401/04/11
522906شرکت 358گوهر دانه201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 091112839639112550097751ع53سیدرحیم خوش خواهشساریذرت دامی1401/04/11
522905شرکت 358گوهر دانه201002501219/ رودپی شهرک صنعتی شماره1رودپی شرقی خیابان بهار گلستان غربی 5 091112839639113551003924ع53علی اکبر محمدی زرندینیساریذرت دامی1401/04/11
522908آقاي 350علیرضا آقازیارتی فراهانی191407111522 /ساوجبلاغ مرغک یک سعیدآباد خیابان گل ماکیان 091232651099119527069438ع33بهرام رضوان شهمیریساوجبلاغذرت دامی1401/04/11
522864آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679365910157484ع87رمضان قربانی بریجانیسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522869آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679119595919394ع87رمضان محمدیانسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522854آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679113510882615ع39علیرضا معدنیسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522867آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679113510882718ع28علیرضا معدنیسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522907آقاي 351 محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی181509142422 / فلورد راستوپی خ فرعی خ سنگده محمدجواد اکبرزاده تالارپشتی 091122636679113558602742ع76مرتضی اسفندیاریسوادکوهذرت دامی1401/04/11
522876آقاي 372محمدرضا اعظمی181409294922 /دیوکلاسفلی بالاتجن حپخیابان کیاکلا 091111010489013190013993ع41حافظ سالخورده زرندینیقائم شهرذرت دامی1401/04/11
522857آقاي 372محمدرضا اعظمی181409294922 /دیوکلاسفلی بالاتجن حپخیابان کیاکلا 091111010489119600747394ع34محمد جنگل بان دارابیقائم شهرذرت دامی1401/04/11
522902آقاي 354حسن دامچی190805451009/ مرکزی دیوکلا سفلی بالا تجن خیابان کیاکلا 091131555609373717005581ع96محمدرضا درستکارگل خیلیقائم شهرذرت دامی1401/04/11
522890آقاي 372محمدرضا اعظمی181409294922 /دیوکلاسفلی بالاتجن حپخیابان کیاکلا 091111010489111578361195ع23مظاهر عموئی کمیشانیقائم شهرذرت دامی1401/04/11
522912شرکت 377گهر دانه شرق .190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959119583644119ع68اسماعیل اسدی تیرتاشیمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/11
522909شرکت 377گهر دانه شرق .190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959909483474834ع68حمزه خلف نژادمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/11
522880آقاي 356سهیل عرب181709065922/میاندرود گهرباران طبقده خ امام زمان خیابان زمین زراعتی 091125228139039192572392ع41محمد فلاح پورکلتیمیاندورودذرت دامی1401/04/11
522898آقاي 356سهیل عرب181709065922/میاندرود گهرباران طبقده خ امام زمان خیابان زمین زراعتی 091125228139039192572686ع16محمد فلاح پورکلتیمیاندورودذرت دامی1401/04/11
522892آقاي 356سهیل عرب181709065922/میاندرود گهرباران طبقده خ امام زمان خیابان زمین زراعتی 091125228139039192572821ع18محمد فلاح پورکلتیمیاندورودذرت دامی1401/04/11
522886آقاي 371محرمعلی زوورزی181109323322 / دهنو کوچه بوستان 4 خیابان گلستان 091139293189113518369825ع47مهدی عبدی خانه سرینوشهرذرت دامی1401/04/11
522833شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089118806451867ع13جعفر نیک قامت زرندینیاراکذرت دامی1401/04/11
522826شرکت 00227کشاورزی مرغداران تخمگذار شهرستان تاکستان .200905474307 / کمربندی خ صنعت کشاورزی مرغداران تخمگذار تاکستان 091238123679111550215352ع92علی رسولی سوچلمائیتاکستانذرت دامی1401/04/11
522842آقاي 00217علی نوروزی عشرت آباد181010135723 /شهرستان نائین روستا عشرت آباد 091392354279118541291683ع38علی امامی زرندینینائینذرت دامی1401/04/11
522835آقاي محمدرضا00200 حیدرآبادی181012150522 / نیشابور مرکزی 091515113569111586066441ع87محمد تبرائینیشابورذرت دامی1401/04/11

8 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
522611شرکت 00225تولیدی چینه سحر فردا کردان .191208153318 / شهرک صنعتی آق قلا خیابان کارگر2 قطعه 195 تا 197 تولیدی چینه سحر فردا کردان 091137504779116741925357ع44علیرضا آیرمآق قلاذرت دامی1401/04/08
522567شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089112079979559ع12احمد جعفری تیرتاشیاراکذرت دامی1401/04/08
522643شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089131534438126ع49جواد طالعی بافقیاراکذرت دامی1401/04/08
522644شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089130713367425ع87غلام رضا ابراهیم نیا بافقیاراکذرت دامی1401/04/08
522634شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089361564486788ع48غلامرضا واحدی سوچلمائیاراکذرت دامی1401/04/08
522625شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089111552514741ع91قاسم حبیبیاراکذرت دامی1401/04/08
522579شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089379015791478ع16محمد رسولی زارمیاراکذرت دامی1401/04/08
522578شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089113970452531ع71محمد رمضانپوراراکذرت دامی1401/04/08
522612شرکت 00229 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 091905171089169643526342ع23کامران دورانیاراکذرت دامی1401/04/08
522538آقاي 00211 علی جان مهدی نژادلداری181609480322 / بندپی شرقی لدار سجارود مرغداری علی جان مهدی نزاد 091111216019119597489352ع13حسین داعی کمیشانیبابلذرت دامی1401/04/08
522557شرکت 00216هانا دانه طلایی هیرکان .200807292429 / شهرک صنعتی فاز1و2 میانکاله 091115344589118501745923ع52علی دادگربهشهرذرت دامی1401/04/08
522568آقاي 00212بهمن باقری18160933422 /تیران و کرون احمدرضا کرون علیا چشمه احمدرضا خیابان اصلی کوچه شمال آبادی 091039175169114452629528ع44روح اله ابراهیمی زرندینیتیران و کرونذرت دامی1401/04/08
522564آقاي 00212بهمن باقری18160933422 /تیران و کرون احمدرضا کرون علیا چشمه احمدرضا خیابان اصلی کوچه شمال آبادی 091039175169119563623981ع96عبدل علی رستم زاده ارمیتیران و کرونذرت دامی1401/04/08
522569آقاي 00212بهمن باقری18160933422 /تیران و کرون احمدرضا کرون علیا چشمه احمدرضا خیابان اصلی کوچه شمال آبادی 091039175169113545642275ع26مهدی سلیمانیتیران و کرونذرت دامی1401/04/08
522627آقاي 00218کیهان مرادی181209125822 /روانسر زیرچوبی بدر خیابان مدرسه 091883310889189249737535ع87سید حسین حسینی زادهروانسرذرت دامی1401/04/08
522628آقاي 00218کیهان مرادی181209125822 /روانسر زیرچوبی بدر خیابان مدرسه 091883310889183882016521ع32فرزاد عباسی رجاءروانسرذرت دامی1401/04/08
522637مرغداري 00221میثم طبری فر181212002816 / باریک آبسر اسفیورد شوراب خ جانبازان بن بست گرزین میثم طبری فر 091115149429119597489451ع21حسین داعی کمیشانیساریذرت دامی1401/04/08
522638مرغداري 00221میثم طبری فر181212002816 / باریک آبسر اسفیورد شوراب خ جانبازان بن بست گرزین میثم طبری فر 091115149429117375351399ع28رحمت محمدپورساریذرت دامی1401/04/08
522626مرغداري 00221میثم طبری فر181212002816 / باریک آبسر اسفیورد شوراب خ جانبازان بن بست گرزین میثم طبری فر 091115149429118501745344ع17علی دادگرساریذرت دامی1401/04/08
522591مرغداري 00221میثم طبری فر181212002816 / باریک آبسر اسفیورد شوراب خ جانبازان بن بست گرزین میثم طبری فر 091115149429039192572392ع41محمد فلاح پورکلتیساریذرت دامی1401/04/08
522590مرغداري 00221میثم طبری فر181212002816 / باریک آبسر اسفیورد شوراب خ جانبازان بن بست گرزین میثم طبری فر 091115149429039192572686ع16محمد فلاح پورکلتیساریذرت دامی1401/04/08
522550شرکت 00222 نامی طیور گلستان .191309372125 / مرکزی شهرک صنعتی گرگان 2 حیدر روشن آباد خیابان فرهنگ کوچه سرو 1 قطعه 1 091137125049118501745344ع17علی دادگرگرگانذرت دامی1401/04/08
522636شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389111544781137ع16احمد اسفندیاریگنابادذرت دامی1401/04/08
522604شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389173745278871ع48احمد چمانیگنابادذرت دامی1401/04/08
522584شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389111537095686ع15جبرائیل درخورگنابادذرت دامی1401/04/08
522616شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389174004299986ع65عباس حق سرشتگنابادذرت دامی1401/04/08
522528شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389167321346743ع34مهدی اکبرزاده داودیانگنابادذرت دامی1401/04/08
522624شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389119508583934ع42ناصر کاظمیگنابادذرت دامی1401/04/08
522575شرکت 00224گهر دانه شرق .190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959112579932252ع32مهران بابائی قره تپهمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/08
522633آقاي 00217علی نوروزی عشرت آباد181010135723 /شهرستان نائین روستا عشرت آباد 091392354279131369017913ع43محسن اسماعیلی کرکوندینائینذرت دامی1401/04/08
522608شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829194198250887ع31حسین سعیدی آزادنظر آبادذرت دامی1401/04/08
522554شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829119596080572ع44سیدعباس هاشمی جامخانهنظر آبادذرت دامی1401/04/08
522595شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829382866220515ع39سیدفرشاد موسوی درویشانینظر آبادذرت دامی1401/04/08
522618شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829370341691133ع19عظیم انصارینظر آبادذرت دامی1401/04/08
522648شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829111579095429ع46علی اصغر محمدی امامینظر آبادذرت دامی1401/04/08
522620شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829114755133422ع33علی جزءبستجانینظر آبادذرت دامی1401/04/08
522621شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829114755133735ع49علی جزءبستجانینظر آبادذرت دامی1401/04/08
522622شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829114755133976ع15علی جزءبستجانینظر آبادذرت دامی1401/04/08
522574شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829363493305835ع52علی هوشداررستمینظر آبادذرت دامی1401/04/08
522596شرکت 00230پیشرو اندیشه رایکا .192105183731 /رضاآباد احمدآباد خیابان اصلی کوچه فرعی پیشرواندیشه رایکا091236224829119601172948ع15محمدرضا شفیعی آستانینظر آبادذرت دامی1401/04/08

7 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهکد ملی گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
522419شرکت 00207 تولیدی چینه سحر فردا کردان .10980036165191208153318 / شهرک صنعتی آق قلا خیابان کارگر2 قطعه 195 تا 197 تولیدی چینه سحر فردا کردان 091137504779119532172989ع52علی اکبر نبی دوست گلچالسریآق قلاذرت دامی1401/04/07
522512آقاي 00220حامد واعظی79703054181309424622 /ابهر چرگر صائین قلعه جاده چرگر کوچه فرعی 091234202919105947266742ع89ایوب شیراوندابهرذرت دامی1401/04/07
522482شرکت 00216هانا دانه طلایی هیرکان .14008071700200807292429 / شهرک صنعتی فاز1و2 میانکاله 091115344589928999127254ع52سیدعلی اکبر ساداتی میانگلهبهشهرذرت دامی1401/04/07
522453شرکت 00216هانا دانه طلایی هیرکان .14008071700200807292429 / شهرک صنعتی فاز1و2 میانکاله 091115344589112575779418ع43عبدالرضا شبستانیبهشهرذرت دامی1401/04/07
522510مرغداري 00221میثم طبری فر2092279351181212002816 / باریک آبسر اسفیورد شوراب خ جانبازان بن بست گرزین میثم طبری فر 091115149429397579953922ع95مجتبی بابائی لاکتراشانیساریذرت دامی1401/04/07
522474آقاي 00208مهدی اکبرنژاد69352186181109475022 / برنت راستوپی خ خطیر کوه 25000 تایی 091156981379113538121945ع45عسکری بابویه دارابیسوادکوهذرت دامی1401/04/07
522516آقاي 00208مهدی اکبرنژاد69352186181109475022 / برنت راستوپی خ خطیر کوه 25000 تایی 091156981379113558602742ع76مرتضی اسفندیاریسوادکوهذرت دامی1401/04/07
522450آقاي 00206 عبدالله صمدی2259670849181111304019 / قایم شهر شریعتی کوچه البرز 71 افراقلم 091112839509301847801488ع35دانیال ابراهیمی زرندینیقائم شهرذرت دامی1401/04/07
522438آقاي 00206 عبدالله صمدی2259670849181111304019 / قایم شهر شریعتی کوچه البرز 71 افراقلم 091112839509901758262854ع12علی اصغر جعفری پورقائم شهرذرت دامی1401/04/07
522437آقاي 00214علی صمدی زاد381184935191101354826 /نوفل لوشاتو مزارع ورجان مزرعه حسن جوق کیلومتر3جاده ونارچ 091224028209338054676281ع43امیر قلی زاده اسرمیقمذرت دامی1401/04/07
522511شرکت 00226 مرغ یاسان قم .10861013980191004510209 / بخش خلجستان روستا سفیدآله جاده کیلومتر17 جاده قدیم تفرش جاده شرکت یاسان 091215374149118269236627ع22جابر رستمی کمیشانیقمذرت دامی1401/04/07
522515شرکت 00226 مرغ یاسان قم .10861013980191004510209 / بخش خلجستان روستا سفیدآله جاده کیلومتر17 جاده قدیم تفرش جاده شرکت یاسان 091215374149112598306667ع21علیرضا ایاسیقمذرت دامی1401/04/07
522456شرکت 00226 مرغ یاسان قم .10861013980191004510209 / بخش خلجستان روستا سفیدآله جاده کیلومتر17 جاده قدیم تفرش جاده شرکت یاسان 091215374149112537200626ع51قاسم آهنگردارابیقمذرت دامی1401/04/07
522458آقاي 00214علی صمدی زاد381184935191101354826 /نوفل لوشاتو مزارع ورجان مزرعه حسن جوق کیلومتر3جاده ونارچ 091224028209119578529665ع37محمد شاملی آلوکندهقمذرت دامی1401/04/07
522476شرکت 00226 مرغ یاسان قم .10861013980191004510209 / بخش خلجستان روستا سفیدآله جاده کیلومتر17 جاده قدیم تفرش جاده شرکت یاسان 091215374149111551809493ع93میلاد بابویه دارابیقمذرت دامی1401/04/07
522471شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد10380062155191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389169160429734ع64احمد حسن پورگنابادذرت دامی1401/04/07
522464شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد10380062155191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389166056783724ع17جواد نعامیگنابادذرت دامی1401/04/07
522472شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد10380062155191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389059184162772ع29عیسی عیدی زادهگنابادذرت دامی1401/04/07
522462شرکت 00231کشاورزی مرغداران متشکل گناباد10380062155191306210012 /شهرک صنعتی گناباد خیابان پشت شهرک خیابان صنعت10 091516896389169237355547ع51ناجی یبارزادهگنابادذرت دامی1401/04/07
522513شرکت 00210نگین دانه لامرد .10980123219191009173317 /شهرک صنعتی نیرائی جاده اصلی به طرف لامرد کوچه خوراکی 091738195099112518518988ع24محمدرضا چرامینلامردذرت دامی1401/04/07
522481شرکت 00224گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959113522402559ع15امید پاره کارمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/07
522514شرکت 00224گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959117420174471ع82حسن ناظریمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/07
522495شرکت 00224گهر دانه شرق .10380533140190904453830 / احمدآباد ملک آباد جاده مشهد باغچه کیلومتر40 جنب انبار فجر 090538324959113540856124ع19نورالدین جوانمرد قره تپهمشهد (خراسان)ذرت دامی1401/04/07

6 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهآدرس گیرندهتلفن راننده اولپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
522352آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 091666431909119508583934ع42ناصر کاظمیالیگودرزذرت دامی1401/04/06
522297شرکت 00225تولیدی چینه سحر فردا کردان .191208153318 / شهرک صنعتی آق قلا خیابان کارگر2 قطعه 195 تا 197 تولیدی چینه سحر فردا کردان 091137504779385788846447ع41ابراهیم محمدزاده میانگلهآق قلاذرت دامی1401/04/06
522309شرکت 00225تولیدی چینه سحر فردا کردان .191208153318 / شهرک صنعتی آق قلا خیابان کارگر2 قطعه 195 تا 197 تولیدی چینه سحر فردا کردان 091137504779039192572985ع12محمد فلاح پورکلتیآق قلاذرت دامی1401/04/06
522334شرکت 00225تولیدی چینه سحر فردا کردان .191208153318 / شهرک صنعتی آق قلا خیابان کارگر2 قطعه 195 تا 197 تولیدی چینه سحر فردا کردان 091137504779118636352585ع38مهدی اسدی قره تپهآق قلاذرت دامی1401/04/06
522299شرکت 00225تولیدی چینه سحر فردا کردان .191208153318 / شهرک صنعتی آق قلا خیابان کارگر2 قطعه 195 تا 197 تولیدی چینه سحر فردا کردان 091137504779366905641479ع13میثم آیرمآق قلاذرت دامی1401/04/06
522305آقاي 00211 علی جان مهدی نژادلداری181609480322 / بندپی شرقی لدار سجارود مرغداری علی جان مهدی نزاد 091111216019374806429474ع87حسین رستمیبابلذرت دامی1401/04/06
522327آقاي 00211 علی جان مهدی نژادلداری181609480322 / بندپی شرقی لدار سجارود مرغداری علی جان مهدی نزاد 091111216019117375351399ع28رحمت محمدپوربابلذرت دامی1401/04/06
522361آقاي 00204 صمد حسینجان زاده سرستی191107301103/ بند پی غربی شهنه پشته خوشرود شهرک صنعتی خ اصلی صمد حسینجان زاده سرستی 091111216019351520468884ع39محمد جوانمردبابلذرت دامی1401/04/06
522368آقاي 00215علی قهرمانی191805152819 /گفت دستوران گفت علی قهرمانی 091537120549387431488512ع12عارف ساروزه رستمیجغتایذرت دامی1401/04/06
522369آقاي 00215علی قهرمانی191805152819 /گفت دستوران گفت علی قهرمانی 091537120549111546894788ع21مهران رنگریز رستمیجغتایذرت دامی1401/04/06
522321آقاي 00205حسن احسان دوست181112495003 / محله شماره6 لوار شهید خوشبین بن بست خوشبین12 091517097659361564486788ع48غلامرضا واحدی سوچلمائیسبزوارذرت دامی1401/04/06
522370شرکت 00203زرین رشد گلستان .190909193804/ کمالان ناحیه صنعتی فاضل آباد خ شهرک کوچه سوم قطعه 47 زرین رشد گلستان 091117715509113714969972ع48حبیب احمدی امیریعلی آباد (گلستان)ذرت دامی1401/04/06
522203آقاي 440پنجعلی روحانی191101034301 / کلاگرمحله نوکنده کلا جاده قائمشهر 091132614949113571013548ع98حسین نوریقائم شهرذرت دامی1401/04/06
522362شرکت 00222 نامی طیور گلستان .191309372125 / مرکزی شهرک صنعتی گرگان 2 حیدر روشن آباد خیابان فرهنگ کوچه سرو 1 قطعه 1 091137125049111568066749ع92حسن نبی دوست گلچالسریگرگانذرت دامی1401/04/06
522357شرکت 00222 نامی طیور گلستان .191309372125 / مرکزی شهرک صنعتی گرگان 2 حیدر روشن آباد خیابان فرهنگ کوچه سرو 1 قطعه 1 091137125049111536213993ع52حسین حسنی گل خیلیگرگانذرت دامی1401/04/06
522371شرکت 00222 نامی طیور گلستان .191309372125 / مرکزی شهرک صنعتی گرگان 2 حیدر روشن آباد خیابان فرهنگ کوچه سرو 1 قطعه 1 091137125049115754125557ع78محمد سهرابی قره تپهگرگانذرت دامی1401/04/06
522365شرکت 00202تولیدی مرغداری گوشتی شهاب .180812184829/گلشن ریوندمرغداری گوشتی شهاب 091515149199333696253659ع53ابراهیم سعادت واقعینیشابورذرت دامی1401/04/06
522315آقاي 00219علیرضا قشقائی202011125301 / منطقه18 ورامین حسین آبادکاشانی بهنام وسطشمالی حسین آباد خیابان دامداری تهرانی مرغداری قشقایی 091981637629118269236627ع22جابر رستمی کمیشانیورامینذرت دامی1401/04/06
522354آقاي 00219علیرضا قشقائی202011125301 / منطقه18 ورامین حسین آبادکاشانی بهنام وسطشمالی حسین آباد خیابان دامداری تهرانی مرغداری قشقایی 091981637629118940519653ع47محمد ابراهیمی ششکیورامینذرت دامی1401/04/06
522318آقاي 00219علیرضا قشقائی202011125301 / منطقه18 ورامین حسین آبادکاشانی بهنام وسطشمالی حسین آباد خیابان دامداری تهرانی مرغداری قشقایی 091981637629113520775854ع38محمد عموئی کمیشانیورامینذرت دامی1401/04/06

5 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهآدرس گیرندهسریال پلاکپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
522058شرکت 0146مرغ نوا .181209404522 / دشت سر شهنه کلا دشت سرغربی شهنه کلا کوچه منبع آب بن بست پنجم 0911111231962474ع87حسین رستمیآملذرت دامی1401/04/05
522032شرکت 0146مرغ نوا .181209404522 / دشت سر شهنه کلا دشت سرغربی شهنه کلا کوچه منبع آب بن بست پنجم 0911111231972599ع27رضا حسامی رستمیآملذرت دامی1401/04/05
522080آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 0916664319047534ع68احسان افسریالیگودرزذرت دامی1401/04/05
522037آقاي 0158ابوطالب رضائی181309463022 /بربرود شرقی چمن سلطان کوچه جنب چاه برخورداری بزرگراه کیلومتر20جاده اصفهان 0916366180672229ع14حسن بختوالیگودرزذرت دامی1401/04/05
522115خانم 0159زهرا مسلمی201006583406 /شهرک صنعتی الیگودرز پاچه لک شرقی جاده قدیم ازنا 0912469096923931ع98حشمت اله سلیمیالیگودرزذرت دامی1401/04/05
522051آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 0916664319023143ع45عباس ترکیالیگودرزذرت دامی1401/04/05
522053آقاي 0158ابوطالب رضائی181309463022 /بربرود شرقی چمن سلطان کوچه جنب چاه برخورداری بزرگراه کیلومتر20جاده اصفهان 0916366180672915ع31علی طالبی دارابیالیگودرزذرت دامی1401/04/05
522109خانم 0161زهرا مسلمی201006583406/شهرک صنعتی الیگودرز پاچه لک شرقی جاده قدیم ازنا 0912877973772854ع38محمد عموئی کمیشانیالیگودرزذرت دامی1401/04/05
522114خانم 0159زهرا مسلمی201006583406 /شهرک صنعتی الیگودرز پاچه لک شرقی جاده قدیم ازنا 0912469096943265ع28موسی براتیالیگودرزذرت دامی1401/04/05
522121شرکت 0151مرغ مادر گوشتی حدیث تعاونی شماره هفده تولیدی س .191009331001 / شهرک صنعتی بندرترکمن جعفربای جنوبی خ ملانفس کوچه ملانفس 1 گلدانه صحرا ق77 0911411262672371ع33حسین داعی کمیشانیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/05
522076شرکت 0151مرغ مادر گوشتی حدیث تعاونی شماره هفده تولیدی س .191009331001 / شهرک صنعتی بندرترکمن جعفربای جنوبی خ ملانفس کوچه ملانفس 1 گلدانه صحرا ق77 0911411262662111ع97محمد خندان زرندینیبندر ترکمنذرت دامی1401/04/05
522055آقاي 0170باقر آقاجانی191205462829/ رستم آباد سگزآباد خیابان ورودی روستا خیابان مولوی فاز 3 0912784473672324ع32محمد بابویه دارابیبوئین زهراذرت دامی1401/04/05
522054آقاي 0170باقر آقاجانی191205462829/ رستم آباد سگزآباد خیابان ورودی روستا خیابان مولوی فاز 3 0912784473662298ع71میلاد طالبیبوئین زهراذرت دامی1401/04/05
522079آقاي 0174یدالله قائمی پور180809591523 /دمگر ده پیرشمالی انتهای آبادی کوچه مرغداری قائمی 0916360714372686ع53رضا روشنائیخرم آباد (لرستان)ذرت دامی1401/04/05
522030آقاي 0174یدالله قائمی پور180809591523 /دمگر ده پیرشمالی انتهای آبادی کوچه مرغداری قائمی 0916360714362394ع87مهدی عباسی سوچلمائیخرم آباد (لرستان)ذرت دامی1401/04/05
522106خانم 0179زینب غلامی لله مرزی181609535822 / رودپی لله مرز رودپی شرقی خ صاحب زمان زینب غلامی لله مرزی 0936457093572357ع44علیرضا آیرمساریذرت دامی1401/04/05
522103آقاي 0176مؤمن مؤمنی قهفرخی18091137211 /فرخ شهر دستگردامام زاده مزرعه کریم آباد 0913381019371993ع54صادق صابری گهروئیشهرکردذرت دامی1401/04/05
522060آقاي 0165اصغر چیره هفشجانی181209370722 /هفشجان مزارع برآفتاب جاده مرغداری جاده قطب صنعتی هفشجان 0913202503743663ع85علی ریاحی چلوانیشهرکردذرت دامی1401/04/05
522088آقاي 0176مؤمن مؤمنی قهفرخی18091137211 /فرخ شهر دستگردامام زاده مزرعه کریم آباد 0913381019323399ع99محسن سلیمی عسگرانیشهرکردذرت دامی1401/04/05
522138شرکت 0150زرین رشد گلستان .190909193804/ کمالان ناحیه صنعتی فاضل آباد خ شهرک کوچه سوم قطعه 47 زرین رشد گلستان 0911177155062985ع12محمد فلاح پورکلتیعلی آباد (گلستان)ذرت دامی1401/04/05
522075شرکت 0154کشاورزی مرغداران فردوس200706462224 /اسلامیه شهرک صنعتی فردوس باغستان کوچه بهار2 بلوارصنعت 0915134239062785ع35علی جعفریفردوس (خراسان جنوبی)ذرت دامی1401/04/05
522056آقاي 0169علی اکبر بخشی181212415502 /گهرباران شمالی حسن آباد کوچه شهدا1 0911159995072352ع13حسین داعی کمیشانیمیاندورودذرت دامی1401/04/05
522085آقاي 0169علی اکبر بخشی181212415502 /گهرباران شمالی حسن آباد کوچه شهدا1 0911159995072352ع13حسین داعی کمیشانیمیاندورودذرت دامی1401/04/05
522070آقاي 0142فخرالدین سلطانی لرگانی181311052411 / کجور لرگان زانوس رستاق خیابان پول 0912522824762588ع66جابر رستمی کمیشانینوشهرذرت دامی1401/04/05

4 تیر 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

شماره بارنامهنام گیرندهآدرس گیرندهسریال پلاکپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
521854شرکت 0146مرغ نوا .181209404522 / دشت سر شهنه کلا دشت سرغربی شهنه کلا کوچه منبع آب بن بست پنجم 0911111231972599ع27رضا حسامی رستمیآملذرت دامی1401/04/04
521813شرکت 0144 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 0919051710872396ع43عبدالرضا قاسمی پجتیاراکذرت دامی1401/04/04
521850شرکت 0144 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 0919051710862367ع11مرتضی کاظمی عباسعلی کشاراکذرت دامی1401/04/04
521792شرکت 0144 لابراتوارهای جوان دارو .190908392829 / معصومیه شهرک صنعتی خیر آباد مشک اباد خ305 خ 306 قطعه93الی 110 0919051710872165ع49مهدی عظیمی گلوگاهیاراکذرت دامی1401/04/04
521874آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 0916664319043329ع92ابوالفضل طاهریالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521883آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 0916664319072281ع24بصیر حسنی بزمین آبادیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521818خانم 0159زهرا مسلمی201006583406 /شهرک صنعتی الیگودرز پاچه لک شرقی جاده قدیم ازنا 0912469096962672ع26بهروز آهنگردارابیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521894خانم 0161زهرا مسلمی201006583406/شهرک صنعتی الیگودرز پاچه لک شرقی جاده قدیم ازنا 0912877973762519ع18بهزاد پورحسن باقریالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521913آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 0916664319053385ع19حسین دادخواه تهرانیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521912آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 0916664319023726ع63حمید کرمیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521914آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 0916664319013845ع35مجید جعفری خمیرانیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521797خانم 0160زهرا مسلمی201006583406 /شهرک صنعتی الیگودرز پاچه لک شرقی جاده قدیم ازنا 0912877973772854ع38محمد عموئی کمیشانیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521814خانم 0159زهرا مسلمی201006583406 /شهرک صنعتی الیگودرز پاچه لک شرقی جاده قدیم ازنا 0912469096962284ع24مرتضی جعفری زرندینیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521851آقاي 0168اکبر رحیمی فرد191001193415 /خمه سفلی کوچه جنوبی خیابان جوادالائمه شرقی 0916664319072788ع22مهدی حاجیان اسرمیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521893خانم 0161زهرا مسلمی201006583406/شهرک صنعتی الیگودرز پاچه لک شرقی جاده قدیم ازنا 0912877973784528ع42نادر زین العابدینیالیگودرزذرت دامی1401/04/04
521786مرغداري 0167مرغداری شماره پانصد ونود ویک180909050323 /منطقه16 دماوند اوزنه ابرشیوه روستای آرو جاده دماوند فیروزکوه تولید مرغ گوشتی 0912332351162588ع66جابر رستمی کمیشانیدماوندذرت دامی1401/04/04
521796مرغداري 0167مرغداری شماره پانصد ونود ویک180909050323 /منطقه16 دماوند اوزنه ابرشیوه روستای آرو جاده دماوند فیروزکوه تولید مرغ گوشتی 0912332351172725ع22جابر رستمی کمیشانیدماوندذرت دامی1401/04/04
521899مرغداري 0167مرغداری شماره پانصد ونود ویک180909050323 /منطقه16 دماوند اوزنه ابرشیوه روستای آرو جاده دماوند فیروزکوه تولید مرغ گوشتی 0912332351162976ع15علی جزءبستجانیدماوندذرت دامی1401/04/04
521923شرکت 0156نگین دانه لامرد191009173317 /شهرک صنعتی نیرائی جاده اصلی به طرف لامرد کوچه خوراکی 0917381950962315ع97حمیدرضا چرامینلامردذرت دامی1401/04/04
521929شرکت 0156نگین دانه لامرد191009173317 /شهرک صنعتی نیرائی جاده اصلی به طرف لامرد کوچه خوراکی 0917381950962217ع97مهدی عظیمیلامردذرت دامی1401/04/04
521872آقاي 0163مازیار ملاحسینی180910222110 /سنجه باشی باقرآباد مرغداری جاده سنجه باشی جاده محلات خمین 0918165930172223ع53حسین صادقی زرندینیمحلاتذرت دامی1401/04/04
521856آقاي 0163مازیار ملاحسینی180910222110 /سنجه باشی باقرآباد مرغداری جاده سنجه باشی جاده محلات خمین 0918165930172141ع34رضا نجفیمحلاتذرت دامی1401/04/04
521788آقاي مازیار ملاحسینی180910222110 /سنجه باشی باقرآباد مرغداری جاده سنجه باشی جاده محلات خمین 0918165930172788ع48غلامرضا واحدی سوچلمائیمحلاتذرت دامی1401/04/04
521817آقاي 0163مازیار ملاحسینی180910222110 /سنجه باشی باقرآباد مرغداری جاده سنجه باشی جاده محلات خمین 0918165930162741ع91قاسم حبیبیمحلاتذرت دامی1401/04/04
521901کارخانه 0147کارخانه خوراک دام و طیور رشد دانه چهار هزار و .191012154317 / ناحیه صنعتی اسماعیل آباد گاودول شهرک صنعتی اسماعیل آباد کوچه ملکان 0914177761591523ع77مهدی اوجی گیگلوملکان (ملک کندی)ذرت دامی1401/04/04
521902کارخانه 0147کارخانه خوراک دام و طیور رشد دانه چهار هزار و .191012154317 / ناحیه صنعتی اسماعیل آباد گاودول شهرک صنعتی اسماعیل آباد کوچه ملکان 0914177761591636ع74نیکروز کریمیملکان (ملک کندی)ذرت دامی1401/04/04
521787شرکت 0155زرین تاج کاشان181109044522 / میاندشت خیابان قم به کاشان بزرگراه کاشان به قم شرکت دامداری اتحاد زرین تاج کاشان 0913161227062192ع78ولی لازریکاشانذرت دامی1401/04/04

29 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهآدرسگیرندهبارنامه
1401/03/2995-۹۲۲-۶۲بابائيمازندران_ساري_رودپي_لـله مرز_رودپي شرقي_لله مرز_خيابان صاحب زمان_خيابان شهيد بهشتي___همكف_ ­- تلفن:9364570935 ­- شناسه:2091120359 ­- کد پستی:4818177215 (جفت)زينب غلامي لله مرزي520857
1401/03/2942-۷۳۱-۷۲اسحقيلرستان_خرم آباد_مركزي_دمگر_ده پير شمالي_انتهاي ابادي_ _كوچه مرغداري قائمي___همكف_ ­- تلفن:9163607143 ­- شناسه:4071656999 ­- کد پستی:6815175186 (تریلی)يدالله قائمي پور520846
1401/03/2978-۵۳۷-۱۴مراديخراسان جنوبي_بيرجند_مركزي_شهرك صنعتي_باقران_شهرك صنعتي فاز۱_بلوار ((فرعي جاده بيرجند))_بلوار نواوران___همكف_ ­- تلفن:9151633985 ­- شناسه:10360034427 ­- کد پستی:9719137717 (تریلی)دان و علوفه شرق520844
1401/03/2911-۶۷۶-۱۴نظريخراسان جنوبي_بيرجند_مركزي_شهرك صنعتي_باقران_شهرك صنعتي فاز۱_بلوار ((فرعي جاده بيرجند))_بلوار نواوران___همكف_ ­- تلفن:9151633985 ­- شناسه:10360034427 ­- کد پستی:9719137717 (تریلی)دان و علوفه شرق520842
1401/03/2964-۱۹۸-۲۴لركيخراسان جنوبي_بيرجند_مركزي_شهرك صنعتي_باقران_شهرك صنعتي فاز۱_بلوار ((فرعي جاده بيرجند))_بلوار نواوران___همكف_ ­- تلفن:9151633985 ­- شناسه:10360034427 ­- کد پستی:9719137717 (تریلی)دان و علوفه شرق520843
1401/03/2956-۶۷۷-۱۴اسكندريخراسان جنوبي_بيرجند_مركزي_شهرك صنعتي_باقران_شهرك صنعتي فاز۱_بلوار ((فرعي جاده بيرجند))_بلوار نواوران___همكف_ ­- تلفن:9151633985 ­- شناسه:10360034427 ­- کد پستی:9719137717 (تریلی)دان و علوفه شرق520845
1401/03/2984-۲۱۸-۶۲ابراهيم نژادمركزي_محلات_مركزي_سنجه باشي_باقرآباد_مرغداري_جاده (سنجه باشي)_جاده محلات-خمين___همكف_ ­- تلفن:9181659301 ­- شناسه:0569745802 ­- کد پستی:3787151132 (تریلی) (تک) (جفت)مازيار ملا حسيني520856
1401/03/2997-۳۱۵-۶۲چرامينفارس_لامرد_مركزي_شهرك صنعتي نيرائي_حومه_شهرك صنعتي نيرائي_جاده اصلي بطرف لامرد_كوچه خوراكي___همكف_ ­- تلفن:9173819509 ­- شناسه:10980123219 ­- کد پستی:7434339538 (تریلی)نگين دانه لامرد520855
1401/03/2933-۱۵۲-۷۲نصيريخراسان جنوبي_فردوس_اسلاميه_شهرك صنعتي فردوس_باغستان_شهرك صنعتي_كوچه بهار۲_بلوار صنعت___همكف_ ­- تلفن:9151342390 ­- شناسه:10360009510 ­- کد پستی:9773183151 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي مرغداران فردوس520851
1401/03/2935-۴۷۹-۷۲حسينيمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (تریلی)هانا دانه طلايي هيركان520850
1401/03/2953-۴۲۷-۷۲موسوي فردمازندران_بابلسر_بهنمير_داراب دين روشن_بهنمير_دارابدين روشن_كوچه (زمين زراعتي)_كوچه شقايق۲۴___همكف_ ­- تلفن:9111136590 ­- شناسه:2063301115 ­- کد پستی:4744171855 (جفت)سيدمهدي حسيني فرد520832
1401/03/2939-۶۱۵-۶۲معدنيمازندران_نوشهر_كجور_لرگان_زانوس رستاق_ندارد_خيابان پول_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9125228247 ­- شناسه:6269764459 ­- کد پستی:4658421016 (جفت)فخرالدين سلطاني لرگاني520863

28 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهآدرسگیرندهبارنامه
1401/03/2853-۹۲۴-۷۲محمديمازندران_ساري_رودپي_لـله مرز_رودپي شرقي_لله مرز_خيابان صاحب زمان_خيابان شهيد بهشتي___همكف_ ­- تلفن:9364570935 ­- شناسه:2091120359 ­- کد پستی:4818177215 (جفت)زينب غلامي لله مرزي520802
1401/03/2822-۶۲۹-۶۲قلعه سريمازندران_ساري_رودپي_لـله مرز_رودپي شرقي_لله مرز_خيابان صاحب زمان_خيابان شهيد بهشتي___همكف_ ­- تلفن:9364570935 ­- شناسه:2091120359 ­- کد پستی:4818177215 (جفت)زينب غلامي لله مرزي520787
1401/03/2886-۲۸۶-۶۲سارويهرمزگان_حاجي آباد_مركزي_باغات_دراگاه_پايين باغات_خيابان سيرجان حاجي اباد_كوچه پاسگاه___همكف_ ­- تلفن:9171210487 ­- شناسه:10800111042 ­- کد پستی:7938114692 (تک) (جفت)شركت پديده تجارت هرمزگان520774
1401/03/2822-۷۲۵-۷۲كميشانيگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520706
1401/03/2841-۴۴۷-۷۲ميانگهگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520708
1401/03/2812-۹۸۵-۶۲فلاح پوركلتيگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520722
1401/03/2831-۵۳۲-۷۲عشوريگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520825
1401/03/2813-۴۷۹-۶۲ايرمگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520707
1401/03/2852-۸۱۳-۷۲حسيني فردلرستان_خرم آباد_مركزي_دمگر_ده پير شمالي_انتهاي ابادي_ _كوچه مرغداري قائمي___همكف_ ­- تلفن:9163607143 ­- شناسه:4071656999 ­- کد پستی:6815175186 (تریلی)يدالله قائمي پور520749
1401/03/2849-۵۷۳-۷۲مرعشيگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520817
1401/03/2839-۲۷۶-۷۲قلعه سريگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520811
1401/03/2818-۸۴۷-۶۲آذريگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520827
1401/03/2849-۷۳۵-۷۲بستجانيگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520807
1401/03/2848-۳۹۹-۷۲سرپرستگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520689
1401/03/2889-۹۹۲-۶۲عزيزيگلستان_گرگان_مركزي_شهرك صنعتي گرگان ۲حيدر_روشن آباد_ندارد_خيابان فرهنگ_كوچه سرو۱__قطعه۱_همكف_ ­- تلفن:9113712504 ­- شناسه:10700187740 ­- کد پستی:4919167311 (تریلی) (جفت)خوراك نامي طيور گلستان520794
1401/03/2853-۶۱۸-۷۲معافيخراسان جنوبي_بيرجند_مركزي_شهرك صنعتي_باقران_شهرك صنعتي فاز۱_بلوار ((فرعي جاده بيرجند))_بلوار نواوران___همكف_ ­- تلفن:9151633985 ­- شناسه:10360034427 ­- کد پستی:9719137717 (تریلی)دان و علوفه شرق520829
1401/03/2894-۹۶۹-۶۲عالي نژادخراسان جنوبي_بيرجند_مركزي_شهرك صنعتي_باقران_شهرك صنعتي فاز۱_بلوار ((فرعي جاده بيرجند))_بلوار نواوران___همكف_ ­- تلفن:9151633985 ­- شناسه:10360034427 ­- کد پستی:9719137717 (تریلی)دان و علوفه شرق520772
1401/03/2836-۲۸۸-۷۲سارانيخراسان جنوبي_بيرجند_مركزي_شهرك صنعتي_باقران_شهرك صنعتي فاز۱_بلوار ((فرعي جاده بيرجند))_بلوار نواوران___همكف_ ­- تلفن:9151633985 ­- شناسه:10360034427 ­- کد پستی:9719137717 (تریلی)دان و علوفه شرق520723
1401/03/2823-۵۷۵-۷۲شهريخراسان جنوبي_بيرجند_مركزي_شهرك صنعتي_باقران_شهرك صنعتي فاز۱_بلوار ((فرعي جاده بيرجند))_بلوار نواوران___همكف_ ­- تلفن:9151633985 ­- شناسه:10360034427 ­- کد پستی:9719137717 (تریلی)دان و علوفه شرق520775
1401/03/2854-۹۵۶-۷۲بزرگدرويشانيگلستان_گرگان_بهاران_ناحيه صنعتي بهاران_قرق_ناحيه بهاران_خيابان (ورودي شهرك صنعتي)_خيابان (اصلي شهرك صنعتي)__قطعه ۲۸احمدپودينه_همكف_ ­- تلفن:9369645694 ­- شناسه:4860272145 ­- کد پستی:4937196438 (تریلی)هانيه پودينه520804
1401/03/2849-۲۷۴-۷شكريگلستان_گرگان_بهاران_ناحيه صنعتي بهاران_قرق_ناحيه بهاران_خيابان (ورودي شهرك صنعتي)_خيابان (اصلي شهرك صنعتي)__قطعه ۲۸احمدپودينه_همكف_ ­- تلفن:9369645694 ­- شناسه:4860272145 ­- کد پستی:4937196438 (تریلی)هانيه پودينه520785
1401/03/2837-۶۸۹-۷۲سامعيگلستان_گرگان_بهاران_ناحيه صنعتي بهاران_قرق_ناحيه بهاران_خيابان (ورودي شهرك صنعتي)_خيابان (اصلي شهرك صنعتي)__قطعه ۲۸احمدپودينه_همكف_ ­- تلفن:9369645694 ­- شناسه:4860272145 ­- کد پستی:4937196438 (تریلی)هانيه پودينه520806
1401/03/2816-۶۸۶-۶۲فلاح پوركلتيمازندران_آمل_دشت سر_بابكان__شهرك صنعتي بابكان_خيابان هارون كلا_كوچه شقايق___همكف_ ­- تلفن:9362801972 ­- شناسه:10760297174 ­- کد پستی:4619432932 (تریلی) (جفت)آمل به دانه طبرستان520734
1401/03/2818-۸۲۱-۷۲فلاح پوركلتيمازندران_آمل_دشت سر_بابكان__شهرك صنعتي بابكان_خيابان هارون كلا_كوچه شقايق___همكف_ ­- تلفن:9362801972 ­- شناسه:10760297174 ­- کد پستی:4619432932 (تریلی) (جفت)آمل به دانه طبرستان520741
1401/03/2843-۵۴۷-۷۲دژاهنگمركزي_محلات_مركزي_سنجه باشي_باقرآباد_مرغداري_جاده (سنجه باشي)_جاده محلات-خمين___همكف_ ­- تلفن:9181659301 ­- شناسه:0569745802 ­- کد پستی:3787151132 (تریلی) (تک) (جفت)مازيار ملا حسيني520798
1401/03/2817-۹۷۸-۷۲رستگارمركزي_محلات_مركزي_سنجه باشي_باقرآباد_مرغداري_جاده (سنجه باشي)_جاده محلات-خمين___همكف_ ­- تلفن:9181659301 ­- شناسه:0569745802 ­- کد پستی:3787151132 (تریلی) (تک) (جفت)مازيار ملا حسيني520799
1401/03/2826-۶۷۲-۶۲آهنگردارابيسمنان_گرمسار_مركزي_شهرك صنعتي حاجي آباد_لجران_شهرك صنعتي حاجي آباد_ _خيابان اصلي__مجموعه جهادنصر_همكف_ ­- تلفن:9198238663 ­- شناسه:10480009062 ­- کد پستی:3588115750 (جفت)كشاورزي مرغداران گرمسار520768
1401/03/2814-۸۷۷-۲۶عليزادهلرستان_اليگودرز_مركزي_شهرك صنعتي اليگودرز_پاچه لك شرقي_شهرك صنعتي اليگودرز_جاده اصلي_جاده قديم ازنا___همكف_ ­- تلفن:9128779737 ­- شناسه:0052770028 ­- کد پستی:6861153914 (تریلی) (جفت)زهرا مسلمي520822
1401/03/2813-۵۹۳-۲۶خواجه زادهلرستان_اليگودرز_مركزي_شهرك صنعتي اليگودرز_پاچه لك شرقي_شهرك صنعتي اليگودرز_جاده اصلي_جاده قديم ازنا___همكف_ ­- تلفن:9128779737 ­- شناسه:0052770028 ­- کد پستی:6861153914 (تریلی) (جفت)زهرا مسلمي520821
1401/03/2852-۳۱۷-۷۲حيدريلرستان_اليگودرز_مركزي_شهرك صنعتي اليگودرز_پاچه لك شرقي_شهرك صنعتي اليگودرز_جاده اصلي_جاده قديم ازنا___همكف_ ­- تلفن:9128779737 ­- شناسه:0052770028 ­- کد پستی:6861153914 (تریلی) (جفت)زهرا مسلمي520824
1401/03/2821-۵۱۹-۲۶عليزادهلرستان_اليگودرز_مركزي_شهرك صنعتي اليگودرز_پاچه لك شرقي_شهرك صنعتي اليگودرز_جاده اصلي_جاده قديم ازنا___همكف_ ­- تلفن:9128779737 ­- شناسه:0052770028 ­- کد پستی:6861153914 (تریلی) (جفت)زهرا مسلمي520823
1401/03/2826-۲۷۵-۷۲سليمانيلرستان_اليگودرز_بربرودشرقي_چمن سلطان__ندارد_كوچه جنب چاه برخورداري_بزرگراه كيلومتر۲۰جاده اصفهان___همكف_ ­- تلفن:9163661806 ­- شناسه:4172684491 ­- کد پستی:6864119611 (تریلی) (جفت)ابوطالب رضائي520818
1401/03/2815-۳۵۹-۷۲ابراهيميلرستان_اليگودرز_بربرودشرقي_چمن سلطان__ندارد_كوچه جنب چاه برخورداري_بزرگراه كيلومتر۲۰جاده اصفهان___همكف_ ­- تلفن:9163661806 ­- شناسه:4172684491 ­- کد پستی:6864119611 (تریلی) (جفت)ابوطالب رضائي520819
1401/03/2871-۵۳۱-۶۲رمضانپوراصفهان_كاشان_مركزي_شركت دامداري اتحاد_مياندشت_ندارد_خيابان قم كاشان_بزرگراه كاشان -قم___همكف_ ­- تلفن:9131612270 ­- شناسه:14003335691 ­- کد پستی:8733161452 (تریلی)شركت تعاوني زرين تاج كاشان520754
1401/03/2853-۳۶۲-۷۲كميشانياصفهان_كاشان_مركزي_شركت دامداري اتحاد_مياندشت_ندارد_خيابان قم كاشان_بزرگراه كاشان -قم___همكف_ ­- تلفن:9131612270 ­- شناسه:14003335691 ­- کد پستی:8733161452 (تریلی)شركت تعاوني زرين تاج كاشان520743
1401/03/2881-۹۵۵-۶۲حيدرياصفهان_كاشان_مركزي_شركت دامداري اتحاد_مياندشت_ندارد_خيابان قم كاشان_بزرگراه كاشان -قم___همكف_ ­- تلفن:9131612270 ­- شناسه:14003335691 ­- کد پستی:8733161452 (تریلی)شركت تعاوني زرين تاج كاشان520769
1401/03/2816-۴۷۸-۷۲رسولياصفهان_كاشان_مركزي_شركت دامداري اتحاد_مياندشت_ندارد_خيابان قم كاشان_بزرگراه كاشان -قم___همكف_ ­- تلفن:9131612270 ­- شناسه:14003335691 ­- کد پستی:8733161452 (تریلی)شركت تعاوني زرين تاج كاشان520752
1401/03/2853-۶۵۹-۷۲سعادت واقعيخراسان جنوبي_فردوس_اسلاميه_شهرك صنعتي فردوس_باغستان_شهرك صنعتي_كوچه بهار۲_بلوار صنعت___همكف_ ­- تلفن:9151342390 ­- شناسه:10360009510 ­- کد پستی:9773183151 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي مرغداران فردوس520779
1401/03/2852-۴۲۸-۷۲بالوئيخراسان جنوبي_فردوس_اسلاميه_شهرك صنعتي فردوس_باغستان_شهرك صنعتي_كوچه بهار۲_بلوار صنعت___همكف_ ­- تلفن:9151342390 ­- شناسه:10360009510 ­- کد پستی:9773183151 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي مرغداران فردوس520731
1401/03/2811-۵۶۷-۷۲سارانيخراسان جنوبي_فردوس_اسلاميه_شهرك صنعتي فردوس_باغستان_شهرك صنعتي_كوچه بهار۲_بلوار صنعت___همكف_ ­- تلفن:9151342390 ­- شناسه:10360009510 ­- کد پستی:9773183151 (تریلی) (تک) (جفت)كشاورزي مرغداران فردوس520778
1401/03/2849-۴۱۳-۷۱عباسيچهارمحال وبختياري_شهركرد_مركزي_هفشجان__مزارع برآفتاب_جاده مرغداري_جاده قطب صنعتي هفشجان___همكف_ ­- تلفن:9132025037 ­- شناسه:4622505436 ­- کد پستی:8841884390 (تریلی)اصغر چيره هفشجاني520828
1401/03/2816-۱۳۷-۷۲اسفندياريگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_خيابان ملانفس_كوچه ملانفس ۱__گلدانه صحرا ق ۷۷_همكف_ ­- تلفن:9114112626 ­- شناسه:14003182549 ­- کد پستی:4894135367 (تریلی)خوراك دام و طيور و آبزيان گل دانه صحرا520738
1401/03/2853-۵۴۸-۶۲مژدگانيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_خيابان ملانفس_كوچه ملانفس ۱__گلدانه صحرا ق ۷۷_همكف_ ­- تلفن:9114112626 ­- شناسه:14003182549 ­- کد پستی:4894135367 (تریلی)خوراك دام و طيور و آبزيان گل دانه صحرا520732
1401/03/2841-۶۸۸-۷۲محمديگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_خيابان ملانفس_كوچه ملانفس ۱__گلدانه صحرا ق ۷۷_همكف_ ­- تلفن:9114112626 ­- شناسه:14003182549 ­- کد پستی:4894135367 (تریلی)خوراك دام و طيور و آبزيان گل دانه صحرا520724
1401/03/2839-۲۸۸-۷۲اسفندياريگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_خيابان ملانفس_كوچه ملانفس ۱__گلدانه صحرا ق ۷۷_همكف_ ­- تلفن:9114112626 ­- شناسه:14003182549 ­- کد پستی:4894135367 (تریلی)خوراك دام و طيور و آبزيان گل دانه صحرا520812
1401/03/2843-۱۲۸-۷۲خوش بينگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_خيابان ملانفس_كوچه ملانفس ۱__گلدانه صحرا ق ۷۷_همكف_ ­- تلفن:9114112626 ­- شناسه:14003182549 ­- کد پستی:4894135367 (تریلی)خوراك دام و طيور و آبزيان گل دانه صحرا520782
1401/03/2838-۸۶۳-۷۲صيديمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (تریلی)هانا دانه طلايي هيركان520813
1401/03/2839-۳۵۴-۷۲رمدانيمازندران_بابلسر_بهنمير_داراب دين روشن_بهنمير_دارابدين روشن_كوچه (زمين زراعتي)_كوچه شقايق۲۴___همكف_ ­- تلفن:9111136590 ­- شناسه:2063301115 ­- کد پستی:4744171855 (جفت)سيدمهدي حسيني فرد520830
1401/03/2835-۹۴۴-۷۲هاشمي نسبمازندران_بابلسر_بهنمير_داراب دين روشن_بهنمير_دارابدين روشن_كوچه (زمين زراعتي)_كوچه شقايق۲۴___همكف_ ­- تلفن:9111136590 ­- شناسه:2063301115 ­- کد پستی:4744171855 (جفت)سيدمهدي حسيني فرد520810
1401/03/2821-۴۵۱-۹۱داعيمازندران_آمل_دشت سر_شهنه كلا_دشت سرغربي_شهنه كلا_كوچه (منبع آب)_بن بست پنجم___همكف_ ­- تلفن:9111112319 ­- شناسه:10760245866 ­- کد پستی:4635174880 (جفت)مرغ نوا520748
1401/03/2853-۵۲۷-۶۲موسويمازندران_آمل_دشت سر_شهنه كلا_دشت سرغربي_شهنه كلا_كوچه (منبع آب)_بن بست پنجم___همكف_ ­- تلفن:9111112319 ­- شناسه:10760245866 ­- کد پستی:4635174880 (جفت)مرغ نوا520718
1401/03/2843-۴۱۸-۷۲شبستانيمازندران_آمل_دشت سر_شهنه كلا_دشت سرغربي_شهنه كلا_كوچه (منبع آب)_بن بست پنجم___همكف_ ­- تلفن:9111112319 ­- شناسه:10760245866 ­- کد پستی:4635174880 (جفت)مرغ نوا520751
1401/03/2813-۲۶۸-۷۲خاني نژادمازندران_آمل_دشت سر_شهنه كلا_دشت سرغربي_شهنه كلا_كوچه (منبع آب)_بن بست پنجم___همكف_ ­- تلفن:9111112319 ­- شناسه:10760245866 ­- کد پستی:4635174880 (جفت)مرغ نوا520826
1401/03/2865-۳۵۳-۶۲خوش بينمازندران_ساري_مركزي_ساري__جهان پيما ( زغالچال)_خيابان بعثث۲۲(شهيد نقوي)_خيابان (زراعتي)___همكف_ ­- تلفن:9115303052 ­- شناسه:4579620321 ­- کد پستی:4817999780 (تک) (جفت)مسعود قلي نژاد520781
1401/03/2899-۷۹۶-۶۲خوبينمازندران_ساري_مركزي_ساري__جهان پيما ( زغالچال)_خيابان بعثث۲۲(شهيد نقوي)_خيابان (زراعتي)___همكف_ ­- تلفن:9115303052 ­- شناسه:4579620321 ­- کد پستی:4817999780 (تک) (جفت)مسعود قلي نژاد520777
1401/03/2818-۱۳۱-۷۲طهماسبيمازندران_ساري_مركزي_ساري__جهان پيما ( زغالچال)_خيابان بعثث۲۲(شهيد نقوي)_خيابان (زراعتي)___همكف_ ­- تلفن:9115303052 ­- شناسه:4579620321 ­- کد پستی:4817999780 (تک) (جفت)مسعود قلي نژاد520789
1401/03/2822-۶۲۸-۷۲فلاحمازندران_ساري_مركزي_ساري__جهان پيما ( زغالچال)_خيابان بعثث۲۲(شهيد نقوي)_خيابان (زراعتي)___همكف_ ­- تلفن:9115303052 ­- شناسه:4579620321 ­- کد پستی:4817999780 (تک) (جفت)مسعود قلي نژاد520816
1401/03/2833-۳۷۱-۷۲داعيمازندران_نوشهر_كجور_لرگان_زانوس رستاق_ندارد_خيابان پول_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9125228247 ­- شناسه:6269764459 ­- کد پستی:4658421016 (جفت)فخرالدين سلطاني لرگاني520815

24 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهآدرسگیرندهبارنامه
1401/03/2437-۶۸۹-۷۲جاهدگلخورانگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541884
1401/03/2439-۲۷۶-۷۲قلعه سريگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541883
1401/03/2489-۹۹۲-۶۲عزيزيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541863
1401/03/2446-۸۷۴-۷۲محمد زادهگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541864
1401/03/2475-۱۲۴-۹۱همرازگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541826
1401/03/2441-۴۴۷-۷۲محمد زاده ميانگلهگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541824
1401/03/2412-۹۸۵-۶۲پور كلتيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541825
1401/03/2411-۵۴۱-۵۹صفريگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541828
1401/03/2413-۴۷۹-۶۲آيرمگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر541836
1401/03/2411-۵۴۱-۵۹رئيسيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540828
1401/03/2499-۷۹۶-۶۲كميشانيمازندران_قائم شهر_مركزي_ريكنده_كوهساران_ريكنده_خيابان ريكنده_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9116241130 ­- شناسه:2161712349 ­- کد پستی:4768174987 (جفت)مزدك فاضلي541837
1401/03/2422-۶۲۸-۷۲فلاح پور كلتيمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (تریلی) (جفت)هانا دانه طلايي هيركان541840
1401/03/2441-۴۴۹-۷۲محمديانمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (تریلی) (جفت)هانا دانه طلايي هيركان541839
1401/03/2441-۳۹۲-۷۲پوركلتيمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (تریلی) (جفت)هانا دانه طلايي هيركان541842
1401/03/2452-۹۲۳-۷۲دادگرمازندران_ساري_رودپي_شهرك صنعتي شماره ۱_رودپي شرقي_ندارد_خيابان شهرك_خيابان بهار___همكف_ ­- تلفن:9113122594 ­- شناسه:14004280670 ­- کد پستی:4818179146 (تریلی) (تک) (جفت)پلت مرغ بهشت541821
1401/03/2496-۵۸۱-۶۲درستكار گل خيلياستان مازندران- شهرستان آمل- بخش مركزي- آبادي قجرمحله- - جاده آمل- خيابان اصلي- پلاك 54- طبقه همكف ­- تلفن:9113009507 ­- شناسه:2140811011 ­- کد پستی:4617161458 (تک) (جفت)رمضان مهدوي541823

23 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

تاریخ حملشماره ماشیننام رانندهآدرسگیرندهبارنامه
1401/03/2341-۹۱۹-۷۲اشكارانمازندران_سوادكوه شمالي_نارنجستان_برنجستانك_چايباغ_ندارد_كوچه گلستان ۲_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9111241857 ­- شناسه:14009110493 ­- کد پستی:4798166486 (تک) (جفت)ترنج مرغ گوشتي سوادكوه540953
1401/03/2354-۹۶۶-۷۲مددپورمازندران_سوادكوه شمالي_نارنجستان_برنجستانك_چايباغ_ندارد_كوچه گلستان ۲_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9111241857 ­- شناسه:14009110493 ­- کد پستی:4798166486 (تک) (جفت)ترنج مرغ گوشتي سوادكوه540973
1401/03/2357-۶۳۳-۶۲پورخانسريمازندران_سوادكوه شمالي_نارنجستان_برنجستانك_چايباغ_ندارد_كوچه گلستان ۲_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9111241857 ­- شناسه:14009110493 ­- کد پستی:4798166486 (تک) (جفت)ترنج مرغ گوشتي سوادكوه540955
1401/03/2351-۴۶۳-۷۲كميشانيمازندران_سوادكوه شمالي_نارنجستان_برنجستانك_چايباغ_ندارد_كوچه گلستان ۲_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9111241857 ­- شناسه:14009110493 ­- کد پستی:4798166486 (تک) (جفت)ترنج مرغ گوشتي سوادكوه540975
1401/03/2316-۶۸۶-۶۲پوركلتيمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (جفت)هانا دانه طلايي هيركان540776
1401/03/2318-۸۲۱-۷۲پور كلتيمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (جفت)هانا دانه طلايي هيركان540795
1401/03/2343-۱۲۸-۷۲خوش بينمازندران_ساري_مركزي_سلوكلا_اسفيوردشوراب_سلوكلا_خيابان بوستان_خيابان امام حسين___همكف_۰ ­- تلفن:9113542949 ­- شناسه:2090266805 ­- کد پستی:4849176584 (تریلی)كريم دياني540813
1401/03/2316-۹۵۷-۲۲شيراوندهمدان_همدان_مركزي_بارابند_گنبد_قلعه_خيابان (اصلي)_جاده (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9188171074 ­- شناسه:4010851686 ­- کد پستی:6516137634 (تریلی)محمد شربتي540947
1401/03/2321-۸۹۷-۲۸عطاييهمدان_همدان_مركزي_بارابند_گنبد_قلعه_خيابان (اصلي)_جاده (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9188171074 ­- شناسه:4010851686 ­- کد پستی:6516137634 (تریلی)محمد شربتي540945
1401/03/2327-۴۱۱-۴۳نبي پور حسن آباديهمدان_همدان_مركزي_بارابند_گنبد_قلعه_خيابان (اصلي)_جاده (ورودي روستا)___همكف_ ­- تلفن:9188171074 ­- شناسه:4010851686 ­- کد پستی:6516137634 (تریلی)محمد شربتي540818
1401/03/2354-۲۸۹-۷۲سفريانگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540737
1401/03/2347-۴۴۸-۷۲كميشانيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540874
1401/03/2339-۵۵۶-۷۲كميشانيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540830
1401/03/2339-۲۷۶-۷۲قلعه سريگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540841
1401/03/2313-۴۲۱-۶۲اسفندياريگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540724
1401/03/2349-۷۳۵-۷۲بستجانيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540731
1401/03/2389-۹۹۲-۶۲عزيزيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540762
1401/03/2313-۴۷۹-۶۲ايرمگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540840
1401/03/2312-۹۸۵-۶۲پور كلتيگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540760
1401/03/2341-۴۴۷-۷۲ميانگلهگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540854
1401/03/2314-۶۲۱-۷۲يزدان پناهگلستان_تركمن_مركزي_شهرك صنعتي بندرتركمن_جعفرباي جنوبي_ندارد_ _كوچه مختومقلي ۲__قطعه ۵-۶-۷_همكف_ ­- تلفن:9112707057 ­- شناسه:10980301322 ­- کد پستی:4894135411 (تریلی) (جفت)خوراك دام و طيور تايماز پنچ پيكر540970
1401/03/2313-۳۵۲-۷۲داعشي كميشانيمازندران_ساري_كليجان رستاق_پهنه كلاي شمالي_كليجان رستاق عليا_پهنه كلا شمالي_خيابان شهدا_كوچه مرادي___همكف_ ­- تلفن:9111541792 ­- شناسه:4591258386 ­- کد پستی:4819114651 (جفت)رضا جديدي540736
1401/03/2313-۳۵۲-۷۲داعي كميشانيمازندران_ساري_كليجان رستاق_پهنه كلاي شمالي_كليجان رستاق عليا_پهنه كلا شمالي_خيابان شهدا_كوچه مرادي___همكف_ ­- تلفن:9111541792 ­- شناسه:4591258386 ­- کد پستی:4819114651 (جفت)رضا جديدي540919
1401/03/2387-۴۷۴-۶۲رستميمازندران_قائم شهر_مركزي_ديوكلاسفلي_بالاتجن_ديوكلا سفلي_خيابان كيا كلا_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9113155560 ­- شناسه:2050194560 ­- کد پستی:4778189958 (جفت)حسن دامچي540900
1401/03/2338-۲۳۸-۶۲رستميمازندران_قائم شهر_مركزي_ديوكلاسفلي_بالاتجن_ديوكلا سفلي_خيابان كيا كلا_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9113155560 ­- شناسه:2050194560 ­- کد پستی:4778189958 (جفت)حسن دامچي540868
1401/03/2349-۲۷۴-۷۲قلعه سريمازندران_قائم شهر_مركزي_ريكنده_كوهساران_ريكنده_خيابان ريكنده_خيابان اصلي___همكف_ ­- تلفن:9116241130 ­- شناسه:2161712349 ­- کد پستی:4768174987 (جفت)مزدك فاضلي540773
1401/03/2381-۴۵۹-۶۲مرگاويمازندران_قائم شهر_مركزي_قائم شهر__جمنان_خيابان ( زمين كشاورزي)_كوچه ( شهيد رضايي)___همكف_ ­- تلفن:9113146907 ­- شناسه:2161717553 ­- کد پستی:4764933344 (تریلی)علي اكبر عباسپور540838
1401/03/2348-۵۴۲-۶۲ايويميمازندران_قائم شهر_مركزي_قائم شهر__جمنان_خيابان ( زمين كشاورزي)_كوچه ( شهيد رضايي)___همكف_ ­- تلفن:9113146907 ­- شناسه:2161717553 ­- کد پستی:4764933344 (تریلی)علي اكبر عباسپور540834
1401/03/2341-۴۴۹-۷۲محمديانمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (تریلی) (جفت)هانا دانه طلايي هيركان540794
1401/03/2341-۳۹۲-۷۲فلاح پوركلتيمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (تریلی) (جفت)هانا دانه طلايي هيركان540797
1401/03/2322-۶۲۸-۷۲فلاح پوركلتيمازندران_بهشهر_مركزي_شهرك صنعتي بهشهرفاز۱و۲_ميان كاله_شهرك صنعتي_خيابان اصلي_خيابان شهرك صنعتي فاز۲__۴۶_همكف_ ­- تلفن:9111534458 ­- شناسه:14008071700 ­- کد پستی:4865173771 (تریلی) (جفت)هانا دانه طلايي هيركان540796
1401/03/2325-۳۷۵-۶۲يزدان پناهمازندران_نور_چمستان_داركلا_ميانرود_شهرك باران_خيابان آمل _چمستان_خيابان امام خميني___همكف_ ­- تلفن:9111201208 ­- شناسه:10760138663 ­- کد پستی:4644183374 (جفت)تعاوني چهل تاج نور540980
1401/03/2395-۹۲۲-۶۲لاكتراشانيمازندران_نور_چمستان_داركلا_ميانرود_شهرك باران_خيابان آمل _چمستان_خيابان امام خميني___همكف_ ­- تلفن:9111201208 ­- شناسه:10760138663 ­- کد پستی:4644183374 (جفت)تعاوني چهل تاج نور540984
1401/03/2333-۳۷۱-۷۲كميشانيمازندران_نور_چمستان_داركلا_ميانرود_شهرك باران_خيابان آمل _چمستان_خيابان امام خميني___همكف_ ­- تلفن:9111201208 ­- شناسه:10760138663 ­- کد پستی:4644183374 (جفت)تعاوني چهل تاج نور540976
1401/03/2365-۳۵۳-۶۲خوش بينمازندران_ساري_رودپي_شهرك صنعتي شماره ۱_رودپي شرقي_ندارد_خيابان شهرك_خيابان بهار___همكف_ ­- تلفن:9113122594 ­- شناسه:14004280670 ­- کد پستی:4818179146 (تریلی) (تک) (جفت)پلت مرغ بهشت540798
1401/03/2335-۹۴۴-۷۲قلعه سريمازندران_ساري_رودپي_شهرك صنعتي شماره ۱_رودپي شرقي_ندارد_خيابان شهرك_خيابان بهار___همكف_ ­- تلفن:9113122594 ­- شناسه:14004280670 ­- کد پستی:4818179146 (تریلی) (تک) (جفت)پلت مرغ بهشت540879
1401/03/2399-۷۹۷-۶۲كميشانيمازندران_ساري_رودپي_شهرك صنعتي شماره ۱_رودپي شرقي_ندارد_خيابان شهرك_خيابان بهار___همكف_ ­- تلفن:9113122594 ­- شناسه:14004280670 ­- کد پستی:4818179146 (تریلی) (تک) (جفت)پلت مرغ بهشت540850
1401/03/2353-۹۲۴-۷۲زرندينياستان مازندران- شهرستان آمل- بخش مركزي- آبادي قجرمحله- - جاده آمل- خيابان اصلي- پلاك 54- طبقه همكف ­- تلفن:9113009507 ­- شناسه:2140811011 ­- کد پستی:4617161458 (تک) (جفت)رمضان مهدوي540972

18 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

سریال بارنامهشماره بارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
98/44352349آقاي 0112سیف علی زارع آبندانکشی272ع47محمود سالخورده زرندینیساریذرت دامی1401/03/18
98/44352483آقاي 0121ذبیح اله قاسمی رستاقی498ع41علی رضا رسولیساریذرت دامی1401/03/18

17 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

سریال بارنامهشماره بارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1400/1297944آقاي 0112سیف علی زارع آبندانکشی923ع52علی دادگرساریذرت دامی1401/03/17
1400/1297961شرکت 0125مرغ گوشتی مرغ تورسنگ نوخاله288ع35حبیب الله صفری ارمیصومعه سراذرت دامی1401/03/17
1400/1297993شرکت 0125مرغ گوشتی مرغ تورسنگ نوخاله725ع99میثم ذوقیصومعه سراذرت دامی1401/03/17
98/44352257شرکت 0118 کارخانجات شباویز هیرکان344ع17علی دادگرگرگانذرت دامی1401/03/17
1400/1297999آقاي 0121ذبیح اله قاسمی رستاقی498ع41علی رضا رسولیساریذرت دامی1401/03/17

16 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

سریال بارنامهشماره بارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1400/15849945آقاي 0119حسن اسدخانی958ع35حسن کهن سال آستانیتربت جامذرت دامی1401/03/16
1400/15849943آقاي 0112سیف علی زارع آبندانکشی474ع87حسین رستمیساریذرت دامی1401/03/16
1400/15849938آقاي 0112سیف علی زارع آبندانکشی418ع43عبدالرضا شبستانیساریذرت دامی1401/03/16
1400/15849937آقاي 0102محمد احساندوست554ع15حسن عباس نژادسبزوارذرت دامی1401/03/16
1400/15849976آقاي 0124بیژن امینی چرمهینی821ع16اسماعیل پاکزادزرندینیلنجانذرت دامی1401/03/16
1400/15849977آقاي 0126بیژن امینی چرمهینی469ع62علی اکبر قنبری زارمیلنجانذرت دامی1401/03/16
1400/15849953آقاي 0115غفار رودگریان192ع89حسین غلامی فرنورذرت دامی1401/03/16
1400/15849970آقاي 0109 ابوالفضل حیدری آثار275ع26مهدی سلیمانیهمدانذرت دامی1401/03/16
1400/15849913آقاي 0105محمدحسین جشن تیرگان735ع49علی جزءبستجانیبندر ترکمنذرت دامی1401/03/16
1400/15849911آقاي 0105محمدحسین جشن تیرگان915ع31علی طالبی دارابیبندر ترکمنذرت دامی1401/03/16
1400/34615994آقاي 0121ذبیح اله قاسمی رستاقی352ع13حسین داعی کمیشانیساریذرت دامی1401/03/16
1400/15849939آقاي 0121ذبیح اله قاسمی رستاقی498ع41علی رضا رسولیساریذرت دامی1401/03/16
1400/15849909آقاي 0127محمد سجادی انصاری399ع48عمار سرپرستساریذرت دامی1401/03/16
1400/34615996آقاي 0127محمد سجادی انصاری629ع22محمدعلی قلعه سریساریذرت دامی1401/03/16
1400/34615993شرکت 0125مرغ گوشتی مرغ تورسنگ نوخاله327ع16مجتبی ورداسی لالیمیصومعه سراذرت دامی1401/03/16
1400/34615997شرکت 0113تولیدی مرغ گوشتی سفید گیتی مازند .456ع22عبداله محمودی کمیشانیقائم شهرذرت دامی1401/03/16
1400/15849914شرکت 0113تولیدی مرغ گوشتی سفید گیتی مازند .344ع17علی دادگرقائم شهرذرت دامی1401/03/16
1400/34615995آقاي 0123محمدرضا جباربیکی329ع48اسماعیل عباسی رستمیقمذرت دامی1401/03/16
1400/15849984شرکت 0118 کارخانجات شباویز هیرکان292ع43اسمعیل عموئی کمیشانیگرگانذرت دامی1401/03/16
1400/15849983شرکت 0118 کارخانجات شباویز هیرکان412ع46جابر رستمی کمیشانیگرگانذرت دامی1401/03/16

15 خرداد 1401 : بارگیری ها از بندر امیرآباد

سریال بارنامهشماره بارنامهنام گیرندهپلاکنام وفامیل راننده اولمقصدکالاتاریخ بارنامه
1400/34615890شرکت 0111 کشاورزی خوراک دام و طیور بهمن افتخار زواره .573ع45حامد آیرماردستانذرت دامی1401/03/15
1400/34615898شرکت 0111 کشاورزی خوراک دام و طیور بهمن افتخار زواره .658ع43حسین بالوئی جامخانهاردستانذرت دامی1401/03/15
1400/34615895شرکت 0111 کشاورزی خوراک دام و طیور بهمن افتخار زواره .993ع52حسین حسنی گل خیلیاردستانذرت دامی1401/03/15
1400/34615894شرکت 0111 کشاورزی خوراک دام و طیور بهمن افتخار زواره .788ع48غلامرضا واحدی سوچلمائیاردستانذرت دامی1401/03/15
1400/34615949آقاي 0104محمدحسین جشن تیرگان399ع48عمار سرپرستبندر ترکمنذرت دامی1401/03/15
1400/34615891آقاي 0122حمید حاجبی791ع22حسن انصاریبندرعباسذرت دامی1401/03/15
1400/34615885آقاي 0122حمید حاجبی854ع38محمد عموئی کمیشانیبندرعباسذرت دامی1401/03/15
1400/34615916مرغداري 0107مرغداری چهاریال788ع22مهدی حاجیان اسرمیبهارذرت دامی1401/03/15
1400/34615915مرغداري مرغداری چهاریال165ع49مهدی عظیمی گلوگاهیبهارذرت دامی1401/03/15
1400/34615956شرکت 0114 دان و علوفه شرق .547ع36حامد مهدویبیرجندذرت دامی1401/03/15
1400/34615936شرکت 0114 دان و علوفه شرق .649ع29صابر حیدری قلعهبیرجندذرت دامی1401/03/15
1400/34615955شرکت 0114 دان و علوفه شرق .488ع68مجید عسکری کردبیرجندذرت دامی1401/03/15
1400/34615933شرکت 0114 دان و علوفه شرق .989ع44محمد جلالیبیرجندذرت دامی1401/03/15
1400/34615925شرکت 0114 دان و علوفه شرق .478ع16محمد رسولی زارمیبیرجندذرت دامی1401/03/15
1400/34615921شرکت 0114 دان و علوفه شرق .531ع71محمد رمضانپوربیرجندذرت دامی1401/03/15
1400/34615874خانم 0117زهرا رفیعی پور588ع66جابر رستمی کمیشانیجغتایذرت دامی1401/03/15
1400/34615962خانم 0117زهرا رفیعی پور627ع22جابر رستمی کمیشانیجغتایذرت دامی1401/03/15
1400/34615877خانم 0117زهرا رفیعی پور329ع51حامد آیرمجغتایذرت دامی1401/03/15
1400/34615879خانم 0117زهرا رفیعی پور479ع13حامد آیرمجغتایذرت دامی1401/03/15
1400/34615940خانم 0117زهرا رفیعی پور758ع23علی اکبر پیله کوهیجغتایذرت دامی1401/03/15
1400/34615887خانم 0117زهرا رفیعی پور111ع97محمد خندان زرندینیجغتایذرت دامی1401/03/15
1400/34615972آقاي 0103کیوان غلامی898ع21ابوذر نوروزی بزمین آبادیروانسرذرت دامی1401/03/15
1400/34615918آقاي 0103کیوان غلامی665ع37محمد شاملی آلوکندهروانسرذرت دامی1401/03/15
1400/34615941آقاي 0101محمد کیخواه نژاد846ع43یوسف حاجی مشهدیزاهدانذرت دامی1401/03/15
1400/34615951آقاي 0121ذبیح اله قاسمی رستاقی568ع33مسعود رنج دیده کمیشانیساریذرت دامی1401/03/15
1400/34615928شرکت 0125مرغ گوشتی مرغ تورسنگ نوخاله876ع12سیدرضا شریفی قلعه سریصومعه سراذرت دامی1401/03/15
1400/34615929شرکت 0125مرغ گوشتی مرغ تورسنگ نوخاله725ع99میثم ذوقیصومعه سراذرت دامی1401/03/15
1400/34615968آقاي 0110حسین عباسی816ع58حامد مرادی خرمنانیفارسانذرت دامی1401/03/15
1400/34615967آقاي 0110حسین عباسی872ع23مهدی سیف الدین هومانیفارسانذرت دامی1401/03/15
1400/34615945شرکت 0113تولیدی مرغ گوشتی سفید گیتی مازند .353ع65حسن خوش بینقائم شهرذرت دامی1401/03/15
1400/34615897شرکت 0113تولیدی مرغ گوشتی سفید گیتی مازند .944ع35سیدجواد هاشمی نسب قلعه سریقائم شهرذرت دامی1401/03/15
1400/34615964شرکت 0113تولیدی مرغ گوشتی سفید گیتی مازند .581ع96محمدرضا درستکارگل خیلیقائم شهرذرت دامی1401/03/15
1400/34615969آقاي 0116فریدون امینی455ع85علی رسولی جامخانهقزوینذرت دامی1401/03/15
1400/34615959آقاي 0116فریدون امینی667ع39میثم میلادی گرجیقزوینذرت دامی1401/03/15
1400/34615888شرکت 0118 کارخانجات شباویز هیرکان164ع93اسکندر محمودپورگرگانذرت دامی1401/03/15
1400/34615942شرکت 0118 کارخانجات شباویز هیرکان474ع87حسین رستمیگرگانذرت دامی1401/03/15
1400/34615947آقاي 0106یعقوب اتابای491ع41رحمت محمدپورگمیشانذرت دامی1401/03/15
1400/34615932آقاي 0106یعقوب اتابای796ع99علی اصغر خوبین کمیشانیگمیشانذرت دامی1401/03/15
1400/34615923آقاي 0106یعقوب اتابای574ع13قربانعلی محمدزاده میانگلهگمیشانذرت دامی1401/03/15
1400/34615934آقاي 0120بیژن امینی چرمهینی192ع78ولی لازریلنجانذرت دامی1401/03/15
1400/34615954آقاي 0115غفار رودگریان527ع53سیدجواد موسوی خورشیدینورذرت دامی1401/03/15
1400/34615906آقاي 0100خیراله شاه وردی ئی731ع42اسماعیل اسحقی اطربیهمدانذرت دامی1401/03/15
1400/34615907شرکت نگین مرغ الوند331ع46سیدقربانعلی میری اطربیکبودرآهنگذرت دامی1401/03/15
1400/34615944شرکت نگین مرغ الوند126ع55سیدمجید میری اطربیکبودرآهنگذرت دامی1401/03/15
1400/34615905شرکت نگین مرغ الوند466ع51علی اصغر محمدنژادکبودرآهنگذرت دامی1401/03/15